Je kan ook zelf eenvoudig 3D afbeeldingen maken met je eigen digitale camera. De gemakkelijkste manier is het fotograferen uit de lossen hand met slechts een digitale camera. De digitale nabewerking kost enige ervaring. Zorg er voor dat de opnamehoogte nagenoeg constant blijft en de afstand tussen de camera en het te fotograferen object vrijwel gelijk blijft.

Maak de eerste foto en doe een stap opzij. Richt de camera op exact het zelfde centrale punt en maak de tweede foto. Zorg er voor dat belichting en brandpuntsafstand van de lens niet te veel verschillen. De stap die wordt gemaakt tussen de twee opnames hangt af van de afstand tot het motief en het diepteverloop en het gewenste effect. Bij een opname in een museum is dat misschien 10 cm en bij een berglandschap aan de horizon 100 meter. Pas op dat er geen bewegende objecten in beeld komen.

De beide digitale afbeeldingen worden in een speciaal anaglyph maak programma geladen. Een veelgebruikt programma hiervoor is Anabuilder. Laat de rechter en linkerfoto in dit programma. Je kan vervolgens de foto's afzonderlijk van elkaar verschuiven en draaien, zodat ze goed op elkaar komen te liggen. Sla vervolgens de gemaakte 3D afbeelding op als anaglyph.

Afstand
De eerste vraag is wat de afstand moet zijn tussen de twee standpunten, de basis. Het meest voor de hand ligt een basis van ongeveer 65 mm, dat komt overeen met de afstand tussen pupillen van de ogen. Hier wordt echter vaak van afgeweken.

Fotografeert men op een grote afstand, bijvoorbeeld uit een vliegtuig, dan wordt een veel grotere basis genomen. Dit heet hyperstereo, en het resultaat lijkt veel kleiner dan het in werkelijkheid is. Maakt men een macro-stereofoto, bijvoorbeeld van een bloem of insect, dan is een kleine basis aangewezen.

Om een goede 3D foto te maken meet u de afstand tot het onderwerp en deelt u die afstand door 40. De uitkomst hiervan is de afstand die de camera verschoven dient te worden.

Anabuilder  
AnaBuilder is een freeware programma om relieffoto's (anaglyphen, parallel, gekruisd.... anaglyphen worden met Rood/Cyaan glazen bekeken) te maken. De beelden kunnen zowel manueel als automatisch verschoven worden!

AnaBuilder is een freeware programma

 

Facebook TwitterLinkedin
­