Wielerronde van Bedum Bedrijvenvereniging gemeente Bedum
Mensenwerk Hogeland
          Evenementen Agenda BedumColumns

Historie
Lokaal Nieuws
Interkerkelijk Koor Perspectief zoekt enthousiast iemand
Gepubliceerd op woensdag 11 mei 2011

Interkerkelijk Koor Perspectief zoekt enthousiast iemand

Interkerkelijk Koor Perspectief uit Bedum zoekt een enthousiast iemand, voor de technische ondersteuning en het opbouwen van muziekapparatuur tijdens optredens van het Koor.

Voor info kijk op www.Perspectief-bedum.nl of bel met 050-3015676.

 
Voorstellen voor bezuinigingen naar raad
Gepubliceerd op dinsdag 10 mei 2011

persbericht gemeente Bedum.

Het college van burgemeester en wethouders krijgt steun van de Bedumer bevolking voor de komende, noodzakelijke bezuinigingen. Dat betekent dat het college tot 2015 vooral fors wil ingrijpen in de kosten van de gemeente zelf, het bestuur en de gemeentelijke organisatie.  Daarop wordt, naast de bezuinigingen van 3,5 ton die al zijn doorgevoerd, in drie jaar tijd nog eens 2,5 ton bespaard. Het college volgt de mening van de Bedumers ook als het om besparingen op sociaal maatschappelijk voorzieningen gaat; die worden zo veel mogelijk ontzien.

Voorstellen voor bezuinigingen naar raad

Bedum moet in 2015 een bezuiniging hebben doorgevoerd van 1,5 miljoen Euro. In de begroting voor 2011 zijn al besparingen opgevoerd ter grootte van bijna acht ton. Voor de tweede ronde van bezuinigingen is een ‘denktank’ ingesteld, waarin partijen uit de gemeenteraad zitting hadden. Die heeft de (on)mogelijkheden van verschillende richtingen om te bezuinigen bekeken. Al eerder was besloten is om, voordat er concrete voorstellen naar de raad gaan, de bevolking bij de bezuinigingsronde te betrekken.

Burgemeester en wethouders hebben de bezuinigings- en besparingsmogelijkheden neergelegd in een voorstel dat op 9 juni in de raad wordt behandeld. De raadscommissie ABZ buigt zich op 18 mei over de voorstellen. De voorstellen sluiten aan op de mening van de bevolking. De Bedumers konden onlangs door middel van een enquête aangeven waarop wél en waarop niet bespaard zou moeten worden. Ook werden er gesprekken in de dorpen gevoerd. Met instellingen, verenigingen en organisaties die mogelijk met bezuinigingen te maken krijgen,  is overleg over de voornemens geweest.

De uitkomsten van de ronde onder de bevolking zijn door het college nu meegenomen in het voorstel aan de raad. Naast flinke besparingen op de post ‘bestuur en organisatie’ stelt het college voor om de subsidies aan instellingen, organisaties en verenigingen tot 2015 stapsgewijs af te bouwen met in totaal tien procent. Het gaat om subsidies voor bijvoorbeeld het bibliotheekwerk,  de muziekschool en de peuterspeelzalen.  Voor deze bezuiniging is draagvlak in de samenleving te vinden, zo wees de enquête uit.

Voor wat betreft het ‘snijden in eigen vlees’ merkt het college overigens richting raad op dat het onvermijdelijk is dat dit gevolgen gaat krijgen voor de kwaliteit van de dienstverlening en het onderhoudsniveau van, bijvoorbeeld, het openbaar groen.  

Ook de sportsector zal een bijdrage moeten leveren. Er wordt meer ‘zelfwerkzaamheid’ bij het onderhoud van sportvoorzieningen gevraagd en de huren van sportaccommodaties worden tot 2015 gefaseerd verhoogd. Voor deze maatregelen lijkt draagvlak onder de Bedumers te bestaan, zo wijzen de enquêteresultaten uit.

Het college stelt de raad verder voor om een aantal grotere projecten voorlopig niet uit te voeren. Hiervoor is voorlopig geen geld  Het gaat onder meer om de reconstructie van de Waldadrift en De Vlijt in Bedum en het aanbrengen van beschoeiingen langs waterpartijen.

De lastendruk voor de burgers in Bedum behoort al jaren tot de laagste in de provincie Groningen. Het college streeft er de komende jaren naar dit zo te houden. Dat betekent dat, los van de al voorgenomen verhogingen, de belastingen met een bescheiden percentage extra zullen worden verhoogd, als het aan het college ligt. Daarmee, schrijft het college, wordt recht gedaan aan het uitgangspunt dat de ‘sterkste schouders de zwaarste lasten dragen’.

Uit de ronde onder de Bedumers bleek ook dat bezuinigingen op sociaal maatschappelijke voorzieningen als de WMO en fondsen voor mensen met een minimum inkomen het minst gewenst worden geacht. Ook hierin volgt het college de inwoners: die voorzieningen worden zoveel mogelijk ontzien. Zo is de bezuiniging op het ‘stimuleringsfonds’ uitgesteld tot 2015.

De enquête, die zowel online als ‘op papier’ kon worden ingevuld, werd door 154 Bedumers gebruikt om de mening kenbaar te maken. Het gemeentebestuur is hiermee redelijk tevreden; vergelijkbare enquêtes in andere gemeente leverden minder respons op. De uitkomsten van de enquête en die van de gesprekrondes zijn voor burgemeester en wethouders richtinggevend geweest voor vooral de rangorde in de voorstellen die er nu liggen.

In de voorstellen van het college is een prioritering aangebracht: aangegeven wordt op welk taakveld volgens het college in eerste instantie besparingen mogelijk zijn en op welke taken later bespaard zou kunnen worden. “Het staat de raad echter vrij in deze rangorde te schuiven. Het college vindt echter dat het nu voorgestelde pakket qua omvang noodzakelijk is. Mocht u derhalve besluiten om af te zien van bepaalde voorgestelde bezuinigingsmogelijkheden dan is het noodzakelijk daar een alternatief voor in de plaats te stellen”, merkt het college richting raad op.

De gemeenteraad buigt zich op 9 juni aanstaande over die voorstellen. Daaraan voorafgaand worden de voorstellen besproken in de raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken van 18 mei.  

 
Start BMR- en DTP vaccinaties voor kinderen van 9 jaar
Gepubliceerd op dinsdag 10 mei 2011
GGD Groningen

Is of wordt uw kind in 2011 9 jaar dan heeft u onlangs een uitnodiging voor de BMR- en DTP- vaccinatie ontvangen. Van maandag 16 t/m donderdag 19 mei wordt er op acht locaties in de provincie Groningen gevaccineerd. De vaccinaties zijn onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma en worden door GGD Groningen gegeven.

De BMR- en DTP-vaccinatie beschermt uw kind tegen 6 kinderziekten. De vaccinatie bestaat uit 2 prikken:

  •     1 prik tegen bof, mazelen en rodehond (BMR)
  •     1 prik tegen difterie, tetanus en polio (DTP)

Meer informatie voor kinderen en ouders

    Wilt u weten wanneer, waar en hoe laat uw kind de vaccinaties kan komen halen?
    Wilt u meer informatie over de BMR- en DTP-vaccinaties in de provincie Groningen?

Kijk dan snel op de website van GGD Groningen . Voor aanvullende vragen kan je ook terecht bij het Informatie Centrum Gezondheid van GGD Groningen. Bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 13.00 uur: telefonisch 050 367 41 77 of per e-mail: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
 
Burgernetacties vanaf nu ook per sms
Gepubliceerd op maandag 09 mei 2011

Op verzoek van onze deelnemers en de deelnemende gemeenten worden vanaf nu tevens sms-berichten gebruikt om Burgernetacties naar de deelnemers te sturen.

Burgernetacties vanaf nu ook per sms

Vanaf heden kunnen daarom deelnemers van Burgernet ook sms-berichten met een oproep van Burgernet verwachten als een deelnemer dat aangeeft.

Veel informatie? Dan spraakbericht!
Naast sms-berichten blijven we ook spraakberichten gebruiken voor Burgernetacties. De keuze tussen sms-berichten en spraakberichten is afhankelijk van de hoeveelheid informatie die Burgernet met u kan delen. Indien we meerdere personen of een persoon en een voertuig zoeken krijgt u in de meeste gevallen nog een spraakbericht. De beschikbare informatie is in deze situaties voor een sms-bericht te groot. Een sms-bericht kan momenteel slechts een beperkt aantal tekens bevatten.

 
Toeristen uit Amerika op bezoek
Gepubliceerd op maandag 09 mei 2011

Een zonovergoten dag in Bedum. In de afgelopen week trof je bijgaande fietsers aan op het pleintje bij het herdenkingsmonument. Gevraagd waar de reis naar toe gaat hoor je tot je eigen verbazing, dat het om een groep Amerikaanse toeristen gaat.

Toeristen uit Amerika op bezoek

Gekomen met de boot vanuit Brugge richting Bremen, is men in Delfzijl aangemeerd voor een fietstocht in de omgeving. Even uitrusten in Bedum! Kan men tegelijk kennis maken met de scheefste toren van Europa. De toeristen verbazen zich over de schaive stand van de toren. Dat moet op de foto. En verder gaat de fietstocht over Loppersum naar Delfzijl. Daar zal de boot de toeristen afleveren in Bremen.

Opnieuw blijkt dat regelmatig toeristen Bedum bezoeken. Ook bij de VVV in de Kapelstraat komen regelmatig toeristen langs, die het één en ander van de omgeving van Bedum willen weten.

 
Wouter Haan wint Ronde van Overijssel
Gepubliceerd op maandag 09 mei 2011

Wouter Haan uit Bedum heeft zaterdag 7 mei de Ronde van Overijssel gewonnen. Hij had na een korte solo een nipte voorsprong op de sprintende achtervolgers.  De Ronde van Overijssel is één van de belangrijkste klassiekers in Nederland.

Wouter Haan wint Ronde van Overijssel

Haan sprong vier kilometer voor de finish weg uit een groep van bijna dertig renners. De tweedejaarsbelofte sloot met een achtervolgende groep bij het ingaan van de twee plaatselijke rondes aan bij elf koplopers. Op het moment dat het vooraan stil viel waagde Haan zijn kans.

Vervolgens hield hij na een indrukwekkende solo stand en kon na ruim 200 kilometer in de straten Rijssen zijn handen in de lucht steken. Het is voor de 19-jarige Haan de grootste zege uit z'n carrière tot nu toe. Eerder dit seizoen won hij het criterium van Ten Boer en een etappe in de Ronde van Ierland.

Het is voor Haan ook een revanche op zijn min of meer mislukte voorseizoen. Zowel in de Ronde van Groningen als in de Omloop van de Veenkoloniën kreeg de Bedumer te maken met pech.

Bron RTV Noord.

 
Stationsweg onveilig. Nog steeds geen ZEBRA.
Gepubliceerd op maandag 09 mei 2011

In 2010 heeft de dorpsbelangenvereniging APB-Bedum een handtekeningen actie gevoerd voor  de terugkeer van een ZEBRA op de Stationsweg. Meer dan 1100 handtekeningen zijn op 27 september 2010 overhandigd aan wethouder Henri te Velde door een delegatie van het bestuur.  

Klik voor vergroting

Een veilige oversteek,  in het steeds drukker worden van de doorgaande Stationsweg is voor veel inwoners een grote wens. Kinderen durven niet zonder begeleiding de straat oversteken en ouderen mijden het winkelcentrum Shoppyland of Beemshop vanwege een uiterst gevaarlijke oversteek.  
 
Na onze aanbieding heeft wethouder te Velde toegezegd dat hij verwacht dat er uiterlijk aan het einde van 2010 de ZEBRA aangebracht zou worden. Tot op heden, mei 2011, is er nog steeds geen zicht op wanneer plaatsing van een ZEBRA een feit zal zijn.
 
Het bestuur van de dorpsbelangenvereniging APB-Bedum wil op korte termijn van de wethouder  weten  wat de stand van zaken is, en wanneer de toegezegde ZEBRA geplaatst zal worden. Daarvoor is op korte termijn een afspraak met de wethouder geregeld.
   
APB-Bedum wil elk initiatief, van wie dan ook, die tot verbetering van de onveilige verkeerssituatie op de Stationsweg  en Wilhelminalaan  kan leiden, van harte ondersteunen.

Stationsweg onveilig. Nog steeds geen ZEBRA.

 
Indrukwekkende Dodenherdenking 4 mei Bedum
Gepubliceerd op zondag 08 mei 2011

Voor de stille tocht werd er in een lange stoet vertrokken vanaf het plein voor de Goede Herderkerk. Voorafgegaan door trommelslagers met omfloerste trom met hun indringende tromgeluid werd de stille tocht gelopen door de Emmalaan, Ludgerstraat, Boterdiep W.z. Bij de woning op Boterdiep W.z. 13, waar de joodse familie Meijer heeft gewoond, werd stilgehouden.

Moment van herinnering aan hun wegvoering werd een bloemstuk gelegd. Daarna ging de stoet naar het Monument. Ook bij het monument stonden al vele aanwezigen te wachten. Terwijl de Christelijke Muziekvereniging Wilhelmina voor acht uur enige liederen speelden, opende de voorzitter van het Herdenkingscomite in Bedum Henk van der Velde de Herdenking:  
“Vrijheid is kostbaar, kwetsbaar en niet vanzelfsprekend. Dat besef je pas goed wanneer de vrijheid er niet meer is, zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het vuur van de vrijheid kwam met de bevrijding en we houden het levend, iedereen, ieder jaar opnieuw.

van links naar rechts  krans van beide Oranjeverenigingen -   krans van Herdenkingscomité – krans van partnergemeente Ambt Peitz

VRIJHEID ligt niet op straat;  wat is daarvoor nodig? 66 jaar is ons land niet in oorlog geweest. Kijk wereldwijd om ons heen. Je vrij te kunnen bewegen in de openbare ruimte en op straat.  Om te kunnen gaan en staan waar je wilt zonder bang te hoeven zijn of over je schouder te hoeven kijken. De grote tegenhanger van onze dagelijkse vrijheid op straat is oorlog.”

bloemstuk Militairen en veteranen

bloemstuk partnergemeente Zbaszynek

In aanwezigheid van Burgemeester Henk Bakker en de afgevaardigden van onze zustergemeenten in Polen Zbaszynek en Duitsland Amt Peitz, aanwezige militairen en veteranen en afgevaardigden van het Algemeen Oranje Comite en het Gereformeerd Oranjecomite en de vele aanwezigen werd er 2 minuten stilte gehouden. Indrukwekkend stil was het, waar alleen het geruis van de wind en het zingen van de vogeltjes gehoord werd! Zo sta je stil met je eigen gedachten en herdenk je! Afgesloten door het spelen van de Taptoe.

Indrukwekkende Dodenherdenking 4 mei Bedum 2011

Daarna de kranslegging en het leggen van bloemen. Sanne Bouwman en Stef Klugkist brachten de krans van het Herdenkingscomité aan Burgemeester Henk Bakker en Henk van der Velde. Na de krans- en bloemlegging werd een gedicht voorgelezen door Stef Klugkist. Hierna hield Burgemeester Bakker een korte toespraak waarin hij bij de vrijheid op straat memoreerde de afschuwelijke gebeurtenissen in Alphen aan de Rijn en Baflo.

Indrukwekkende Dodenherdenking 4 mei Bedum 2011

De plechtigheid werd afgesloten met zingen van twee coupletten van het Wilhelmus. Onder de vele aanwezigen waren enkele slachtoffers van de Razzia van 25 april 1944 Hindrik Haan en Willem Tamminga aanwezig. Ook vele aanwezige jongeren zullen deze indrukwekkende plechtigheid blijvend herinneren.

 
Maak kennis met Tennis
Gepubliceerd op zondag 08 mei 2011

Maak kennis met Tennis LTC Bedum 2 tm 5 juni 2011

Van 2 tot en met 5 juni a.s. worden er bij diverse verenigingen Open Tennisdagen georganiseerd.

Ook de LTC Bedum doet hier aan mee en wel op

ZONDAG 5 JUNI A.S. vanaf 11.00 uur !

Je wordt ontvangen met koffie/thee en lekkers en kunt deelnemen aan een clinic georganiseerd door onze trainer Frenk Abrahams!
Sportkleding/schoenen meenemen!

Tevens zal er enige uitleg worden gegeven over het reilen en zeilen binnen de club.
Ken je iemand, die graag mee wil doen, dan graag een berichtje naar
Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

GRAAG TOT DAN!
 
Insectenfeest bij de bakker
Gepubliceerd op zondag 08 mei 2011

Zaterdag 14 mei  om 13.00 uur begint het spraakmakende spektakel op het Versplein bij bakkerij Hoekstra in Bedum.

Ieder jaar organiseert hij voor zijn klanten  en de kinderen van Bedum een feestmiddag. Dit jaar is het thema Insecten i.s.m. Insectenwereld uit Leens.

Waarom insecten zult u zich afvragen?


Nou, omdat insecten eten momenteel een hot-item is! Minister Gerda Verburg wil graag dat de consument kan kiezen uit meer duurzaam voedsel.  Insecten zitten vol eiwitten en zijn een goede vervanger voor bijvoorbeeld vlees. In Amerika gaan de sprinkhanen erin als zoete koek en worden aan de man gebracht als ”landshrimps” landgarnalen. Mexicanen schuwen een handjevol knapperige krekels niet en ook in Afrika eet men volop insecten. Wij griezelen bij de gedachte maar wanneer je één hap hebt genomen is de volgende niet moeilijk meer. Het klinkt nu nog raar maar het zou best het voedsel van de toekomst kunnen worden. Een goed alternatief voor de bio-industrie en het milieu.

Klik voor vergroting

Wat gaan wij doen?
Kinderen kunnen hun eigen stokbroodje bakken met uiteraard insectenbeleg. Volwassenen kunnen in de winkel een quiz volgen, de kinderen aan een kleurwedtrijd meedoen en hier leuke prijzen mee winnen. Er zijn pizzabroodjes te proeven met sprinkhanen en chocolade koffiebroodjes met meelwormen.
Insectenwereld uit Leens is aanwezig met wandelende takken en een vogelspin. Imker Arnold Bijsterveld uit Uithuizen gaat leuke wetenswaardigheden vertellen en laten zien over bijen.
Een grote spin zal de kleintjes gaan voorlezen uit het boek Spindingen van Kate Schlingemann en  zij kunnen zich laten schminken tot insect.
Tot slot komt er een bungee-jump trampoline waarmee je net zo kunt springen als een sprinkhaan tot wel 9 meter hoog!

Redenen genoeg om zaterdag a.s. af te reizen naar Bedum om dit spektakel bij te wonen.
Voor meer inlichtingen kunt u bellen met Klaes hoekstra 050 – 302301 of per meel Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

 
Meer...
<< Begin < Vorige 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Volgende > Einde >>

Resultaten 4981 - 5040 van 5300

Gerelateerde artikelen

Advertisement

Agenda - er gebeurt veel meer in de gemeente Bedum

         
       BEDUMER.NL

COLOFON 
DISCLAIMER
vertical-divider.png    ADVERTEREN

OVER ADVERTEREN   
STATISTIEKEN
vertical-divider.png    CONTACT

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
NIEUWS INSTUREN
vertical-divider.png RSS Feed bedumer.nlVolg ons op FacebookVolg ons op Twitter

K7 MEDIA - BEDUM