College gemeente Het Hogeland verlengt contract met Mensenwerk Hogeland
Het college heeft besloten het contract met Mensenwerk Hogeland (MH) te verlengen tot 1 januari 2024. Dat contract liep oorspronkelijk tot 1 januari 2023.

Mensenwerk Hogeland is de uitvoerende organisatie voor het welzijns- en maatschappelijk werk, het jeugd- en jongerenwerk en de onafhankelijke cliëntondersteuning. MH helpt en ondersteunt inwoners individueel of in groepsverband. Daarnaast biedt MH ondersteuning aan inwoners die zelf activiteiten willen organiseren.

De jaarrapportage 2020 is aan het college en de raad aangeboden. Het rapport laat een lichte daling zien in het aantal verzoeken om ondersteuning. Ook is er sprake van een daling van de zwaarte en complexiteit van de gevallen. In de rapportage wordt verslag gedaan van de aangepaste werkwijze vanwege de coronamaatregelen.

De gemeente kan de contracten met Mensenwerk Hogeland twee keer met maximaal één jaar verlengen. In 2020 heeft het college besloten het contract te verlengen met een jaar tot 1 januari 2023. Nu loopt het contract tot 1 januari 2024. Voor de periode daarna moet de basisondersteuning opnieuw worden gecontracteerd.

Facebook TwitterLinkedin
­