Eind juni 2022 ontvingen 401 duizend mensen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dit is het laagste aantal in negen jaar tijd. Ten opzichte van eind juni vorig jaar zijn er ruim 22 duizend bijstandsgerechtigden minder. Vooral aan jongeren tot 27 jaar werden minder bijstandsuitkeringen verstrekt. Onder 45-plussers liep het aantal naar verhouding het minst terug. Dit blijkt uit nieuwe kwartaalcijfers van het CBS.

Opnieuw minder mensen in de bijstand

Voor het vijfde kwartaal op rij zijn er minder bijstandsontvangers dan een jaar eerder. De sterkste jaar-op-jaardaling deed zich in al die kwartalen voor bij jongeren tot 27 jaar. In de laatste drie kwartalen lag het verschil met een jaar eerder tussen de 11 en 15 procent. Eind juni 2022 telde deze leeftijdsgroep 34 duizend bijstandsontvangers.

Net als bij de jongeren liep onder de oudere leeftijdsgroepen het aantal bijstandsontvangers het sterkst terug in de laatste drie kwartalen. Bij de 27- tot 45-jarigen waren er, vergeleken met een jaar eerder, dalingen tussen de 7 en bijna 9 procent. Eind juni 2022 telde deze groep 138 duizend bijstandsontvangers.

Het aantal 45-plussers in de bijstand verminderde duidelijk minder snel. De percentages van de jaar-op-jaardaling in deze groep kwamen in de laatste drie kwartalen niet veel hoger uit dan 2 procent. Het aantal 45-plussers dat eind juni in de bijstand zat, bedroeg 229 duizend.

Meer personen stromen uit bijstand dan erin

De verandering van het aantal bijstandsontvangers wordt bepaald door de dynamiek van instroom en uitstroom. Deze stroomcijfers zijn voor het tweede kwartaal nog niet beschikbaar, wel voor het eerste kwartaal van 2022. In dat kwartaal stroomden iets meer personen de bijstand uit dan in. Het gaat om respectievelijk bijna 22 duizend en ruim 19 duizend. Ter vergelijking: een jaar eerder, in het eerste kwartaal van 2021 was de instroom nog hoger dan de uitstroom. Het ging toen om een verschil van ruim 4 duizend personen.

Van het tweede kwartaal van 2021 tot en met het eerste kwartaal van 2022 verlieten elk kwartaal meer mensen de bijstand dan erin terechtkwamen. In dezelfde periode een jaar eerder had de instroom in drie van de vier kwartalen nog de overhand. De uitstroom vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is niet inbegrepen in de cijfers. Doordat met ingang van 2022 de AOW-leeftijd met drie maanden is verhoogd naar 66 jaar en 7 maanden, zijn er in het eerste kwartaal van 2022 geen mensen de bijstand uitgestroomd vanwege het bereiken van de AOW-leeftijd.

Bron: CBS

Facebook TwitterLinkedin
­