Wielerronde van Bedum Bedrijvenvereniging gemeente Bedum
Mensenwerk Hogeland
          Evenementen Agenda BedumColumns

Historie
Lokaal Nieuws
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (fase 1) voor 9 woningen aan de Folkerdastraat in Bedum
Gepubliceerd op maandag 26 maart 2018

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (fase 1) voor 9 woningen aan de Folkerdastraat in Bedum

Burgemeester en Wethouders van Bedum maken bekend dat zij het voornemen heeft om met toepassing van art. 2.12. lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning (dossiernummer HZ WABO-2017-0067) te verlenen voor fase 1 – afwijken van het bestemmingsplan “Bedum Kern’ – voor het realiseren van 9 woningen aan de Folkerdastraat in Bedum.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 22 maart tot en met 2 mei 2018 tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage bij de afdeling VROM van de gemeente Bedum, Schoolstraat 1, in Bedum. Op www.bedum.nl kunt u de stukken inzien onder de knop: ‘loket’-‘ter inzage’.

Gedurende de termijn van inzage kan eenieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum, postbus 38, 9780 AA Bedum.

Mondeling kunt u zienswijzen kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar van de afdeling VROM.

 
Expositie: “Meester Ploegman terug in school”
Gepubliceerd op maandag 26 maart 2018

Expositie - Meester Ploegman terug in school - Het Groninger Landschap

PIETERBUREN -  Het Groninger Landschap exposeert van 31 maart tot 31 mei werken van oud hoofdonderwijzer Ploegman in het bezoekerscentrum Waddenkust.

Het bezoekerscentrum Waddenkust van Het Groninger Landschap te Pieterburen is gevestigd in de voormalige Openbare Lagere School aan de Hoofdstraat, pal tegenover de historische kerk. Daar zal vanaf 31 maart een tentoonstelling te zien zijn van werken van hoofdonderwijzer Ploegman, die jarenlang aan de lagere school verbonden was.

Expositie - Meester Ploegman terug in school - Het Groninger Landschap

Ploegman was een verdienstelijke zondagsschilder en maakte in zijn vrije tijd een groot aantal schilderijen, die samen een mooi beeld geven van Pieterburen en omgeving. Een aantal daarvan konden nu voor een gelegenheidstentoonstelling worden bijeengebracht, dankzij familie, ex- leerlingen van Ploegman en van dorpsgenoten.

U bent van harte welkom om op zaterdag 31 maart aanwezig te zijn, tijdens de feestelijke opening van deze bijzondere expositie. De opening zal om 15.00 uur worden verricht door de dochter van Ploegman, mevrouw Martha Eckhart-Ploegman.

Locatie: bezoekerscentrum Waddenkust, Hoofdweg 83, 9968 AB in Pieterburen.

Het bezoekerscentrum is van april tot november van dinsdag t/m zondag geopend van 13.00 – 17.00 uur.

Toegang is gratis.

 
Kleurrijk programma Verzoamelstee Bedum voor de maanden april en mei
Gepubliceerd op maandag 26 maart 2018

Kleurrijk programma Verzoamelstee Bedum voor de maanden april en mei

De komende 2 maanden  staan er verschillende boeiende activiteiten op de planning van de Verzoamelstee in Bedum. Naast de gebruikelijke inloopochtenden, met of zonder tablethelpdesk, worden er ook verschillende gezellige en informatieve ochtenden georganiseerd. De Verzoamelstee vindt iedere donderdagochtend plaats in het Grand Cafe in Alegunda Ilberi, van 9:30-11:30 uur. De toegang is gratis, voor de koffie en thee wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd.

Een aantal activiteiten uitgelicht:

5 april Erfgoed op Stee
Stichting Meubelfabriek Huizinga Nederland komt in het kader van Erfgoed op Stee op bezoek bij Verzoamelstee Bedum. Zij nemen uit hun collectie een tiental objecten mee die op een laagdrempelige manier gepresenteerd worden aan de bewoners.
Bezoekers mogen de voorwerpen aanraken, vasthouden en doorgeven. Zo worden de zintuigen geprikkeld en associaties opgeroepen. Die vormen op hun beurt uitgangspunten voor de gesprekken tussen bewoners en de presenterende erfgoedinstelling.
Het is een dialoog tussen de objecten, de stichting en de bezoekers. Dat maakt Erfgoed op Stee een interactief en laagdrempelig activiteit.

26 april Ede Staal Meezingcafe
Op donderdag 26 april presenteert de Verzoamelstee in Bedum een Ede Staal Meezingcafé met een keur aan liedjes van deze legendarische Groninger zanger en laidjesschriever.
Ede Staal bezong het Groninger land en de Groningers zoals niemand anders dat kon. Zijn donkere warme stem, zijn grappige én melancholieke liedjes hebben zowel Groningers als mensen ver daarbuiten tot fan voor het leven gemaakt (bron: www.edestaal.nl).
Tijdens het Ede Staal Meezingcafé komen zijn mooiste liedjes voorbij en hoe fijn is het om dit met elkaar te mogen zingen! Deze activiteiten  worden georganiseerd in samenwerking met Alegunda Ilberi en Kunst op Stee.

3 mei Stilstaan bij bevrijdingsdag 
Op donderdag 3 mei zullen we in ons programma aandacht hebben voor bevrijdingsdag.

24 mei Gery Karssies vertelt over de reis naar Roemenie
Iedere week wordt er door verschillende dames van de Verzoamelstee druk gewerkt aan het maken van dekens, mutsen, sjaals en truitjes voor een kindertehuis in Roemenie. Dozen vol gaan in de vrachtwagen mee om daar te worden uitgedeeld aan mensen die een beetje extra warmte kunnen gebruiken. Gery Karssies bracht een bezoek aan het kindertehuis en vertelt over deze reis.

Het volledige programma op een rijtje
5 april  Erfgoed op Stee
12 april Inloopochtend (zonder tablethelpdesk)
19 april  Inloopochtend (met tablethelpdesk)
26 april  Ede Staal Meezingcafe
3 mei  Stilstaan bij Bevrijdingsdag
10 mei  Hemelvaartsdag (geen Verzoamelstee)
17 mei  Inloopochtend (met tablethelpdesk)
24 mei  Verslag Roemeniereis door Gery Karssies
31 mei  Inloopochtend (zonder tablethelpdesk)

 
De NAM moet er helemaal tussenuit
Gepubliceerd op vrijdag 23 maart 2018

PvdA-kamerlid Nijboer verbouwereerd over stagnatie nieuwbouw.

PvdA-kamerlid Nijboer verbouwereerd over stagnatie nieuwbouw.

“Ongelofelijk dat de nieuwbouw in het centrum van Bedum zo lang op zich laat wachten. Zonder aardbevingen had het dorp allang een metamorfose ondergaan. Nu worden huurders en eigenaren jarenlang aan het lijntje gehouden. De rijksoverheid schiet schromeloos tekort”. Henk Nijboer, Tweede kamerlid voor de Partij van de Arbeid, toont zich furieus over het uitblijven van oplossingen. Hij doet zijn uitspraken na afloop van een ontmoeting met Rinze Kramer de directeur van Wierden en Borgen.

Samen met Gert Engelkens, statenfractievoorzitter en Bedumer PvdA-er Jaap Heres besprak hij de heikele onderwerpen. De woningcorporatie slaagt er nog steeds niet in om met de NAM tot een oplossing te komen voor de meerkosten van het nieuwbouwproject Bederawalda. Door de impasse vertragen de ontwikkelingen in het centrum. Dat is de sociaal-democraten een doorn in het oog.

Op kamervragen van Nijboer stelt minister Wiebes dat hij in gesprek is met bestuurders van gemeenten in het aardbevingsgebied. Wiebes antwoordt dat alle vormen van schade, waar-onder ook de meerkosten van aardbevingsbestendige nieuwbouw, in deze gesprekken aan bod komen. “Ook daar gaat weer tijd overheen”, stelt Nijboer. “En dat is onaanvaardbaar.
De inwoners van Bedum wachten immers al zolang op een oplossing. De minister toont zijn onmacht. Hij kan geen oplossing bieden. Daarom moet de NAM er helemaal tussenuit, ook bij nieuwbouwprojecten. Immers nu moet Wierden en Borgen zaken doen met de NAM en dat werkt van geen kant.”

Henk Nijboer kwam naar Bedum als vervolg op zijn werkbezoek waarin hij de problemen van de schimmelwoningen aankaartte. “Het is goed dat de woningcorporatie de schimmel-problemen nu verhelpt. De gezondheid van huurders staat voorop. Maar er is meer nodig. Het is volstrekt logisch dat versterkingsgeld ingezet wordt om tot structurele oplossingen te komen. Het mag niet zo zijn dat de inwoners van gemeenten buiten het kerngebied nu in de wachtkamer worden gezet. Daarvoor zijn de problemen, bijvoorbeeld in de Professoren-buurt van Bedum, te groot.

 
Produvar uit Bedum legt de lat hoog
Gepubliceerd op vrijdag 23 maart 2018

Veel Bedumers kennen Dansschool Marijke aan Boterdiep Zz in Bedum. Maar weinigen zijn op de hoogte van het feit dat er in hetzelfde pand een automatiseringsbedrijf met internationale ambities zit: Produvar. Het bestuur van de BvgB en het college van B&W brachten er de afgelopen week een bezoek.

Directeur/eigenaar Niek Oost studeerde af aan de RUG en begon in 2003 zijn eigen softwarebedrijf, ‘Oostsoft’. “Ik leverde online software voor bedrijven, webwinkels bijvoorbeeld, om processen in die ondernemingen van overbodigheden te ontdoen. Zo kunnen mensen zich met nuttige werkzaamheden bezig houden.”

 
Op de foto staat directeur/eigenaar van Produvar, Niek Oost, derde van rechts.

“In 2014 begon ik met Produvar. De oorsprong daarvan ligt in de productie op maat van betonnen keukenbladen. Ik heb software gemaakt die niet alleen de productie daarvan volledig automatiseert; ook naar het ordertraject, de planning en de facturering hoeft de ondernemer nauwelijks meer om te kijken. De systematiek is ook toe te passen in de productie van andere zaken dan keukenbladen.”

“Kern van de zaak”, zegt Niek Oost, “is dat we de bedrijfsprocessen heel scherp in beeld proberen te krijgen. Waar kunnen we de efficiëncy verbeteren en dus voor meer rendement, winst, zorgen? Ik streef er ook naar een systeem in te voeren dat breed door het personeel wordt gedragen en begrepen. Dat vermindert de kwetsbaarheid. Daarbij komt dat onze software zich van de concurrentie onderscheidt. We leveren maatwerk én flexibiteit.”

Keukenbladenproducent Evolve Productions uit Tynaarlo is een tevreden gebruiker van de Produvar-software. En hetzelfde geldt voor Panelenindustrie Toelevering uit Heerenveen. Dat bedrijf maakt werkbladen op maat voor kantoormeubelen. “Naast Produvar heb ik andere BV’s. Die leveren bijvoorbeeld software aan winkelketen Bruna en aan de Belgische bank BNP Paribas”, zegt Niek Oost.

En de toekomst? “Ik voorzie dat onze software op termijn de hele wereld over gaat. We worden een internationale speler. Ik denk dat we op termijn met 10, 15 mensen een kernteam vormen. Met daaromheen een schil van partners die zich bijvoorbeeld met verkoop en relatiebeheer bezig houden. We blijven daarbij óók oog houden voor de behoeften en wensen van kleinere, minder kapitaalkrachtige ondernemingen.”

Het bestuur van de BvgB en het college van BvgB gaan drie, vier keer per jaar bij bedrijven in de gemeente op bezoek. Niek Oost reageert enthousiast op de belangstelling: “Top! Ze hadden een luisterend oor én ze zien in dat het belangrijk is dat bedrijven uit Bedum ook buiten de regio kijken. Dat dat van belang is voor de werkgelegenheid.”

 
Revanche voor Kenders Bouw DIO/Bedum op Cito
Gepubliceerd op dinsdag 20 maart 2018

Revanche voor Kenders Bouw DIO Bedum op Cito

De volleybalmannen van Kenders Bouw DIO/Bedum hebben zich weten te revancheren tegen Pelster/Cito. Waar de ploeg van coach Edwin ten Kate  enkele weken geleden nog met 2-3 onderuit ging in eigen sporthal de Beemden, was het nu met dezelfde cijfers de baas in Zeist.

De Bedumers hebben het dit seizoen buitenshuis niet eenvoudig. Het niveau verschil tussen thuis en uit is bij vlagen zeer groot. Daar komt bij dat coach Ten Kate het in Zeist ook nog moest doen zonder de mid-mannen Erik Rekker en Gerben Geertsema en zonder de zieke Lennart Harmsen.

In de eerste was het de thuisploeg dat sterker begon. De pass-lijn van DIO werd met regelmaat uit balans gebracht, waardoor Cito al vrij snel op een voorsprong kwam. Deze voorsprong werd gedurende de set verder uitgebouwd. De Bedumers konden het tij niet doen keren. Met 25-16 ging de eerste set dan ook naar de thuisploeg.

DIO/Bedum kreeg in de tweede set wat meer grip op het spel van Cito. Via de blokkering werden er veel aanvallen gestopt, dan wel afgeremd. Zodoende kon DIO het spelbeeld keren en de leiding overnemen. Met 21-25 maakten de Bedumers er 1-1 van in sets.
De derde set was dan weer eens stuk spannender. Cito leek de bovenliggende ploeg te zijn, maar richting het einde van de set was het toch DIO dat de voorsprong overnam. Met minimaal verschil van 23-25 wist DIO de derde set te winnen en op een 1-2 voorsprong te komen.

Zoals wel vaker dit seizoen golft het niveau van de Bedumers op en neer. In de vierde set was Cito duidelijk de bovenliggende partij. Met 25-17 pakte de thuisploeg de vierde set, waarmee een vijfde en beslissende set werd afgedwongen. In deze vijfde set wist DIO zich weer te herstellen. Er werd gevochten voor elk punt en dat wierp uiteindelijk zijn vruchten af. Met 15-11 werd de vijfde set gewonnen en daarmee ook de wedstrijd.

Door de nederlaag van Reflex tegen ZVH, stijgen de Bedumers naar de derde plek in de Topdivisie. Met nog drie andere ploegen zal DIO/Bedum gaan strijden voor de tweede plaats. Koploper Sliedrecht is nagenoeg niet meer te achterhalen. Aankomende zaterdag vindt er meteen een clash plaats tussen Kenders Bouw DIO/Bedum en Reflex. De wedstrijd begint om 19:30 in sporthal de Beemden.

 

 
Wie kent de mensen op deze oude foto? - Fotoarchief Historische Vereniging gemeente Bedum.
Gepubliceerd op maandag 19 maart 2018

De Historische Vereniging gemeente Bedum wil graag het volgende weten:

Foto: 360539 Bibliotheek Bedum

- Wie kent deze personen en hoe heten zij?
- Waar is deze foto gemaakt?
- Wanneer en ter gelegenheid waarvan is deze foto gemaakt?

Wie kent de mensen op deze oude foto? - Fotoarchief Historische Vereniging gemeente Bedum.

Als u meer informatie over deze foto heeft, kunt u contact opnemen met Harm-Jan Zuidema, Kapelstraat 10 Bedum, tel. 3015396. E-mail adres: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken of met Sieger de Groot, Westerseweg 9, Zuidwolde tel. 3012227. E-mail adres: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

Ook is de foto te zien in het documentatiecentrum van de Historische Vereniging en op de website www.zoastwas.nl onder foto's advertentieblad. Het centrum is gevestigd in de bovenruimte van de gymzaal aan de Schoolstraat nummer 17 en geopend op maandag van 19.30-21.00 uur, uw reacties zijn hier natuurlijk ook welkom.
Voor het laatste nieuws van de Historische Vereniging, foto's en de geschiedenis van de gemeente Bedum, bezoekt u de website van de vereniging: http://www.zoastwas.nl

Op de foto van de vorige keer zijn geen bruikbare reacties binnen gekomen.

Indien er mensen zijn die de namen wel weten, maar niet gereageerd hebben, vragen wij die om alsnog te reageren.

 
’s Heeren Loo en manege De Bonte Schimmel gaan samenwerken
Gepubliceerd op maandag 19 maart 2018

Sinds woensdagochtend 7 maart is het een gezellige boel bij manege De Bonte Schimmel aan De Wroetende Mol in Bedum. Ongeveer twintig mensen met een verstandelijke beperking krijgen (allemaal cliënten van  ’s Heeren Loo) hier dan paardrijles. Een bijzondere en mooie activiteit die alleen mogelijk is dankzij de inzet van een groep fanatieke vrijwilligers en bevlogen eigenaresse.

 

“Bijna Iedereen kan meedoen” vertelt bewegingsagoog paardrijden Veronique van Duinen ons. “Voor de mensen die wat slecht ter been zijn is er een speciale opstaptrap of een tillift”

Iedere les is weer een feest voor de cliënten die je zichtbaar ziet genieten. “We hebben een gevarieerd aanbod en proberen zoveel mogelijk variatie in te bouwen. Zo hebben we een speciale spiegel waar de mensen zich zelf zien rijden en worden er spelletjes gedaan. En natuurlijk proberen we met iedere cliënt even heerlijk te draven” vertelt Veronique ons enthousiast.

De samenwerking tussen ’s Heeren Loo en de manege gaat echter nog veel verder. Op korte termijn wordt er op de manege ook dagbesteding aangeboden voor mensen met een verstandelijke beperking:
Manager dagbesteding Geert Willem Kloppenburg: “We proberen een mooie plek in te richten voor mensen met een verstandelijke beperking die van paarden houden. Hier mogen onze cliënt werknemers paarden verzorgen en voeren, stallen schoonmaken en bijvoorbeeld de zadels van de paarden verzorgen. Maar er is ook ruimte voor cliënten die in de kantine willen werken om onze gasten van koffie te voorzien”

Ook Ester Schimmel eigenaresse van manege “De Bonte Schimmel” is erg blij met deze samenwerking: “Onze visie en doelen komen heel duidelijk overeen met die van ’s Heeren Loo. Het is nu mooi om samen te bouwen en plannen te maken voor de toekomst”

Zowel bij het paardrijden als voor de dagbesteding is nog ruimte voor nieuwe cliënten.
Informatie bij; Antje Pol (werkbemiddelaar) 06-15086292 / Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken  

 

 
Voorjaar Schrijf Driedaagse Autobiografisch & Creatief Schrijven 20, 21 en 22 april 2018
Gepubliceerd op maandag 19 maart 2018

Voorjaar Schrijf Driedaagse Autobiografisch & Creatief Schrijven 20, 21 en 22 april 2018 

Levensverhalen Schrijven op Schrijfboerderij Bedum o.l.v. Margje Vos.

Drie dagen op verhaal komen met levende en verrassende verhalen in een rustgevende en sfeervolle omgeving, in de beslotenheid van een kleine groep.

Het verhaal van je leven schrijft zichzelf. De werkwijze van de cursus is eenvoudig, praktisch en laagdrempelig. Spelenderwijs, middels korte schrijfopdrachten worden de basisvaardigheden van het autobiografisch schrijven geoefend. Iedereen kan het leert de ervaring. Pen en papier is voldoende.

Schrijfervaring is niet nodig
Het doel van het schrijven in een groep is het schrijfplezier. Als het plezier in het schrijven er is volgen de mooie verhalen als vanzelf. Laat je inspireren en schrijf jouw verhaal.

Voorjaar Schrijf Driedaagse Autobiografisch & Creatief Schrijven 20, 21 en 22 april 2018
Margje Vos 

Deskundige en persoonlijke begeleiding
Margje Vos (1948) Erkend gecertificeerd Biografisch Schrijfdocent en psychosynthese coach. Ze is opgeleid in het vak Biografiek en Psychosynthese. De 5 jarige (HB))opleiding Psychosynthese volgde ze bij het Instituut voor Psychosynthese. Ruime ervaring in het individueel begeleiden en groepswerk bij Leven- Werk- Relatie- en Zingeving vragen. Praktijkcentrum Bedum & Groningen.

Meer informatie op:
http://www.autobiografischschrijven.nl/schrijfcursus-programma/

 
Opschoondag op zaterdag 24 maart in Bedum
Gepubliceerd op vrijdag 16 maart 2018

KOM OP en HELP MEE!

Opschoondag op zaterdag 24 maart in Bedum 

Supporters van Schoon maken in veel gemeenten straten, pleinen en parken zwerfafvalvrij. De Opschoondag heeft als doel heel Nederland enthousiast te maken om samen te zorgen voor een schone leefomgeving.
De Supporters van Schoon houden op zaterdag 24 maart tijdens de Opschoondag Bedum een grote voorjaarsschoonmaak. Gemeenten, bedrijven, scholen, verenigingen, buren en vrijwilligers; iedereen draagt zijn steentje bij om zwerfafval aan te pakken.

In samenwerking met de gemeente Bedum gaat de Dorpsbelangenvereniging Algemeen Plaatselijk Belang Bedum  ( APB Bedum) haar medewerking verlenen  aan de 16de Opschoondag op zaterdag 24 maart.  En daarvoor willen we samen de handen uit de mouwen steken. 

Opschoondag op zaterdag 24 maart in Bedum

We vragen medewerking van de kinderen, ouders, voetballers , muzikanten , fotografen , dominees , burgemeester, wethouders en raadsleden  enz.  U begrijpt het,  we gaan de handen uit de mouwen steken en willen er een gezellige opruimdag van maken. Speciaal vragen we medewerking van de buurtverenigingen om samen je buurt schoon te maken.

Vanaf 10.30 tot ongeveer 12.30 uur.  De start zal zijn vanaf het Kerkplein ( Versplein ) waar de gemeentelijke veegauto het startschot zal geven. Hesjes , prikkers en afvalzakken liggen voor iedereen klaar. PLUS is sponsor van een lunchpakketje en voor de kinderen is er na afloop versnapering.

We willen met elkaar aan de slag om ons mooie dorp er weer spic en span uit te laten zien.

 
Meer...
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 181 - 240 van 5300

Gerelateerde artikelen

Advertisement

Agenda - er gebeurt veel meer in de gemeente Bedum

         
       BEDUMER.NL

COLOFON 
DISCLAIMER
vertical-divider.png    ADVERTEREN

OVER ADVERTEREN   
STATISTIEKEN
vertical-divider.png    CONTACT

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
NIEUWS INSTUREN
vertical-divider.png RSS Feed bedumer.nlVolg ons op FacebookVolg ons op Twitter

K7 MEDIA - BEDUM