Wielerronde van Bedum Bedrijvenvereniging gemeente Bedum
Mensenwerk Hogeland
          Evenementen Agenda BedumColumns

Historie
Lokaal Nieuws
Inloopbijeenkomst nieuwe invulling locatie huidige Togtemaarschool op woensdag 11 juli
Gepubliceerd op vrijdag 06 juli 2018

Nadat de vergunningsprocedure voor de nieuwe Togtemaarschool in Bedum is afgerond, komt  de huidige locatie van de school vrij. Om voor die locatie een nieuwe invulling te krijgen, vraagt de gemeente de inwoners om ideeën en wensen kenbaar te maken.
 
Dit kan tijdens een inloopbijeenkomst die op woensdag 11 juli wordt gehouden. Geïnteresseerden kunnen  tussen 17.00 en 20.00 uur terecht op het schoolplein van de Togtemaarschool aan de Vlijt 14 in Bedum. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de hal van de school.
 
De bijeenkomst wordt geleid door medewerkers van MA.AN, een stedenbouwkundig adviesbureau uit Zwolle. Zij willen tijdens deze bijeenkomst inzicht krijgen in de vraag welke invulling de vrijkomende locatie volgens de Bedumers  moet krijgen.
 
De wensen en ideeën worden door het bureau verzameld en vertaald in een ontwerp voor de locatie. Het ontwerp wordt na de zomervakantie gepresenteerd.

 
Bijeenkomst Erfgoedloket Groningen op 12 juli bij Hotel Spoorzicht in Loppersum
Gepubliceerd op donderdag 05 juli 2018

Bijeenkomst Erfgoedloket Groningen op 12 juli bij Hotel Spoorzicht in Loppersum
 
Omdat we veel, heel veel, vragen krijgen over de in maart gelanceerde nieuwe financiële regelingen voor monumenteigenaren, heeft het Erfgoedloket Groningen besloten nog vóór de zomervakantie de regio in te trekken om vragen direct en persoonlijk te beantwoorden.

Hotel Spoorzicht, 12 juli van 17.00 – 20.00 uur

De eerste bijeenkomst is op 12 juli van 17.00 tot 20.00 uur bij Hotel Spoorzicht in Loppersum (Molenweg 11). 

Alle eigenaren van monumentale, karakteristieke of beeldbepalende panden kunnen ter plaatse vragen stellen over bijvoorbeeld het onderhouden van hun pand en welke subsidies of andere financieringsmogelijkheden beschikbaar zijn. 

Maar ook vragen over verduurzaming, levensloopbestendig maken en bijvoorbeeld vragen over de versterking en/ of procedure van schadeherstel kunnen worden gesteld. 

Naast het Erfgoedloket zijn namelijk ook aanwezig: het Nationaal Restauratiefonds, de Provincie Groningen, Nationaal Coördinator Groningen, Monumentenwacht Groningen, Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade, maar ook: Vereniging voor Groninger Monumenteigenaren en Vereniging Groninger Dorpen.

Tijdens de bijeenkomsten kunnen geïnteresseerden vrij inlopen tussen 17.00 en 20.00 uur, maar we zouden het waarderen als bezoekers zich van te voren aanmelden. 

Contact Erfgoedloket
Het Erfgoedloket is te bereiken op het telefoonnummer 050 313 27 09 of via het e-mailadres Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken .

 
Bedum krijgt ongeveer twee miljoen euro uit leefbaarheidsfondsen
Gepubliceerd op donderdag 05 juli 2018

Bedum krijgt ongeveer twee miljoen euro uit leefbaarheidsfondsen

Rond de vijftig particuliere initiatieven in de gemeente Bedum zijn of worden gerealiseerd door bijdragen uit verschillende leefbaarheidsfondsen. Ook de gemeente Bedum zelf wist de weg te vinden. Het gaat hierbij om een totaalbedrag van ongeveer twee miljoen euro uit de programma’s van Kansrijk Groningen en provinciale subsidies.

Particuliere organisaties en initiatieven uit Bedum weten de weg naar de fondsen goed te vinden, in het bijzonder die onder de vlag van Kansrijk Groningen. Met name bij het Loket Leefbaarheid klopten tal van Bedumer organisaties aan.
 
Sport, cultuur en groen
Er werden onder meer bijdragen ontvangen voor verschillende culturele evenementen in Bedum, Zuidwolde, Noordwolde en Onderdendam en voor toeristische voorzieningen en publicaties. Daarnaast werden subsidies van Loket Leefbaarheid ontvangen voor het opstellen en uitwerken van dorpsvisies voor Zuidwolde en Onderdendam. Een aantal grote sportevenementen, waaronder de Omloop van Bedum,  werd eveneens financieel gesteund. Via het programma van Landschapsbeheer Groningen zijn verschillende groene projecten in Onderdendam, Zuid- en Noordwolde en Bedum mogelijk gemaakt. Ook zijn er verschillende voorstellen ingediend rond duurzame energie.
 
Brede zorgfunctie

Vanuit het programma ‘Elk dorp een duurzaam dak’ en vanuit provinciale middelen wordt het door ontwikkelen van het dorpshuis De Kern in Zuidwolde tot een multifunctioneel centrum met brede zorgfunctie een flinke stap dichterbij gebracht. De plannen daarvoor zijn ontwikkeld door bewoners van het dorp die op deze manier een nieuwe toekomst creëren voor het huidige dorpshuis De Kern.
 
Streekgebonden architectuur
Vanuit Kansrijk Groningen vroeg de gemeente Bedum zelf met succes middelen aan voor een totaalbedrag van circa 900.000 euro. Het ging daarbij om drie projecten: het ontwerpen van nieuw te bouwen aardbevingsbestendige woningen onder streekgebonden architectuur in Onderdendam, de plannen voor de nieuwe aardbevingsbestendige school in Zuidwolde en de omgeving van de Togtemaarschool in Bedum.

“Door al deze bijdragen komt er de komende tijd in de gemeente Bedum extra veel moois van de grond. In het bijzonder dankzij de inzet van de verschillende bewonersinitiatieven en verenigingen. De inzet van onze dorpencoördinator is en blijft daarbij van groot belang. Initiatieven weten zo beter de weg en worden gesteund in hun idee”, zo geeft burgemeester Erica van Lente van Bedum aan.


Overzicht fondsenbijdragen voor initiatieven uit de gemeente Bedum

De projecten waarvoor bijdragen zijn toegekend zijn nadrukkelijk initiatieven van inwoners.  In een aantal gevallen hebben wij als gemeente hierin een faciliterende en begeleidende rol gehad, maar in een heel groot aantal situaties doen de inwoners het ook zonder hulp van de gemeente.

Elk Dorp een Duurzaam Dak
- Verbouwing Dorpshuis de Kern Zuidwolde

Provincie Groningen: zorgvoorzieningen en regionale zorginitiatieven
- Dorpshuis de Kern met huisarts

Landschapsbeheer: dorpsvisies en landschap
- Groene Ommetjes Onderdendam, ontwikkeling dorpsapp, procesbegeleiding en ontwerp buitenspelen in het bos en achter het Waterschapshuis
- Groene Ommetjes Zuidwolde en groenplan
- Groenplan werkgroep Waldadrift/ism APB: verfraaien groenrand Bedumerbos, bloemenweides langs de Waldadrift (nabij de Vlijt, Fluitekruid en Arjan Robbenveld)
- Natuurvriendelijke oevers vijvers Geert Reinderspark, belevingsroute voor kinderen vanaf Walfriduskerk richting Bedumer Bos (met uitdagende speelobjecten), restauratie historische tuin Walfriduskerk

Loket Leefbaarheid
- Dorpsvisie Zuidwolde
- Evenementenbord APB Bedum
- Parkbanken APB Bedum
- Bijdrage aan evenement openluchttheater
- Plaatsing Ooievaarsnest
- Bedum Beach Court
- Verbetering Jeu de Boules Baan
- Zomeravond evenement
- Colourful Bedum
- Scheepsjoagen
- Scorebord Sporthal
- Nieuwsbrief VVV Bedum
- Themaroute Amsterdamse School
- Ontwikkeling 5 wandel- en fietsroutes rondom Bedum
- Zwerfvuil ruimen Zuidwolde
- Toerisme informatievoorzieningen
- Upgraden Bedumer Bos
- Bedrijvenvoetbal toernooi
- VoorElkaar Burenhulp Zuidwolde
- Praktische uitwerking dorpsvisie Zuidwolde
- Promotie volleybal
- Concert (door APB)
- Intocht Sinterklaas
- Instrumenten Wilhelmina
- Deelname Malletband Wilhelmina aan Wereld Muziekconcours
- Oranjevereniging Noord- en Zuidwolde
- Parkbankje (APB)
- Nieuw verzamelpunt bij Bedumerbos en opknappen fietsenstalling (APB)
- 5e Triathlon Onderdendam
- Jubileum Ons Stee
- Cultuur in Onderdendam met diverse artiesten
- Omloop van Bedum
- Symposium PBN Noordwolde Quo Vadis?
- Verlichting Molen Onderdendam
- Opera op het Hogeland
- Visstekken in Bedum
- VVO: Sinterklaasintocht
- Populieren Bedum: aanschaf tent en benodigdheden voor organiseren van buurtactiviteiten
- GOO Onderdendam: aanvulling voor inhuur procesbegeleiding werkgroepen proeftuin
- Stichting Onderdendam Speelt: inrichting Peuterspeelzaal
- Naaicafe Bedum: aanschaf materialen

 

 
CMV Wilhelmina geeft dubbelconcert in het dorp
Gepubliceerd op dinsdag 03 juli 2018

Als afsluiting van het muzikale seizoen zal de harmonie van muziekvereniging Wilhelmina uit Bedum donderdagavond 12 juli a.s. twee keer een openluchtconcert geven.

CMV Wilhelmina geeft dubbelconcert in het dorp

Na een prachtig sporthalconcert in mei zal muziekvereniging Wilhelmina zich op donderdagavond 12 juli in het dorp laten zien en horen. In de binnentuin van Alegunda Ilberi wordt een optreden gegeven om 19:30 uur ’s avonds. U kunt luisteren naar Amsterdamse Grachten, Gras van het Noorderplantsoen, André Hazes en nog veel meer gezellige en spetterende muziek. Om 20:30 uur zullen de muzikanten hun muziek ten gehore brengen bij de Carousselflat, aan het Burchtplein. De concertjes duren telkens ongeveer 30 minuten. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren. Wilt u er lekker bij zitten, neem gerust een stoeltje mee.

Een dag eerder op woensdag 11 juli geven de opleidingsgroepen van Wilhelmina een slotconcert in het Wilhelminahuis. Dit concert begint om 19.30 uur. Ook hiervoor bent u van harte uitgenodigd.

Namens Wilhelmina ook dit jaar weer hartelijk dank voor uw steun en aanwezigheid. We wensen u een mooie zomer en volgend jaar laten zullen we weer van ons laten horen.

 
Beleid zonne-energie voor Het Hogeland
Gepubliceerd op dinsdag 03 juli 2018
Beleid zonne-energie voor Het Hogeland
 
De colleges van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond stellen aan de gemeenteraden voor om in te stemmen met het “Beleid zonne-energie voor Het Hogeland”. Dit beleid dient als kader voor de realisatie voor zonneparken en als uitgangspunt voor te realiseren zonnedaken. Met het vaststellen van dit beleid wordt de eerste stap gemaakt richting een energietransitie vanuit de toekomstige gemeente Het Hogeland.
 
Versterking lokale economie
De provinciale omgevingsverordening schrijft voor dat gemeenten in een visie aangeven welke gebieden geschikt zijn voor zonneparken op de grond. In het “Beleid zonne-energie voor Het Hogeland” is de visie voor de nieuwe gemeente op dit gebied beschreven. Zonne-energie is één van de van de mogelijkheden om energietransitie te bewerkstelligen en klimaatdoelstellingen te realiseren. De gemeente wil hierbij de lokale bevolkingen de mogelijkheid bieden om het zelf te organiseren door het oprichten van energie coöperaties. Op deze wijze vloeit de opbrengst niet weg uit de regio maar bouwt men aan de lokale economie. 
 
Zonnedaken
De BMWE gemeente kiezen hierbij expliciet voor het stimuleren van zon op daken. Door gebruik te maken van ruimte die op daken beschikbaar is kan het gebruik van grondoppervlak minimaal blijven.
Het is dan ook het doel om daken van bedrijven, maatschappelijk vastgoed en sporthallen geschikt te maken hiervoor. 
 
Oud papier actie a.s. vrijdag 6 juli
Gepubliceerd op dinsdag 03 juli 2018

Oud papier actie a.s. vrijdag 6 juli

A.s. vrijdag 6 juli wordt de gebruikelijke huis-aan-huis oud papier actie van SV Bedum in samenwerking met de St. Walfridusschool gehouden. Het verzoek is om het oud papier voor 18.00 uur goed zichtbaar, bij voorkeur in groepjes, (gebundeld of in dozen) bij de weg te plaatsen. Maximaal 15 kilogram in een doos.

Geen gebruik maken van groene afvalcontainers a.u.b. !! Door wegopbreking van de Waldadrift tussen de Ommelanderdrift  en het Boterdiep is het niet mogelijk daar het papier bij u voor de deur weg te halen. Graag het papier daar plaatsen waar wel doorgaand verkeer mogelijk is.

Het papier kan ook op maandag t/m zaterdag in of bij de container op het sportpark worden afgeleverd. Op donderdag en vrijdag staat er ook een container aan de Industrieweg nabij de ingang van Gemeentewerken. Het papier graag zo ver mogelijk de container inbrengen. Verzoeke geen afval mee aan te bieden of af te leveren. Afval hoort in de grijze container.

Dit is de laatste keer voor de vakantie dat het papier huis-aan-huis wordt opgehaald. In augustus hebben we vakantie. De eerste keer na de vakantie dat er huis-aan-huis wordt ingezameld is vrijdag 7 september. Tijdens de vakantie kan er wel papier bij de container op het sportpark worden afgeleverd. Het verzoek is hiervan zoveel mogelijk gebruik te  maken.

Een ieder alvast bedankt voor de medewerking.

 
GroenLinks: zet veiligheid Groningers ook in de wet voorop
Gepubliceerd op maandag 02 juli 2018

GroenLinks - zet veiligheid Groningers ook in de wet voorop

De huidige Gaswet en Mijnbouwwet worden aangepast naar aanleiding van het terugbrengen van het Gronings gas. In de aangepaste wet wordt het belang van de Groningers even belangrijk geacht als het maatschappelijk belang zoals de leveringszekerheid van gas. GroenLinks wil dat het belang van de Groningers voorop staat en wil dat dit in de wet verankerd wordt. GroenLinks Kamerlid Tom van der Lee doet daarom een voorstel voor het wijzigen van de Gas- en Mijnbouwwet.
 
GroenLinks Tweede Kamerlid Tom van der Lee: ‘De Groningers zijn lang genoeg het ondergeschoven kindje geweest. Hun belang dient nu echt op de eerste plek te staan. Ze verdienen het dat dit in de nieuwe wet wordt opgenomen.’
 
Veel betrokkenen maken zich zorgen over de gelijkschakeling van het maatschappelijk belang en het veiligheidsbelang.. Al geruime tijd vinden er seismische activiteiten plaats in Groningen als gevolg van de gaswinning. Hierdoor treedt er schade op aan huizen en andere gebouwen waardoor er onveilige situaties zijn ontstaan. Nog steeds voldoen duizenden huizen niet aan de veiligheidsnormen waar alle andere huizen in Nederland wel aan voldoen.
 

 
Waldadrift vanaf 2 juli gestremd
Gepubliceerd op vrijdag 29 juni 2018

Waldadrift in Bedum vanaf 2 juli gestremd

Werk aan de vlijt bijna klaar.

De stremming van De Vlijt in Bedum wordt naar verwachting eind deze week opgeheven. Direct daarop volgend wordt een begin gemaakt met de herinrichting van de Waldadrift. Die laatste weg wordt vanaf 2 juli gestemd tussen de rotonde in de Groningerweg en het Arjen Robbenveld. Het verkeer wordt omgeleid.

De Vlijt is voorzien van een nieuwe riolering. Het werk aan het afwateringstelsel is overigens nog niet helemaal klaar. Er moet nog een verbinding worden gelegd tussen de vijver in het Geert Reinderspark en een nieuwe ondergrondse waterberging in het volkstuinencomplex. Die verbinding wordt later dit jaar gerealiseerd. Dan wordt ook de ‘bergingszak’ in de vijver van het Geert Reinderspark verwijderd. In die zak wordt nu nog overtollig regenwater opgeslagen.

Ook de riolering in de Waldadrift wordt vernieuwd en de capaciteit wordt vergroot. Het wegdek wordt vernieuwd en het groen in de buurt wordt aangepast. Ook komt er een vrij liggend fietspad tussen de rotonde in de Groningerweg en het Arjen Robbenveldje. Daarmee wordt de veiligheid van fietsers, die nu nog grotendeels van de rijbaan gebruik moeten maken,  aanmerkelijk verbeterd.

Het werk aan de Waldadrift gebeurt in fasen. Verwacht wordt dat de vernieuwde Waldadrift voor de jaarwisseling kan worden opgeleverd. De weg is een belangrijke verkeersader. Door de stremmingen zal de verkeersdruk elders in het dorp toenemen. Het verkeer wordt met borden omgeleid via Boterdiep Oz, de Molenweg en de Schoolstraat.

 
Ook Stichting Behoud Boterdiep in verzet tegen uitbreiding Friesland Campina zuivelfabriek in Bedum
Gepubliceerd op vrijdag 29 juni 2018


Er is veel en fel verzet tegen de mogelijke uitbreiding van Friesland Campina zuivelfabriek in Bedum. De huidige fabriek zorgt al voor veel overlast en gezondheidsklachten bij Bedumers, nu er plannen zijn om de fabriek fors uit te breiden zien de meeste Bedumers de fabriek liever vertrekken. De paar banen die de uitbreiding in de toekomst kunnen opleveren wegen bij lange na niet op tegen de schade en overlast die de Friesland Campina zuivelfabriek veroorzaakt in de regio. Ook Stichting Behoud Boterdiep is in verzet gekomen tegen de uitbreiding. Zij willen dat het oude Boterdiep blijft zoals die nu ligt en niet wordt omgelegd. Een dergelijk grote lelijke van kilometers afstand zichtbare fabriek past niet in ons mooie Groninger landschap en al helemaal niet in een plattelandsdorp als Bedum.

Ook Stichting Behoud Boterdiep in verzet tegen uitbreiding Friesland Campina zuivelfabriek in Bedum

De gemeente Bedum heeft bekend gemaakt dat het voorontwerp bestemmingsplan uitbreiding zuivelfabriek ter inzage ligt. In een PB geeft de gemeente aan dat "Het voorontwerp voor het bestemmingsplan voor de uitbreiding van de Bedumer vestiging van FrieslandCampina ligt ter inzage. Dit is de eerste formele stap op de weg naar die uitbreiding. Tegen het voorontwerp kunnen zes weken lang zienswijzen worden ingediend. Het voorontwerp gaat uit van een compacte nieuwe productielocatie.

De mogelijke nieuwbouw – het concern moet nog besluiten over de investering – komt oostelijk van het huidige complex. Daarvoor moet een deel van het Boterdiep worden gedempt en omgelegd. De periode voor het indienen van zienswijzen is tot 16 juli .Na afloop van deze periode waarin zienswijzen kunnen worden ingediend, volgt de verwerking van die reacties.

Stichting Behoud Boterdiep roept op het bestemmingsplan in te zien en daarna zoveel mogelijk zienswijzen in te dienen.

Woordvoerder en secretaris van de stichting Behoud Boterdiep Lolke Weegenaar : " We zijn het voorontwerp bestemmingsplan zuivelpark Bedum druk aan het bestuderen. En zullen een gedegen zienswijze over dit onzalig plan inleveren. "

De stichting Behoudt Boterdiep heeft een centraal emailadres : Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken . En ook is er een Facebook pagina ingericht : www.facebook.com/BehoudBoterdiep

Wilt u advies voor het opstellen van een zienswijze ? Ga dan naar  https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/wet-algemene/vragen-antwoorden/zienswijzen-bezwaar/ 


Doel van de Stichting Behoud Boterdiep is Bescherming van erfgoed, landschap en natuur in en in de directe nabijheid van  de dorpen  Bedum, Onderdendam en Zuidwolde.

 

 
HC Bedum Meisjes A1 Kampioen
Gepubliceerd op vrijdag 29 juni 2018

Hockeyclub Bedum heeft er een kampioen bij dit seizoen. Na vijftien gespeelde wedstrijden kan het MA1 zich met dertien gewonnen en twee gelijkgespeelde wedstrijden ongeslagen kampioen noemen van de 2e klasse.

In poule 2A werd er gespeeld tegen teams uit Haren, Sneek, Delfzijl, Joure en Groningen. Met maar liefst 115 doelpunten voor en 11 tegen is dit veldseizoen bijzonder goed afgesloten en zal het team vanaf september waarschijnlijk in de 1e klasse uit gaan komen.

Nu veel van de meiden de leeftijd hebben bereikt waarop ze de middelbare school gaan verlaten is het zaak aan de club gebonden te blijven. In voorgaande jaren is gebleken dat de oudere teams de stad gaan verkiezen boven het dorp en de sport.

We hopen dat dit team nog jaren voor Bedum zal blijven spelen zodat er wellicht een damesteam in het verschiet ligt.
Dankbetuigingen en complimenten gaan uit naar familie en vrienden voor de betrokkenheid, het begeleiden en het aanmoedigen langs de lijn. Het team ziet jullie graag terug op 8 september!

 
Meer...
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 241 - 300 van 5528

Gerelateerde artikelen

         
       BEDUMER.NL

COLOFON 
DISCLAIMER
vertical-divider.png    ADVERTEREN

OVER ADVERTEREN   
STATISTIEKEN
vertical-divider.png    CONTACT

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
NIEUWS INSTUREN
vertical-divider.png RSS Feed bedumer.nlVolg ons op FacebookVolg ons op Twitter

K7 MEDIA - BEDUM