Wielerronde van Bedum  
Bedrijvenvereniging gemeente Bedum
                                         Evenementen Agenda BedumColumns

Historie
Lokaal Nieuws
Zeer geslaagd DAYCAMP bij tennisclub Bedum
Gepubliceerd op woensdag 02 augustus 2017

Van 24 tot en met 28 juli organiseerde tennisschool AASPORTS van tennisleraar Frenk Abrahams in samenwerking met LTC Bedum een DAYCAMP.

Na het succes van vorig jaar waren er snel (te) veel aanmeldingen voor deze week.  Uiteindelijk waren er maar liefst 46 kinderen dagelijks op de Bedumer tennisbaan te vinden. Ze kregen iedere dag tennisles van ervaren trainers. Dat werd afgewisseld met allerlei andere activiteiten, zoals zwemmen en een spelmiddag. FRENK&HENK&ZO heeft ook een optreden verzorgd, deze keer ook samen met drummer Ryan Rietsema.

Het uitstapje naar pretpark Drouwenerzand was ook dit jaar één de hoogtepunten in het programma.

Op vrijdagmiddag werd de week afgesloten met een uitstekend verzorgde barbecue, waarbij de ouders ook van harte meededen. Het was een week zonder een enkele wanklank en de kinderen, hun ouders en de organisatie verheugen zich al weer op het volgende jaar!

 
In augustus geen huis-aan-huis oud papier actie
Gepubliceerd op dinsdag 01 augustus 2017

In augustus geen huis-aan-huis oud papier actie

4 augustus a.s. wordt er i.v.m. de vakantie geen huis-aan-huis oud papier actie gehouden in Bedum.

Vanaf 3 augustus t/m het weekend, staat er wel een container aan de Industrieweg nabij de ingang van gemeentewerken, waar het papier kan worden afgeleverd. Zoals altijd kan u uw oud papier op maandag t/m zaterdag afleveren bij de container op het sportpark nabij de ingang van het trainingsveld. Verzoeke het papier zover mogelijk de container in te brengen. Vrijdag 1 september a.s. is de eerstvolgende huis-aan-huis actie. Bedankt voor de medewerking.

Namens SV Bedum en de St. Walfridusschool.

 
Woningen met streekeigen karakter voor Onderdendam
Gepubliceerd op vrijdag 28 juli 2017

Woningen met streekeigen karakter voor Onderdendam

De gemeente Bedum probeert, in samenwerking met woningstichting Wierden en Borgen en de werkgroep HOO!, invulling te geven aan een braakliggend terrein aan de Stadsweg in Onderdendam. Daar moeten zes huurwoningen komen die qua architectuur aansluit bij traditionele Groningse bebouwing. 

Op de locatie aan de Stadsweg stonden tot voor enige jaren geleden zeven huurwoningen van woningstichting Wierden en Borgen. Deze verouderde woningen zijn afgebroken. De locatie ligt sindsdien braak. 
 
De initiatiefnemers willen  dat de uiterlijke verschijningsvorm van de nieuwe woningen herkenbare, typisch Groningse kenmerken krijgt. Dit gebeurt ook om aansluiting te zoeken bij het beschermde dorpsgezicht van Onderdendam. Het bureau Libau heeft, in opdracht van de gemeente Bedum, een inventarisatie gemaakt van die Groningse kenmerken.
 
Inmiddels zijn drie architectenbureaus benaderd om, onder meer op basis van de inventarisatie van Libau, met ontwerpen voor de invulling van het ‘gat’ te komen. Bij de definitieve keuze worden ook de omwonenden betrokken.
 
De woningen moeten ook voldoen aan hoge standaards op het gebied van onder meer duurzaamheid en levensloopbestendigheid. 

Het experiment leidt naar alle waarschijnlijk tot extra kosten voor Wierden en Borgen. De gemeente verwacht daarvoor externe bronnen te kunnen aanboren.  De provincie Groningen steunt het project financieel.

 
Op zaterdag 5 augustus organiseert Het Groninger Landschap de jeugdexcursie: Kriebelbeestjes zoeken
Gepubliceerd op donderdag 27 juli 2017

Weet jij wat er allemaal in en bij de grond leeft? Dat gaan wij vandaag onderzoeken! Misschien vind je wel een mooi lieveheersbeestje of een gekke pissebed!

 

Het bezoekerscentrum biedt naast exposities en diverse activiteiten onder andere: een prachtige film over het Reitdiepgebied met Floortje Dessing en een leuke winkel met diverse streekproducten en wandel- en fietsroutes. Buiten is het een beestenboel en is er een heuse tokkelbaan voor jong en oud.

Locatie: Bezoekerscentrum Reitdiep, Wolddijk 103, 9738 AD in Groningen. Zaterdag 5 augustus, tijd: 14.00 - 16.00 uur.

Deelname is gratis, de activiteiten zijn geschikt voor alle leeftijden.


Foto: Geert Job Sevink

 
Staatsbosbeheer organiseert vrijdag 28 juli EXCURSIE door het BEDUMERBOS
Gepubliceerd op dinsdag 25 juli 2017

Het Bedumerbos zal de komende tijd ingrijpend veranderen! Veel ESSEN bomen zijn aangetast door de essentaksterfte. Daarom moeten ze helaas worden geruimd.

StaatsbosBeheer geeft vrijdag 28 juli uitleg in een excursie van 19.00 tot 20.30 uur.

Verzamelen op de parkeerplaats.

Staatsbosbeheer organiseert vrijdag 28 juli EXCURSIE door het BEDUMERBOS 

 
Kleuterschool in Bedum maakt plaats voor nieuwbouw
Gepubliceerd op dinsdag 25 juli 2017

Henk Huitsing heeft een video impressie gemaakt van de Chr. kleuterschool Prinses Marijke aan de Folkerdastraat in Bedum. De opening was in 1954 en is in juli 2017 afgebroken.

 

 
Duitse kunstenaar Demnig legt opnieuw ‘Stolpersteine’ in Bedum
Gepubliceerd op maandag 24 juli 2017

De Duitse kunstenaar Gunter Demnig uit Keulen heeft  op dinsdag 9 juli 2013 twee Stolpersteine voor Bedumer slachtoffers van de mei-staking 1943 gelegd. Het gemeentebestuur van Bedum heeft daarop besloten ook de overige oorlogslachtoffers in de gemeente Bedum met een dergelijke steen te herdenken.

Het Herdenkingscomité gemeente Bedum werd door het College verzocht daartoe in samenwerking met de Historische Vereniging gemeente Bedum (HVgB) met een projectvoorstel te komen. Om tot een goede organisatie te komen werd de werkgroep Stolpersteine gemeente Bedum in het leven geroepen. Met ondersteuning van de Stichting Vier 5 mei, het Oorlogs- en Verzetscentrum (OVCG) en de Groninger Archieven werd een plan opgezet.

Eén en ander leidde tot de legging van opnieuw 18 Stolpersteine op 7 april 2014 voor de slachtoffers van de Razzia van 25 april 1944. De gemeente Bedum werd namelijk tijdens oorlog zwaar getroffen, als gevolg daarvan zijn in totaal 51 inwoners niet meer teruggekeerd naar hun geliefden. Met de legging in 2013 en 2014 bleven er nog 31 oorlog- en geweld-slachtoffers over, waarvoor een steen moest worden gelegd. Doordat de Duitse kunstenaar een druk bezet bestaan heeft moeten de stenen gefaseerd worden gelegd. Op 9 december 2016 werden daarom de volgende 19 Stolpersteine in de gemeente Bedum gelegd.

De werkgroep Stolpersteine Bedum hoopt op vrijdag 4 augustus a.s. opnieuw 9 Stolpersteine te leggen voor de laatste oorlogs- en geweldslachtoffers. Acht gedenktekens zullen worden gelegd in het dorp Bedum en één in Ellerhuizen.


namenlijst

Duitse kunstenaar Demnig legt opnieuw ‘Stolpersteine’ in Bedum
routelijst 

Tijdens de legging in 2016 weigerde de heer Gunter Demnig een Stolperstein te leggen voor Jurriën Korringa, omdat deze om het leven is gekomen in Azië (overleden te Rangoon, 3 december 1942). Hierop heeft de Werkgroep Stolpersteine Bedum een gedenkteken ontworpen, die op 9 december 2016 in bijzin van vele nabestaanden van Jurrien Korringa werd onthuld.

Duitse kunstenaar Demnig legt opnieuw ‘Stolpersteine’ in Bedum
gedenkteken Jurriën Korringa

Ook dit jaar weigerde Demnig twee Stolpersteine te plaatsen. Deze keer voor Wiebe Adema (overleden te Rotterdam, 12 mei 1940) en Jan Tempel (overleden te Dubbeldam, 10 mei 1940). Beide zijn als militair in de eerste oorlogsdagen gesneuveld en Demnig legt voor militairen geen Stolpersteine. In zijn visie worden deze oorlogslachtoffers herdacht door middel van oorlogsmonumenten.

De Werkgroep Stolpersteine Bedum heeft inmiddels besloten ook voor deze twee oorlogs- en geweldslachtoffers een alternatief gedenkteken te plaatsen op 25 april 2018 t.g.v. herdenking van de  Razzia in de gemeente Bedum.

 

 
SNS bank Bedum heeft nu een financieel adviseur
Gepubliceerd op maandag 24 juli 2017

Onlangs heeft SNS bank Bedum een eigen financieel adviseur benoemd. De heer Lennert Westerhof zal de klanten informatie en advies geven over een hypotheek die bij je past.

SNS bank Bedum heeft nu een financieel adviseur
Lennert Westerhof


Binnenkort volgt een nadere kennismaking en uitleg van zijn werkzaamheden.

SNS bank Bedum heeft nu een financieel adviseur 

 
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (fase 1) voor 18 woningen aan Kwekerij te Bedum
Gepubliceerd op maandag 24 juli 2017

Burgemeester en Wethouders van Bedum maken bekend dat zij het voornemen heeft om met toepassing van art. 2.12. lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning (dossiernummer HZ WABO-2017-0058) te verlenen voor fase 1 – afwijken van het bestemmingsplan – voor het realiseren van 18 woningen aan Kwekerij te Bedum.

Het bouwplan is strijdig met het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Bedum Kern Locatie Vogelzang/gemeentelijke kwekerij. Het aantal te realiseren woningen bedraagt 3 meer dan volgens het bestemmingsplan is toegestaan.

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 20 juli tot en met 30  augustus 2017 tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage bij de afdeling VROM  van de gemeente Bedum, Schoolstraat 1, te Bedum. Klik hier om de stukken digitaal in te zien.

Gedurende de termijn van inzage kan eenieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum, postbus 38, 9780 AA Bedum.

Mondeling kunt u zienswijzen kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar van de afd. VROM.

 
Stremming Oosterseweg
Gepubliceerd op maandag 24 juli 2017

Stremming Oosterseweg tussen Zuidwolde en Noorddijk

De Oosterseweg tussen Zuidwolde en Noorddijk is van 24 tot en met 28 juli gestremd voor doorgaand verkeer.

De stremming is een gevolg van werkzaamheden aan een verkeersdrempel ter hoogte van de splitsing met Kosterijland in de bebouwde kom van het dorp.

 
Meer...
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 421 - 480 van 5216

Gerelateerde artikelen

Advertisement

Agenda - er gebeurt veel meer in de gemeente Bedum

         
       BEDUMER.NL

COLOFON 
DISCLAIMER
vertical-divider.png    ADVERTEREN

OVER ADVERTEREN   
STATISTIEKEN
vertical-divider.png    CONTACT

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
NIEUWS INSTUREN
vertical-divider.png RSS Feed bedumer.nlVolg ons op FacebookVolg ons op Twitter

K7 MEDIA - BEDUM