Aantal laadpalen in de gemeente Het Hogeland in één jaar bijna verdubbeld

Het aantal openbare laadpalen voor elektrische auto’s in Het Hogeland is in een jaar tijd bijna verdubbeld. In april 2021 stonden er 66 laadpalen in de gemeente. Een jaar later waren dat  120. Het gaat hierbij om openbare en semiopenbare laadpalen. Die laatste zijn te vinden bij parkeergarages, tankstations, winkels en horeca.

Wethouder Stefan van Keijzerswaard van mobiliteit: “In de provincie Groningen is Het Hogeland, na Midden-Groningen, de gemeente waar het aantal laadpalen het snelst groeit. Een mooi resultaat.” Er zijn in Het Hogeland nu 25 laadpalen op 10.000 inwoners. De gemeente staat daarmee op de derde plaats in de provincie. Alleen in de gemeenten Westerkwartier en Groningen zijn per inwoner meer laadpalen.

Onderzoek

De cijfers zijn afkomstig uit onderzoek van Techtiek.nl. Het onderzoek is gedaan op basis van de meest recente gegevens van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Private laadpalen zijn niet meegenomen in het onderzoek.

Klimaatdoelen

Om de klimaatdoelen van de EU in 2030 te halen, moet de CO2-uitstoot van auto’s in de EU met de helft worden verminderd ten opzichte van 1990. Om dat te bereiken, moet het aantal elektrische auto’s en het aantal laadpunten groeien. Om de doelen te halen, zijn in Nederland ongeveer zes miljoen openbare laadpunten nodig.

Facebook TwitterLinkedin
­