College gemeente Het Hogeland komt organisatoren evenementen tegemoet
 
Het college van de gemeente Het Hogeland heeft besloten de leges voor vergunningen voor evenementen die door de coronacrisis niet door konden gaan terug te betalen. Het gaat om betaalde leges voor vergunningen voor evenementen die tussen 12 maart en 1 september zouden worden gehouden.

Ook betaalde leges voor aanvragen die voor 21 april zijn gedaan, worden teruggestort. Dat laatste geldt niet voor evenementen waarvoor de aanvraag na 21 april is gedaan en die na 1 september van dit jaar worden gehouden.

Ook heeft het college besloten de mogelijkheid van uitstel van betaling van marktgelden en bouwleges niet te verlengen. Uitstel van betaling daarvan kon tot 1 juni worden aangevraagd,. In de praktijk is gebleken dat er amper gebruik werd gemaakt.
 
Ook heeft het college een besluit genomen over incidentele subsidies die verstrekt zijn voor evenementen die door de coronacrisis niet door kunnen gaan.

Als een evenement in dezelfde vorm op een later tijdstip wordt gehouden, kunnen de organisatoren de subsidie houden. Subsidie voor een evenement dat later in een andere vorm plaats vindt, moet worden terugbetaald. Een subsidie kan dan eventueel opnieuw worden aangevraagd.

Als een activiteit is geannuleerd zonder dat er kosten zijn gemaakt, moet de subsidie worden terugbetaald. In het geval er wel kosten zijn gemaakt, streeft de gemeente naar maatwerk.

Facebook TwitterLinkedin
­