Brief van een Bedumer

De gemeente Hogeland opent een tijdelijk gemeentelijk ontmoetingspunt in bibliotheek Bedum per 1 december 2021. Het ontmoetingspunt is een vervolg op de uitkomsten van het
tevredenheidsonderzoek uit april 2021 lezen we.

Als eerste valt op dat er iets wordt gedaan met de uitslag van de enquête die gehouden is in April. Dat is positief nieuws. Uit de tijdelijke maatregel is af te leiden dat de enquête duidelijk heeft gemaakt dat het met de dienstverlening (luisteren naar de inwoners) bij de gemeente Hogeland niet goed gesteld is. De gemeente staat ver af van haar inwoners. In een lokale krant werd zelfs nog benadrukt dat er toch wel erg veel negatieve geluiden uit Bedum kwamen…..

Dat deze maatregel tijdelijk is verbaast mij dan weer? Is het een zoethoudertje of is het de opmaat naar echt betere dienstverlening?

Niet alleen is er een spreekuur gelanceerd maar ook een website: “stemvanonshogeland”. Nadat je je geregistreerd hebt kun je op deze website meepraten. Ideeën kunnen ingebracht worden, er wordt een peiling gehouden over de ontmoetingspunten en je kunt er met vragen terecht. Op basis van de ingebrachte ideeën gaat de gemeente toetsen of deze haalbaar zijn. Er wordt getoetst of het idee past bij de gemeentelijke visie, of het wettelijk toegestaan is en wat het gaat kosten. Vervolgens wordt op de website gepubliceerd welke ideeën haalbaar zijn en mag er gestemd worden. De 5 ideeën met de meeste stemmen worden uitgevoerd. 6 februari is bekend welke ideeën uitgevoerd gaan worden in 2022.

Een mooie open manier van communicatie met de gemeente. Op de ingebrachte ideeën komt ook relatief snel respons vanuit de gemeente. Wil je dus inbreng hebben en heb je ideeën kom er dan mee op deze website. Andere mensen kunnen meelezen en je idee steunen door er op te stemmen.

Volgens mij twee goede initiatieven van de gemeente Hogeland. Maar uiteraard blijven we een en ander kritisch volgen.

"een Bedumer" (naam bij APB Bedum bekend)

 

Facebook TwitterLinkedin
­