Wielerronde van Bedum Walfridusvoettocht Bedum
Mensenwerk Hogeland
          Evenementen Agenda BedumColumns

Historie
OLIEBOLLENKRAAM Versplein Bedum
Hoe staat het ervoor met duurzame energie in Groningen?
Gepubliceerd op maandag 04 mei 2020

Hoe staat het ervoor met duurzame energie in Groningen?

Hoe staat de provincie Groningen er voor op het vlak van opwekking van schone energie? Dit is een belangrijke vraag, want het kabinet wenst de klimaatakkoorden van Parijs na te komen en dan moet de CO²-uitstoot tegen 2030 gehalveerd zijn. Groningen heeft inmiddels het concept-RES gereed.

Wat houdt het concept-RES in?

Om de doelstellingen van het klimaatakkoord te bereiken, heeft het kabinet het land ingedeeld in 30 energieregio's . De uitvoering van de energietransitie komt immers te liggen bij de gemeenten en provincies. Het zijn juist de gemeenten en provincies die inzicht hebben in duurzame projecten en het beste kunnen bepalen waar nieuwe, schone energieprojecten opgestart kunnen worden. De opdracht voor de energieregio's is om een Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen. Tot oktober 2020 krijgen alle regio's de tijd om een concept-RES op te stellen. Daarna kunnen gemeenten van de regio zaken toevoegen of wijzigingen aanbrengen, alvorens het concept-RES naar de overheid wordt gestuurd. Wanneer de overheid het concept-RES heeft goedgekeurd, wordt RES 1.0, de definitieve versie opgesteld. Deze versie geldt als basis voor het invoeren van wetgeving in de gemeenten en provincies en van waaruit alle plannen worden uitgevoerd.

Het aanbod van Groningen in het concept-RES

Het kabinet heeft de ambitie om een totaalaanbod aan hernieuwbare energie van 35 terawattuur te behalen. Het totale aanbod van alle energieregio's moet dus minimaal dit aantal halen. Volgens het concept-RES van de energieregio Groningen, biedt de provincie totaal 5,7 terawattuur. Er wordt wel een veiligheidsmarge ingebouwd, dus de totale ambitie is het opwekken van 6,3 terawattuur aan hernieuwbare energie. Het concept-RES geeft een onderverdeling in zonne- en windenergie ‘basis’ en ‘bouwstenen’. Basis houdt in dat het gaat om projecten waar een vergunning voor is afgegeven, die al een reservering voor aansluiting op het elektriciteitsnetwerk hebben of die inmiddels subsidie toegewezen hebben gekregen. Dit zijn dus concrete projecten waar al aan gebouwd wordt of waar binnenkort mee gestart wordt. Bouwstenen zijn projecten die in enige mate concreet zijn, maar die nog niet voldoen aan de voorwaarden. Deze projecten zitten nog in de fase van vergunningverlening of er is nog geen subsidieaanvraag gedaan. Voor basis windenergie rekent Groningen op 3 terawattuur en voor basis zonne-energie op 1 terawattuur. Voor bouwstenen windenergie wordt rekening gehouden met 0,3 terawattuur en bouwstenen zonne-energie 2 terawattuur.

Punten van aandacht in het concept-RES

De doelstellingen kunnen dan wel zijn aangegeven, er zijn nog wel enkele punten van aandacht. Zo zal zonnewarmte nooit 100% betrouwbaar zijn vanwege de hoeveelheid zonlicht. Het is daarom het beste om zonnepanelen te combineren met andere vormen van energieopwekking. Daarnaast moeten er voldoende mogelijkheden komen om de energie van zonnepanelen op te slaan voor 's avonds of in de winter. Ook moet er rekening gehouden worden met individuele woningen en gebouwen. Energie heeft pas een optimaal rendement als woningen goed geïsoleerd zijn. Naast het uitspreken van ambities zal er de komende maanden nog uitgebreid gediscussieerd worden over de kosten en baten van de energietransitie in Groningen.

 

Partner bijdrage 24webvertising

 

 
         
       BEDUMER.NL

COLOFON 
DISCLAIMER
vertical-divider.png    ADVERTEREN

OVER ADVERTEREN   
STATISTIEKEN
vertical-divider.png    CONTACT

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
NIEUWS INSTUREN
vertical-divider.png RSS Feed bedumer.nlVolg ons op FacebookVolg ons op Twitter