In café De Sleutel in Groningen is het eerste exemplaar van de brochure Ruimte voor karakteristiek! uitgereikt. Deze uitgave is een initiatief van het Erfgoedloket Groningen en stichting Libau.

Steeds meer gebouwen in de provincie Groningen hebben de status ‘karakteristiek’. Karakteristieke gebouwen en monumenten bepalen samen de identiteit en aanzicht van het landschap, de dorpen en de steden in de provincie. Door gebouwen als karakteristiek aan te wijzen kan de cultuurhistorische waarde van de gebouwen meespelen bij de keuze voor sloop.

Eerste exemplaar brochure Ruimte voor karakteristiek uitgereiktProjectleiders Mirte van Geffen en Herman Waterbolk van het Erfgoedloket Groningen overhandigen het
eerste exemplaar aan Derk Kremer, voorzitter van de Vereniging Groninger Monument Eigenaren (VGME). 
Foto: Erfgoedloket Groningen

Van de ongeveer 2.760 rijksmonumenten in de provincie Groningen staan er zo’n 1.450  in het aardbevingsgebied. Daarnaast zijn door de Groninger gemeenten grofweg 10.000 karakteristieke panden aangewezen. Door de aanwijzing als karakteristiek kan worden voorkomen dat waardevolle gebouwen worden gesloopt zonder dat er een afweging is gemaakt ten aanzien van de cultuurhistorische waarde van het pand.  

Erfgoedloket Groningen ondersteunt al vier jaar monumenteigenaren maar merkt dat er ook veel vragen leven onder eigenaren van karakteristieke panden. Sinds eind vorig jaar krijgt het Erfgoedloket Groningen subsidie om ook deze eigenaren bij te staan, als ze vragen hebben over bijvoorbeeld verduurzaming, restauratie, bevingsschade etc.

Vanwege de aanwijzing van het grote aantal karakteristieke gebouwen en de vele vragen die er bij eigenaren leven, besloten Libau en het Erfgoedloket Groningen de brochure Ruimte voor karakteristiek! te maken. Daarin staat alle informatie over wat de status karakteristiek inhoudt. Daarnaast worden voorbeelden gegeven wat er allemaal met karakteristieke gebouwen kan, zoals de mogelijkheden op het gebied van verduurzaming, verbouw of uitbreiding. Ook is er aandacht voor karakteristieke boerderijen, zowel als agrarisch bedrijf als voor wonen in boerderijen. Er kan vaak meer dan men denkt!

De Vereniging Groninger Monument Eigenaren (VGME) is blij met deze publicatie. Voorzitter Derk Kremer nam dan ook met genoegen het eerste exemplaar van Ruimte voor karakteristiek! in ontvangst. Kremer: ”Dit boekje voorziet zeker in een behoefte! Al jaren geleden hebben wij ons er hard voor gemaakt dat er meer aandacht en subsidie komt voor de eigenaren en of bewoners van karakteristieke panden, naast de aandacht die er al is voor monumenten. In de provincie Groningen staan immers ook veel karakteristieke panden. Dat het Erfgoedloket Groningen ook volledig beschikbaar is voor vragen over deze panden en dat de provincie Groningen een subsidieregeling heeft opgezet voor karakteristiek geeft maar aan dat de waarde van dergelijke panden wordt erkent. En nu dit boekje Ruimte voor karakteristiek!, dat vinden wij als VGME erg fijn, het geeft eigenaren inzicht in de mogelijkheden die er zijn voor karakteristieke panden”, aldus Derk Kremer.

De uitgave Ruimte voor karakteristiek! is als pdf te downloaden via deze link.

Ruimte voor Karakteristiek omslag Foto Erfgoedloket Groningen

Facebook TwitterLinkedin
­