Wielerronde van Bedum  
Bedrijvenvereniging gemeente Bedum
                                         Evenementen Agenda BedumColumns

Historie


    rss newsfeed logo 25px.jpg
Volg Bedumer.nl op Twitter 
Lokaal Nieuws
Colourful Bedum en muziekschool Hunsingo organiseren muzikale meeting
Gepubliceerd op maandag 06 november 2017

Colourful Bedum en muziekschool Hunsingo organiseren muzikale meeting

Naar de invloed van muziek op mensen is veel onderzoek gedaan. Muziek is meer dan luisteren naar mooie muziekstukken en songs. Muziek is goed voor lijf en leden.

 

”One good thing about music, when it hits you, you feel no pain.”
                                                                                                Bob Marley


We vinden het fijn om naar te luisteren en het kan ontspannen. Muziek kan zelfs ons geheugen sterken. Muziek is louterend, vergroot je ruimtelijk inzicht, verbetert je focus en is in het algemeen goed voor je brein en intellectuele vermogens. Dat het daarnaast ook nog eens een weldaad is om naar te luisteren is helemaal mooi. Dat verbetert het humeur.

Colourful Bedum brengt in samenwerking met muziekschool Hunsingo muziek uit verschillende delen van de wereld bij elkaar op zondag 19 november tussen 15.00 en 16.30 uur. Naast muzikanten uit o.a. Senegal, Syrië, Nederland en Eritrea zal het New Life Choir uit Syrië optreden.

Gewijzigde locatie muzikale meeting Colourful Bedum

Wegens omstandigheden vindt de internationale muzikale meeting as. zondag plaats op een andere locatie dan eerder aangekondigd. Het zal plaatsvinden in het Wilhelminahuis in Bedum aan de Sportlaan 24. 
Tussen 15.00 en 16.30 uur kunt u luisteren naar muzikanten uit o.a. Senegal, Syrië, Nederland en Eritrea zal het New Life Choir uit Syrië optreden.
Dit wordt georganiseerd door Colourful Bedum in samenwerking met muziekschool Hunsingo. De entree is gratis.
 

De entree is gratis. Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen en de gemeente Bedum.

Oproep aan muzikanten in de gemeenten Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond die muziek uit hun van land van herkomst willen laten horen op zondag 19 november. Meld je aan via Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken .

 
Lezing over “Duizend jaar Friezen en Groningers”
Gepubliceerd op maandag 06 november 2017

Lezing over “Duizend jaar Friezen en Groningers”

Op dinsdag 14 november a.s. zal op initiatief van de Historische Vereniging gemeente Bedum een lezing worden gegeven door dhr. drs. Bert Looper, met als titel “Tussen begrensd en grenzeloos, 1000 jaar grensgeschiedenis Friesland-Groningen”.

De ‘grensgeschiedenis’ van Groningen en Friesland kent vele dimensies. Er zijn natuurlijk de moderne territoriale en organisatorische grenzen, maar evenzo zijn er taalgrenzen, landschappelijke grenzen, mentale grenzen, enz. enz.  In zijn lezing probeert Bert Looper, directeur van Tresoar, Fries historisch en letterkundig centrum, alle grensvormen letterlijk en figuurlijk in kaart te brengen. Hij doet dat op basis van het centrale begrip ‘identiteit’: hoe hebben de identiteiten van Groningen en Friesland zich in de loop der tijden ontwikkeld. Zijn prikkelende stelling is dat na een duizendjarig proces van begrenzing er sinds enkele jaren een aarzelend proces van ontgrenzing op gang komt. Van twee gescheiden provincies naar één sterke regio? 

De lezing zal worden gehouden in Het Anker, Pastorielaan 30 te Zuidwolde (Gn.). Aanvang 20.00 u. Leden hebben gratis toegang, niet leden betalen € 4,00. U bent van harte welkom.

 
BMWE-gemeenten bevragen inwoners voor visie inwonerkracht
Gepubliceerd op maandag 06 november 2017

BMWE-gemeenten bevragen inwoners voor visie inwonerkracht

Hoe kan de gemeente Het Hogeland inwonersinitiatieven of vrijwilligerswerk het beste ondersteunen?

Wat heeft u als inwoner met plannen, ideeën of dromen voor uw dorp of buurt, nodig van de gemeente?

Deze vragen stellen de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond aan inwoners in een online enquête en in gesprekken.

De antwoorden worden verwerkt in een visie op inwonerkracht voor de gemeente Het Hogeland, die per 1 januari 2019 ontstaat uit die vier gemeenten.

Inwoners kunnen tot 10 november hun mening geven, via bmwe-gemeenten.nl .

 
Bedumerweg Onderdendam deze week buiten spits gestremd
Gepubliceerd op maandag 06 november 2017

Bedumerweg Onderdendam deze week buiten spits gestremd

De Bedumerweg in de bebouwde kom van Onderdendam is van maandag, 6 november, tot en met vrijdag 10 november gestremd voor doorgaand verkeer. De stremming geldt op alle dagen alleen van 9.00 tot 15.00 uur. Daarbuiten is doorgaand verkeer gewoon mogelijk.

De stremming is een gevolg van werkzaamheden met zwaar materieel tussen het Molenpad en de zuidelijke aansluiting van de Uiterdijk met de Bedumerweg.
Het verkeer wordt omgeleid door middel van borden. Personenvervoerder QBuzz rijdt wel tijdens de stremming. Bussen rijden dan over de Stadsweg. Hierdoor komen de bushaltes bij de voormalige Gereformeerde kerk te vervallen. In en uitstappen kan alleen bij de bushaltes bij de brug in het centrum van het dorp.

Tijdens de stremming vervalt de bushalte richting Groningen bij de Wroetende Mol in Bedum ook.

 
Gemeenten waarderen mantelzorgers door middel van VVV-bonnen
Gepubliceerd op maandag 06 november 2017

Gemeenten waarderen mantelzorgers door middel van VVV-bonnen

Mantelzorgers in de gemeente Bedum, De Marne, Winsum of Eemsmond kunnen weer de Waarderingsbonnen 2017 aanvragen; én – dat is nieuw dit jaar: wie langere tijd ondersteund wordt door een mantelzorger, kan deze bonnen aanvragen voor zijn of haar mantelzorger.  

Zoals u zult weten, is een mantelzorger een vrouw/man, jong of ouder, die langere tijd en onbetaald zorgt voor een naaste. Door bijvoorbeeld voor een langdurig zieke partner te zorgen, altijd de boodschappen te doen voor oma of een buurvrouw dagelijks te helpen bij het opwarmen van de maaltijd. 

Bent u een mantelzorger of wilt u de bonnen aanvragen voor uw mantelzorger?
Graag bieden de vier gemeenten een blijk van waardering aan in de vorm van VVV-cadeau-bonnen ter waarde van € 50,-. Alle mantelzorgers die geregistreerd staan zijn bij het Steunpunt mantelzorg, ontvangen de bonnen automatisch rond de Dag van de Mantelzorg (10 november a.s.) Bent u nog niet bekend bij het Steunpunt? Als u zich uiterlijk 15 november a.s. aanmeldt, ontvangt u de bonnen dit jaar.

Hoe kunt u zich aanmelden?

Gemeente Bedum

  • Via de website http://www.welzijnbedum.nl; u kunt het ingevulde formulier digitaal retour sturen. 
  • In de Meenschaar (tafel in de Bibliotheek) vindt u het formulier om u aan te melden; u kunt het formulier gratis terugsturen.
  • U kunt ook contact leggen met het Steunpunt mantelzorg, p/a Kapelstraat 9, 9781 GK Bedum, tel. 3014465; we sturen u dan het formulier toe.

Gemeenten De Marne, Winsum, Eemsmond

  • Aanmelden bij het Steunpunt Mantelzorg De Marne, Winsum, Eemsmond (MJD): telefoon 06 488 74 339 (ma t/m vr 9.00-17.00 uur), email Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
  • Via het aanmeldformulier op de website: http://www.mjd.nl/.
  • De aanmeldformulieren kunt u ook ophalen bij het WMO-loket in uw gemeente.

U kunt de aanmelding doen
tot uiterlijk 15 november 2017

 

 
Woningen in Bedum moeten dringend worden aangepak
Gepubliceerd op zaterdag 04 november 2017

“Overal schimmel. Het zijn echt misstanden. Woningen in Bedum moeten dringend worden aangepakt”

PvdA-kamerlid Nijboer bezoekt woningen Professorenbuurt.

“Huurders zitten al jaren in beschimmelde huizen. De woningcorporatie doet er niks aan. Dit is een maatschappelijke misstand die niet acceptabel is. Huurders mogen niet langer de dupe zijn van uitstelgedrag vanwege de versterkingsoperatie. Er moet nu worden opgetreden. Ik ga kamervragen stellen over deze kwestie. Een oplossing voor de huurders mag echt niet nog langer op de baan geschoven worden.'

Henk Nijboer, Tweede Kamerlid van de Partij van Arbeid, toonde zich na afloop van een bezoek aan verschillende woningen begaan met de huurders. Hij werd geconfronteerd met ernstige vocht- en schimmelproblemen: “Ik doe een dringend beroep op woningcorporatie Wierden en Borgen om met de NAM, dan wel met hulp van de NCG, tot zaken te komen. Je kunt de huurders niet aan het lijntje houden als hun gezondheid en veiligheid in het geding komen.”

Woningen in Bedum moeten dringend worden aangepak
PvdA-Tweede kamerlid Henk Nijboer inspecteert de woning

In 2015 kwamen woningcorporaties, waaronder woningstichting Wierden en Borgen, tot afspraken met  de NAM over de versterking van 1650 huurwoningen in het aardbevingsgebied. Daarvan staan 250 woningen in de gemeente Bedum. De afspraken tussen de NAM en de corporaties hebben in Bedum geen vervolg gekregen. Na aan-houdende klachten hield de woningcorporatie dit jaar een onderzoek naar de staat van de woningen. Het blijkt dat gezien de leeftijd van de woningen en de eisen van deze tijd fors geïnvesteerd moet worden in de woningen. Wierden en Borgen wil echter geen grootschalig onderhoud uitvoeren zolang ze niet weten hoe de woningen versterkt moeten worden. Dit zou anders tot  twee keer overlast voor de bewoners en tot kapitaalvernietiging leiden, aldus de woningcorporatie.

De Partij van de Arbeid vraagt om snel tot oplossingen te komen. Het Groninger kamerlid Nijboer werd tijdens zijn bezoek vergezeld door Gert Engelkens, voorzitter van de provinciale statenfractie en de Bedumer PvdA-ers Jan-Willem van de Kolk en Jaap Heres. Versnelde inspecties dan wel het overnemen van de eerdere inspectie-resultaten moeten volgens de sociaal-democraten snel leiden tot een plan voor de versterking, verduurzaming en verbetering van de bestaande sociale woning-voorraad. Henk Nijboer stelt daarom schriftelijke vragen aan minister Ollongren.
“Het gaat om ernstige problemen. Huurders zitten in de kou en hebben niks van doen met discussies over versterking. Zij verdienen gewoon deugdelijke huizen en een snelle oplossing', aldus Nijboer.

 

 
Stremming de Vlijt Bedum wordt vrijdag 3 november opgeheven
Gepubliceerd op donderdag 02 november 2017

Stremming de Vlijt Bedum wordt vrijdag 3 november opgeheven 

In verband met rioleringswerkzaamheden is De Vlijt in Bedum, een belangrijke oost-westverbinding, al enige maanden gestremd voor doorgaand verkeer. De stremming wordt aanstaande vrijdag, 3 november, opgeheven. Dat gebeurt waarschijnlijk aan het eind van de middag.

Er wordt voorlopig nog wel gewerkt aan de verdere afwerking maar daar ondervindt het verkeer nauwelijks hinder van.

De werkzaamheden worden begin volgende jaar hervat. Dan wordt onder meer de riolering tussen de Bazuinslaan en de Waldadrift vernieuwd. De voorbereidingen voor dat werk lopen nog. Als het werk is afgerond, wordt begonnen met de herinrichting van de Waldadrift. Die herinrichting moet eind 2018 klaar zijn. De plannen daarvoor zijn tot stand gekomen in nauw overleg met aanwonenden.

De vernieuwing van de riolering in De Vlijt is de opmaat voor de verdere realisatie van de centrumplannen voor Bedum. Die voorzien in nieuwbouw van woningen en winkel en de aanleg van parkeergelegenheden. Ook moet er een gezondheidscentrum komen.

 
Degelijke overwinning Kenders Bouw - DIO/Bedum
Gepubliceerd op donderdag 02 november 2017

Degelijke overwinning Kenders Bouw op CAS-CRM ZVH- DIO Bedum

De volleybal mannen van Kenders Bouw - DIO/Bedum hebben wederom een overwinning weten bij te schrijven in competitieverband. In eigen huis werd met 3-1 gewonnen van CAS-CRM / ZVH. Aangezien directe concurrent Sliedrecht Sport ook de volle winst te pakken tegen HLB/Van Daal, staan zowel DIO als Sliedrecht op een gedeelde eerste plek in de Topdivisie.

Voor de Bedumers begon de wedstrijd niet helemaal zoals gehoopt. Al snel keek de ploeg van coach Edwin ten Kate tegen een ruime achterstand aan. DIO had het voornamelijk lastig met de servedruk van de ploeg uit Zuid-Holland. Via de setstanden 5-11 en 7-16 leek het een zware avond te worden. Uiteindelijk ging de eerste set met 15-25 naar ZVH.

Er moest duidelijk iets gaan veranderen voor DIO/Bedum. Gelukkig gebeurde dit ook in de tweede set. Het werd wederom een set waarbij de serve een belangrijk wapen was. Voornamelijk Bert Bouwers van DIO wist bij vlagen een goeie serveserie te produceren. Bij een stand van 12-4 was ZVH al door haar beide time-outs heen. De Bedumers wisten het gat rond de 9 punten te houden en wonnen zodoende de tweede set met 25-16.

Het begin van de derde set was weer even voor ZVH. Bij een 3-6 achterstand wist DIO zich echter weer te herstellen. Het spelbeeld bleef tot aan 12-12 gelijk opgaan, maar daarna nam DIO het heft weer in handen. Via 15-13 en 19-14 leek het ook een vrij eenvoudige derde set te worden voor de thuisploeg, maar daar dacht ZVH anders over. De ploeg uit Zevenhuizen kwam van 23-19 terug tot 23-23. Daar bleef het ook bij, want twee punten later hadden de Bedumers alsnog de derde set te pakken met 25-23.

In de vierde set nam DIO al snel een voorsprong van 6-2, maar die werd ook net zo snel weer teniet gedaan. Bij een stand van 17-15 kwam Bouwers weer aan serve. Ook nu kreeg ZVH geen grip ook de moeilijke serveserie van Bouwers. Hierdoor pakte DIO weer een ruime voorsprong. Bij de stand van 24-16 besliste Thijs Homan uiteindelijke de wedstrijd met een doortik bal.

Aankomende zaterdag speelt Kenders Bouw - DIO/Bedum een uitwedstrijd tegen Compaen. De ploeg uit Oostzaan staat momenteel op een laatste plaats met 1 punt uit 5 wedstrijden. DIO neemt op basis van het setgemiddelde een tweede plaats in met 12 punten uit 5. De wedstrijd begint om 20:00.

 
ProRail investeert miljard in spoor noorden
Gepubliceerd op woensdag 01 november 2017

ProRail gaat flink investeren in het noorden.

Zo kunnen straks treinen uit Delfzijl doorrijden tot het station Europark in Groningen. Hierdoor is overstappen op het Groninger hoofdstation niet meer nodig.

ProRail investeert miljard in spoor noorden 

 
Oud papier actie a.s. vrijdag 3 november
Gepubliceerd op woensdag 01 november 2017

Oud papier actie a.s. vrijdag 3 november

A.s. vrijdag 3 NOVEMBER wordt de gebruikelijke huis-aan-huis oud papier actie van SV Bedum in samenwerking met de St. Walfridusschool gehouden.

Het verzoek is om het oud papier voor 18.00 uur goed zichtbaar, bij voorkeur in groepjes, bij de weg te plaatsen. Mocht het vrijdag niet lukken, dan kan het ook op maandag t/m zaterdag in of bij de container op het sportpark worden afgeleverd. A.s. donderdag en vrijdag staat er ook een container aan de Industrieweg nabij de ingang van gemeentewerken. Het papier graag zo ver mogelijk de container inbrengen.

Verzoeke geen afval mee aan te bieden of af te leveren. Afval hoort in de grijze container.

Een ieder alvast bedankt voor de medewerking.

 
Meer...
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 241 - 300 van 5139
         
       BEDUMER.NL

COLOFON 
DISCLAIMER
vertical-divider.png    ADVERTEREN

OVER ADVERTEREN   
STATISTIEKEN
vertical-divider.png    CONTACT

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
NIEUWS INSTUREN
vertical-divider.png RSS Feed bedumer.nlVolg ons op FacebookVolg ons op Twitter

K7 MEDIA - BEDUM