Het Hogeland Gemeentenieuws 25 augustus 2021

Bericht van de burgemeester

Beste Hogelandsters,

Als je het wereld nieuws volgt denk je vaak: wat is het ver weg en als ik zou willen, wat kan ik doen? En dan opeens komt het heel dichtbij. Want het zal u via de media niet ontgaan zijn dat in de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in de Marnewaard Afghaanse vluchtelingen worden opgevangen.

Vorige week werd ik gebeld door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en het ministerie van Defensie met de mededeling dat ze van plan waren de kazerne beschikbaar te stellen voor noodopvang. En of de gemeente Het Hogeland daaraan medewerking zou kunnen verlenen. Ik wil u hier graag iets meer over vertellen.

De opvang van asielzoekers is primair de verantwoordelijkheid van de ministeries van Defensie en Justitie en Veiligheid. Toch is de gemeente direct betrokken bij de opvang van vluchtelingen in de kazerne Marnewaard, vanuit de verantwoordelijkheid voor openbare orde en veiligheid. Er zijn afspraken gemaakt met het COA en de ministeries van Defensie en Justitie over de soort van opvang. Het gaat om noodopvang. Mensen verblijven in de Marnewaard in afwachting van andere opvang. Om hoeveel mensen het gaat is op dit moment nog niet precies bekend, al houden we rekening met circa 500 mensen. De vluchtelingen zullen deels worden opgevangen in het kazernegebouw en deels in tenten. Bij aankomst worden mensen geregistreerd en getest. Vanwege quarantaine verplichtingen zullen mensen in ieder geval minimaal de eerste tien dagen op het kazerneterrein worden gehouden. Mensen die besmet blijken met corona verhuizen naar een andere opvanglocatie. Er is geen vrije toegang en er zal beveiliging zijn.

Als college van B en W vinden wij het vanuit medemenselijkheid en menslievendheid belangrijk een bijdrage te kunnen leveren aan een veilige omgeving voor mensen die niet meer in hun eigen land kunnen wonen. Daar waar mensen niet meer veilig zijn, kan Het Hogeland een plek bieden waar mensen zich wel veilig voelen en weer tot rust kunnen komen. We waren daarom ook bijzonder blij met de begripvolle en warme reacties die we ontvingen van Dorpsbelangen Zoutkamp en Vierhuizen, die we vorige week dinsdag direct hebben ingelicht. Dank u wel daarvoor. Ik hoop dat we er samen voor kunnen zorgen dat mensen in de Marnewaard zich veilig kunnen voelen. De grote wereldvraagstukken van vrede en veiligheid brengen soms met zich mee dat wij ook hier in onze gemeente een kleine bijdrage kunnen leveren aan geborgenheid voor kwetsbare mensen. Wat is er mooier dan dat?

Henk Jan Bolding, burgemeester

Wanneer u vragen heeft over de opvang in Zoutkamp, kunt u bellen met het COA: 088 – 715 70 00.

COVID-19 | Ontwikkelingen rondom het coronavirus

De meest actuele informatie vindt u op onze website: hethogeland.nl/coronavirus. Nieuwe ontwikkelingen delen we via onze sociale mediakanalen. Volg ons op Facebook en Twitter Uiteraard kunt u de gemeente altijd bellen met vragen: 088 – 345 8888.

De raad vergadert

Ter voorbereiding op door de raad te nemen besluiten worden voorstellen eerst in een voorbereidend raadsoverleg besproken. Op woensdag 1 september a.s. vinden twee raadsoverleggen plaats.

Raadsoverleg I, 17.00 tot 19.00 uur

Op de agenda: • Visie sport en bewegen in Het Hogeland • 2e ontsluitingsweg Lauwersoog

Raadsoverleg II, 20.00 tot 22.00 uur

Op de agenda: • Beleidsnotitie Duurzame ontwikkeling Het Hogeland • Indienen NPG-project: Werelderfgoedcentrum Waddenzee

Raadsoverleg live volgen

De gemeenteraad vergadert fysiek. Tijdens het overleg worden de richtlijnen van het RIVM in acht genomen in het belang van ieders gezondheid. Dit betekent dat het overleg (nog) niet voor publiek toegankelijk is. Het overleg is uiteraard wel live te volgen via raadhethogeland.nl. Ook de agenda en de onderliggende vergaderstukken vindt u hier.

Inspreken op agendapunt

Wilt u inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat? Dat kan! U kunt inspreken in de raadszaal of een bijdrage mailen. Vanwege de buitengewone omstandigheden wordt u verzocht zo snel mogelijk met de griffie contact op te nemen wanneer u wilt inspreken. Dit kan per mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van uw naam en telefoonnummer. De raadsvergadering - welke volgt op deze raadsoverleggen - is op woensdag 15 september en begint om 19.00 uur. Eventuele wijzigingen worden kenbaar gemaakt op de website raadhethogeland.nl.

Hinderapp | Geur- of geluidshinder van bedrijven?

Ervaart u geur- of geluidshinder van een bedrijf in uw eigen omgeving? Vanaf nu kunt u dit melden via hinderapp.nl. Deze website is ontwikkeld door de gemeente Het Hogeland, gemeente Eemsdelta, Omgevingsdienst Groningen en Provincie Groningen. De informatie wordt gebruikt bij het maken van nieuw provinciaal milieubeleid. Ook kunt u zelf zien welke meldingen eerder gedaan zijn. Doet u mee? U kunt zich registreren via hinderapp.nl. U hoeft maar een keer uw gegevens in te vullen om in het vervolg direct meldingen te kunnen doen. Uw gegevens zijn alleen nodig voor meldingen in de Hinderapp. Ze worden niet doorgestuurd of voor andere zaken gebruikt.

Noordelijke dorpsrand Winsum | Voorbereidingen gestart

Afgelopen maandag zijn de voorbereidingen begonnen voor de nieuwe weg ten Noorden van Winsum. Aan de weg tussen de N361 en de Onderdendamsterweg worden bomen en struiken gekapt. Dat werk duurt ongeveer een week. Vanaf 30 augustus begint het grondwerk voor de aanleg van de nieuwe weg. Het werk is begin 2023 klaar. Dan zijn ook nieuwe bomen en struiken langs de weg geplant. Rond de Freesialaan worden de bestaande bosschages uitgebreid. Als u op de hoogte wilt blijven van het werk, kunt u zich abonneren op de digitale nieuwsbrief. Aanmelden kan via de gemeentelijke website, via de website hethogeland.nl/

Regel het online | Rijbewijs verlengen of wijzigen?

Wilt u uw rijbewijs verlengen of een categorie aan uw huidige rijbewijs laten toevoegen? Met ingang van 1 augustus kunt u dit online regelen. Het voordeel is dat u maar één in plaats van twee keer naar het gemeentehuis in Winsum of Uithuizen hoeft te komen; alleen om het rijbewijs op te halen. Meer weten over de mogelijkheden? Op hethogeland.nl leest u alle informatie. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met ons Klantcontactcentrum: 088-345 8888.

Van het college | 19 augustus 2021

College wil geld van Nationaal Programma Groningen voor WEC Het college gaat de gemeenteraad voorstellen om het project Werelderfgoed Waddenzee (WEC) in te dienen bij het Nationaal Programma Groningen (NPG) voor een bedrag van 3 miljoen euro. In totaal wordt een bedrag van 6,5 miljoen euro aangevraagd. Wanneer de gemeenteraad het voorstel voor 3 miljoen euro goedkeurt en het NPG de aanvraag honoreert, zou dat in 2022 extra investering betekenen voor het beleefbaar maken van de Werelderfgoedstatus van de Waddenzee. Het WEC wil een trekpleister worden voor toeristen, dagrecreanten en studenten. Zo kan het Werelderfgoedcentrum ook een bijdrage leveren aan de regionale economie, arbeidsmarkt, onderwijs en wetenschap. Volgens het college past het project naadloos binnen de kaders van het Lokaal Programmaplan en Nationaal Programma Groningen en binnen de eigen ambities. Het WEC wordt een zogenaamde Pronkjewail in Het Hogeland waar mensen het waddengebied optimaal kunnen beleven en ervaren.

Werk voor Het Hogeland

We hebben ruimte voor een:

• Vakspecialist Jeugd
• Programmamanager Nationaal Programma Groningen.

Kijk voor meer informatie op hethogeland.nl/vacatures.

Werk in uitvoering

Bedum - Onderdendam

Van 21 juni 2021 tot 1 oktober 2021 is de provinciale weg N995 tussen Bedum en Onderdendam gestremd. De provincie Groningen voert groot onderhoud uit. Meer informatie: groningenbereikbaar.nl.

Leens

De Wierde en Valge zijn afgesloten voor alle verkeer vanaf 16 augustus t/m 10 december 2021. De Van Starkenborghstraat is afgesloten van 16 augustus tot en met 24 september. De rijbaan krijgt een nieuwe inrichting. Winkels en bedrijven zijn gewoon bereikbaar tijdens de werkzaamheden. Omleidingsborden geven aan waar u langs kunt. Meer informatie: groningenbereikbaar.nl.

Wehe-den Hoorn

Van 14 juni t/m 10 december 2021 is de Mernaweg tussen de G. Redekerstraat en de Aagtsweg gestremd. De doorgaande route krijgt een nieuwe inrichting en nieuwe riolering. Winkels en bedrijven zijn gewoon bereikbaar tijdens de werkzaamheden. Omleidingsborden geven aan waar u langs kunt. Meer informatie: groningenbereikbaar.nl.

Winsum Fietspad Meeden-Zijlvestweg

Van 16 augustus tot ongeveer 17 september 2021 werken we aan de verbetering van dit fietspad. We vervangen het asfalt door beton. Fietsers en wandelaars kunnen via de Pellerij en Houtzagerij. Tussen de N361 en de Onderdendamsterweg maken we een nieuwe verbindingsweg. 23 augustus 2021 starten wij met het kappen van bomen. Kappen en opruimen duurt ongeveer 1 week. Het verkeer heeft hier geen last van. En we planten meer bomen terug dan we kappen. Vanaf 30 augustus 2021 start het grondwerk voor de aanleg van de nieuwe weg. Meer informatie hethogeland.nl/noordelijkedorpsrandwinsum.

Taalhuis | Week van Lezen en Schrijven Veel activiteiten in Het Hogeland. Doet u ook mee?

Taalhuis Het Hogeland brengt tijdens de Week van lezen en Schrijven, van 6 t/m 12 september, laaggeletterdheid onder de aandacht. In deze week organiseren ze activiteiten die laten zien wat het Taalhuis te bieden heeft. Meedoen met een activiteit? Van 6 t/m 12 september kunt u in de bibliotheken van Uithuizen, Winsum, Leens en Bedum meedoen aan verschillende activiteiten. Benieuwd naar het programma? Kijk op hethogeland.nl/taalhuis. Aanmelden doet u via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vermeld daarbij de dag, activiteit, plaats en aantal personen. Vol is vol. Als u niks hoort, kunt u meedoen. Als de activiteit vol is krijgt u uiterlijk 3 september bericht. Taalhuis Het Hogeland In Nederland zijn 2,5 miljoen volwassenen die moeite hebben met onze taal, rekenen en/of digitale vaardigheden. Deze mensen lopen bijvoorbeeld het risico in de schulden te raken of eenzaam te worden. Taalhuis Het Hogeland helpt mensen ook buiten de Week van Lezen en Schrijven hun taal, rekenen en digitale vaardigheden te verbeteren vanuit de bibliotheken in Uithuizen, Winsum, Leens en Bedum.

 

Facebook TwitterLinkedin
­