Voedselbank en kerken op 't Hogeland werken samen!

Voedselbank het Hogeland in Winsum is door het coronavirus opgezadeld met een groot probleem. In het pre-coronatijdperk namelijk kwamen de voedselbankklanten tweewekelijks naar Winsum om daar voor een deel in hun voedselbehoefte te kunnen voorzien.
 
Nu echter, nu het coronavirus rondwaart en er zelfs ook een voedselbankmedewerker besmet blijkt te zijn, is het niet langer veilig om iedere week grote aantallen mensen over de vloer te hebben. En als Mohammed niet naar de berg mag komen, dan komt de berg naar Mohammed, is een gezegde dat Voedselbank het Hogeland nu in de praktijk wil gaan brengen.

Als de klanten niet meer naar Winsum mogen komen, dan komt de Voedselban het Hogeland naar de klant. Elke week moeten er dan 170 adressen worden bezocht om daar enkele kratten met levensmiddelen te bezorgen. Een mega-operatie, dus!

Voedselbank het Hogeland heeft daarom in Loppersum, Bedum, Leens, Winsum en Uithuizen enkele kerken benaderd met de vraag om in de onmiddellijke omgeving van die kerk voedselpakketten te bezorgen. Samen met de diaconieën van collega-kerken uit die dorpen is geprobeerd voldoende auto’s-met-chauffeur bereid te vinden een aantal weken lang in de eigen omgeving  voedselpakketten rond te brengen. Hierop is door de kerken op een geweldige wijze gereageerd.

In een paar dagen tijd waren de geplande route ‘s vol bezet met bereidwillige automobilisten. Het is hartverwarmend te zien dat er volop aandacht en hulp is voor de medemens in onze gemeente. 

Vanaf maandag 30 maart rijdt er iedere dag een bestelbus van Voedselbank het Hogeland naar een trefpunt binnen een bezorgroute om daar aan een tiental autorijders de voedselpakketten mee te geven. De chauffeurs moeten zich houden aan strikte hygiëneregels. Zo’n voedselpakket wordt op het bezorgadres voor de deur gezet, er wordt aangebeld na eerst de deurbel te hebben ontsmet. Zonder fysiek contact met de klant wordt het pakket overgedragen. Op een later tijdstip worden de kratten weer opgehaald en na het inladen wast de chauffeur zijn handen met ontsmettingsdoekjes. De ingeladen kratten worden dezelfde dag nog, bij Voedselbank het Hogeland, ontsmet en gewassen. Veiligheid voor alles!!

Naast de geweldige medewerking van de kerken mag ook de gemeente het Hogeland niet onvermeld blijven. Omdat Voedselbank het Hogeland inzake deze bezorgoperatie allerlei extra kosten moet maken, heeft de gemeente het Hogeland aangeboden deze kosten voor haar rekening te nemen. En zo draagt iedereen zijn/haar steentje bij!!!

Facebook TwitterLinkedin
­