Wielerronde van Bedum Walfridusvoettocht Bedum
Mensenwerk Hogeland
          Evenementen Agenda BedumColumns

Historie
FrieslandCampina ziet af van uitbreiding in Bedum
Gepubliceerd op maandag 21 oktober 2019

FrieslandCampina ziet af van uitbreiding Domo in Bedum

De wereld verandert steeds sneller. FrieslandCampina houdt daarom regelmatig zijn productienetwerk opnieuw tegen het licht. Daarbij zijn ook de uitbreidingsplannen van de productielocatie in Bedum opnieuw beoordeeld. Op basis van deze nieuwe beoordeling is het zuivelbedrijf tot de conclusie gekomen dat verdere uitbreiding niet noodzakelijk is.

Wel wordt met oog op het strategisch belang van locatie Bedum in de productieketen van FrieslandCampina geïnvesteerd in de bestaande locatie. Het zal daarbij gaan om het toepassen van nieuwe innovaties, investeringen in duurzamere en efficiëntere productieprocessen en veiligheid. FrieslandCampina zal met de gemeente Het Hogeland in gesprek blijven over de verdere ontwikkeling van het terrein.

De door FrieslandCampina aangekochte percelen aan de oostzijde van het Boterdiep zouden in de toekomst een bestemming kunnen krijgen. Daarbij kan worden gedacht aan parkeren, een zonnepark voor duurzame energievoorziening of opslagcapaciteit. Het bedrijf heeft hier nog geen besluit over genomen.
 
Het gemeentebestuur van Het Hogeland betreurt het besluit van FrieslandCampina maar heeft begrip voor de overwegingen die tot het besluit hebben geleid. Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs besloten dat er onder voorwaarden planologische medewerking aan een uitbreidingsplan van de vestiging in Bedum zou kunnen worden verleend. Daarbij is mede overwogen dat een uitbreiding tot werkgelegenheid zou kunnen leiden. Dat die uitbreiding van werkgelegenheid nu achterwege blijft, vindt het gemeentebestuur jammer.

De gemeente Het Hogeland blijft zich ook in de toekomst constructief opstellen daar waar het om verdere ontwikkeling van de productielocatie in Bedum gaat. 

 
         
       BEDUMER.NL

COLOFON 
DISCLAIMER
vertical-divider.png    ADVERTEREN

OVER ADVERTEREN   
STATISTIEKEN
vertical-divider.png    CONTACT

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
NIEUWS INSTUREN
vertical-divider.png RSS Feed bedumer.nlVolg ons op FacebookVolg ons op Twitter