Wielerronde van Bedum Walfridusvoettocht Bedum
Mensenwerk Hogeland
          Evenementen Agenda BedumColumns

Historie
Video Razziaherdenking Zuidwolde en Bedum 25 april 2020
Gepubliceerd op zondag 26 april 2020

Op 25 april 1944 herdenken wij dat het 76 jaar geleden is dat er een razzia plaats vond in de dorpskernen Zuidwolde, Bedum en omliggende dorpen. In Zuidwolde bij Moeke Vaatstra en in Bedum op de locatie van voormalig Hotel Krijthe is een plaquette aan gebracht om de razzia te gedenken.

Zaterdag 25 april is door de burgemeester Henk Jan Bolding en een lid van het Herdenkingscomité bij beide plaquettes een bloemstuk heen gelegd ter nagedachtenis aan deze razzia. 

Video gemaakt door Henk Huitsing.

 

 

Video Razziaherdenking Zuidwolde en Bedum 25 april 2020

Video Razziaherdenking Zuidwolde en Bedum 25 april 2020

 

 
Geef nooit op! Er is altijd hoop! - De vlag van Hoop.
Gepubliceerd op zondag 26 april 2020

Geef nooit op! Er is altijd hoop! vlag in Bedum

Een vlag met de opdruk "Geeft nooit op! Er is altijd hoop! hangt momenteel op verschillende plekken in Bedum.

Predikant Alfons van Vliet, van wijkgemeente De Fontein in Leeuwarden, heeft samen met Drukkerij Dekker Creative Media & Druk een vlag ontworpen en roept iedereen op om deze te bestellen en uit te hangen. De regenboog is van oudsher hét symbool van hoop, en juist hoop is wat we allemaal nodig hebben.

Laat er een golf van hoop door ons land gaan, vanaf huizen, ziekenhuizen, winkels, kantoor- en overheidsgebouwen, kerken etc.

Iedereen die langs zo'n vlag loopt en de tekst leest, wordt bemoedigd. De vlaggen worden gedrukt door Drukkerij Dekker Creative Media & Druk in Leeuwarden. Directeur Bram Dekker: "Het is een mooi initiatief. Wij vragen de kostprijs voor de vlaggen, plus twee en een halve euro, dat gaat per vlag naar de Voedselbank.

Geef nooit op! Er is altijd hoop! vlag in Bedum
spandoek Maranathakerk Bedum

De vlag (150x100cm) kost € 24,95, inclusief verzendkosten. € 2,50 gaat daarvan naar de voedselbank.

De vlaggen zijn te bestellen via de website www.dekker.frl

 
Wandeling langs de Stolpersteine (voormalig gemeente Bedum) - deel 4
Gepubliceerd op zaterdag 25 april 2020

Een werkgroep vanuit Het Herdenkingscomité en de Historische vereniging gemeente Bedum hebben in samenwerking met de VVV Het Hogeland-Bedum een Wandel- en Fietsroute langs de Stolpersteine in voormalige gemeente Bedum uitgebracht. VVV Het Hogeland-Bedum had het voornemen om op zaterdag 25 april een wandeling onder leiding van een gids langs een groot aantal Stolpersteine te houden. Dat gaat dus niet door.  


Gedenkplaat Jozef en Regina Meijer  

We maken nu met instemming van Historische Vereniging gemeente Bedum , dorpsbelangenvereniging APB Bedum een "virtuele" wandeling langs alle Stolpersteine in de vm gemeente Bedum. Vanaf heden zal er elke dag een pagina uit het boekje worden geplaatst. Zodat we langs alle Stolpersteine zijn "gewandeld" . Vandaag deel 4. 

OPDAT WE HET NIET VERGETEN! 75 JAAR VRIJHEID .

De route langs de Stolpersteine kan wandelend, maar ook per fiets worden afgelegd. Naast de Stolpersteine is er ook aandacht voor andere bezienswaardige herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. De route kan ook in gedeelten worden afgelegd, er zijn onderweg voldoende gelegenheden om even te pauzeren.  


WANDELING LANGS DE STOLPERSTEINE - Deel 4
BEDUM

Wandeling langs de Stolpersteine (voormalig gemeente Bedum) - deel 4
 Klik op kaart voor vergroting.

Wandeling langs de Stolpersteine (voormalig gemeente Bedum) - deel 4

Wandeling langs de Stolpersteine (voormalig gemeente Bedum) - deel 4

Wandeling langs de Stolpersteine (voormalig gemeente Bedum) - deel 4

Wandeling langs de Stolpersteine (voormalig gemeente Bedum) - deel 4

 

Het volledige boek WANDELING LANGS DE STOLPERSTEINE is te koop bij de VVV winkel in Bedum en in de webwinkel van Noordproof .

Lees ook deel 1 - WANDELING LANGS DE STOLPERSTEINE

Lees ook deel 2 - WANDELING LANGS DE STOLPERSTEINE  

Lees ook deel 3 - WANDELING LANGS DE STOLPERSTEINE   

 

Morgen volgt deel 5 - WANDELING LANGS DE STOLPERSTEINE

 

 

 
Negen Koninklijke onderscheidingen in Het Hogeland
Gepubliceerd op zaterdag 25 april 2020

Negen Koninklijke onderscheidingen in Het Hogeland

In het kader van Lintjesregen 2020 zijn negen inwoners van de gemeente Het Hogeland Koninklijk onderscheiden. De gedecoreerden zijn vrijdagmorgen persoonlijk telefonisch door burgemeester Henk Jan Bolding op de hoogte gebracht. De daadwerkelijk uitreiking van de onderscheidingen vindt later plaats. De gedecoreerden ontvingen verder een bos bloemen thuis.

De onderscheiden Hogelandsters zijn:

De heer B.L.J. (Ben) Wiegers uit Bedum.

De heer Wiegers (81) had tussen 1956 en 2018 verschillende vrijwillige functies bij diverse Rooms Katholieke kerken in de stad Groningen en in zijn woonplaats Bedum. Hij was onder meer misdienaar, lid van de jongenscongregatie, raadslid en voorzitter van de afdeling ouderen. Ook was hij actief als koster. Daarnaast was hij raadslid/voorzitter van de R.K. jongens- en meisjescongregatie Groningen. Sinds 2000 is hij in verschillende functies vrijwilliger bij de Sint Martinusparochie te Groningen. Hij is nu nog collectant.  De heer Wiegers was van 2010 tot 2017 voorzitter van het Sint Jozefkoor. 
Sinds 2005 is hij voorzitter van het Broederschap van Onze Lieve Vrouwe van de Besloten
Tuin in Warfhuizen. Hij ontvangt en begeleidt mede de duizenden pelgrims die jaarlijks Maria komen vereren.
In de jaren 1980 tot 1989 was de heer Wiegers bestuurslid van de oudercommissie van de St. Walfridus basisschool in Bedum.
Van 1986 tot 2011 was voorzitter van de Culturele Commissie Bedum.
Sinds 1985 is hij vrijwilliger bij het Herdenkingscomité 4/5 mei te Bedum.
De heer Wiegers was tot zijn pensionering in 2004 werkzaam als zelfstandig ondernemer.

Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.


De heer S.W. (Sjoerd) Schoonhoven uit Zuidwolde.

De heer Schoonhoven (77) was van 1975 tot 2005 secretaris van de Visclub Zuidwolde. In de jaren 1990 tot 2000 was hij bestuurslid van Sportvisserij Groningen Drenthe, een koepel van 160 verenigingen. Als bestuurslid van de Kamer voor de Binnenvisserij, een organisatie ter bevordering van doelmatige bevissing in de binnenwateren, was hij in de periode 1990-2000 actief. Sinds 2001 is hij voorzitter van het Visserijdistrict Hunsingo en sinds 2005 is hij actief bij de Hengelclub Onderdendam.
In de jaren 2000 tot 2019 was hij lid van het algemeen bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest.
Als vrijwilliger was de heer Schoonhoven in de periode 1976 - 1985 actief voor de Gereformeerde Kerk in zijn woonplaats.  In 1985 en 1986 was hij lid van de sportraad van de gemeente Bedum.
In de jaren 2000 - 2016 was hij vrijwilliger en bestuurslid bij de Tennisvereniging ZNEO in Zuidwolde. Hij organiseerde toernooien, was verantwoordelijk voor het baanrooster en onderhield het contact met de gemeente. Verder fungeerde hij als toezichthouder, kantinebeheerder en schoonmaker.
De heer Schoonhoven werkte tot zijn pensionering bij organisaties ter bevordering van de hengelsport.

Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.


Mevrouw G. (Grietje) Dijkhuis-Bazuin uit Uithuizen.

Mevrouw Dijkhuis (70) is sinds 1978 actief als secretaris en als voorzitter van christelijke maatschappelijk vrouwenbeweging ‘Passage’ in haar woonplaats. Ze organiseert onder meer schrijfacties van Amnesty International. Sinds 2000 is ze als ouderling en contactdame actief binnen de Protestantse Gemeente Uithuizen. Ze vertegenwoordigt de ouderlingen in het moderamen.
In de periode 1999 tot 2006 was ze secretaris en vrijwilliger van de Handelsvereniging Uithuizen, die 80 leden telt.
Ze is verder mantelzorger voor haar schoonouders.
Mevrouw Dijkhuis was tot haar pensionering in 2014 zelfstandig ondernemer. Ze had een schoenenzaak.

Mevrouw Dijkhuis is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.


Mevrouw S. (Sietske) Korendijk-Reker uit Winsum.

Mevrouw Korendijk (83) was van 1972 tot 2012 mantelzorger voor haar ouders. In de jaren 1990 – 2019 was ze vrijwilliger in het verzorgingstehuis De Twaalf Hoven in Winsum. Ze was medeorganisator van de ontspanningsavonden en ze begeleidde het bewonerskoor.
In de periode 1995 - 2019 was mevrouw Korendijk vrijwilliger bij de Hulpdienst De Helpende Hand. Ze bood mensen hulp aan met boodschappen, klusjes en het organiseren van vervoer.
Daarnaast bemande zij de telefoonpost.
Mevrouw Korendijk werkte tot haar pensionering in 2001 in de winkel van haar echtgenoot

Ze is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau


De heer H.L. (Henk) Leegte (79) uit Uithuizen.

Sinds 1967 is hij als vrijwilliger en bestuurslid betrokken bij de Vereniging tot Beheer en Exploitatie van Onroerend Goed te Uithuizen. De vereniging biedt inwoners de mogelijkheid eigen groenten en aardappelen te telen. Sinds 2011 is hij voorzitter.
Van 1972 tot 1994 was hij vrijwilliger bij de Uithuizer brandweer. De heer Leegte was in de jaren 1975 - 2010 vrijwilliger bij de Voetbalvereniging Noordpool te Uithuizen. Hij trainde onder meer het damesteam.
Sinds 1975 is hij werkzaam als vrijwilliger bij de zorginstelling Novo te Groningen. Hij is ‘buddy’ van een man met een beperking.
Vanaf 1982 is de heer Leegte lid van de speeltuincommissie en de bouwcommissie van de Buurtvereniging Menkema in zijn woonplaats.
In jaren 1991 - 2016 was hij vrijwilliger bij de Sportvereniging Advendo in Uithuizen. Hij was coach en scheidsrechter.
Bij de Sportvereniging Uithuizen was hij in de periode 1998 - 2019 scheidsrechter en coach.
Tot zijn pensionering in 2002 werkte hij als begeleider bij de zorginstelling Novo in Groningen.

De heer Leegte is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.


Mevrouw J.A. (Jacobien) Louwes (70) uit Vierhuizen.

In haar voormalige woonplaats Oegstgeest was ze van 1990 tot 2000 onder meer als ouderling en als lid van de liturgiecommissie actief voor de protestantse gemeente. Ook ondersteunde ze daar mantelzorgers.
Sinds 1997 is ze vrijwilliger bij de Stichting Oude Groninger Kerken. Ze was onder meer betrokken bij de overdracht van de kerk in haar woonplaats naar die stichting. Ze speelde een belangrijke rol in de succesvolle actie om de Bankgiro Loterij Restauratie te winnen. Mevrouw Louwes is gastvrouw bij begrafenissen en trouwerijen.
Sinds 2002 is ze ouderling, lid van het moderamen en diaken bij de protestantse kerk Ulrum-Niekerk-Vierhuizen.
In de jaren 2004 – 2011 was mevrouw Louwes bestuurslid van de vereniging voor agrarisch
natuur- en landschapsbeheer te Noord-Groningen; de Wierde en Dijk. Ze was voorzitter van de akkervogelwerkgroep.
Sinds 2007 is ze voorzitter van de Vereniging ter Bevordering van Landbouw en Nijverheid in Leens. Ze organiseert excursies en lezingen. Ze was nauw betrokken bij het vierde deel van het boek ‘Boerderijen in De Marne’ dat in 2016 verscheen.
Mevrouw Louwes heeft een akkerbouwbedrijf en runt een Bed&Breakfast.

Ze is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.


De heer K. (Kor) Moorlag uit Kantens.

De heer Moorlag (74) is sinds 1969 actief voor de voetbalvereniging KRC in zijn woonplaats. Hij was onder meer actief als secretaris en jeugdleider. Ook zette hij zich in voor de bouw en de verbouw van de accommodatie van de club.
Sinds 1972 is hij vrijwilliger bij de CNV Vakmensen en de rechtsvoorgangers. Hij is bestuurslid van het Platform Groningen en bestuurslid van de afdeling Middelstum. Ook is hij lid van
het promotieteam en verricht hij werkplekbezoeken. Daarnaast was hij lid van de seniorenraad.
Vanaf 1987 is de heer Moorlag bestuurslid van de IJsvereniging Kantens. Hij begeleidt ook jeugdschaatsers. Verder zet hij zich in als natuurijsmeester en draagt hij zorg voor de onderhoudsdagen.
Sinds 2009 is hij drager bij de Uitvaarvereniging Kantens.
De heer Moorlag was tot zijn pensionering in 2005 werkzaam als grondwerker bij Infra Noord van
Baas bv.

Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.


Mevrouw F. (Fennie) Veldman-Werkman en de heer G. (Geert) Veldman uit Uithuizermeeden.

Het echtpaar is sinds 1994 als koster actief bij de Protestantse Gemeente Uithuizermeeden. Mevrouw Veldman (69) bezoekt hulpbehoevende gemeenteleden; haar echtgenoot (64) is als coördinator actief binnen de kerk. Samen regelen ze de inzet van kerkelijke vrijwilligers.
Beiden zijn sinds 1988 medeorganisator van de rommelmarkt van de kerk. De opbrengst van de markt gaat deels naar de kerk en deels naar een plaatselijk goed doel.
Mevrouw Veldman is vanaf 2000 actief als conservator en gastvrouw bij Oranjemuseum Het Verzamelhuis. Sinds 2009 is ze ambassadeur voor de Stichting Blik op Uithuizermeeden die een themadag organiseert voor bezoekers waarbij een blik achter de schermen van het dorp geboden wordt. Vanaf 2011 is mevrouw Veldman vrijwilliger bij Hetvakantiebureau.nl. Ze begeleidt zorgbehoevenden tijdens bij de vakanties.
In de jaren 2005 tot 2016 was ze als toneelspeler actief bij Volksvermaak Uithuizermeeden.
De heer Veldman was in de jaren 1996 - 2011 bestuurslid van van de Muziekvereniging Soli deo Alblasserdam. Hij was penningmeester en voorzitter.
Vanaf 2013 is hij penningmeester van de Stichting Rehoboth te Uithuizermeeden. De stichting exploiteert een dorpshuis in Uithuizermeeden.
Ook is hij, net als zijn echtgenote, vrijwilliger bij Hetvakantiebureau.nl.
De heer Veldman werkt als buurtbeheerder bij de gemeente Delfzijl

Beiden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 

 

 
Boerderij Euvelgunnerheem ouder dan vermoed
Gepubliceerd op zaterdag 25 april 2020

GRONINGEN - Bouwhistorisch onderzoek heeft aangetoond dat boerderij Euvelgunnerheem in de stad Groningen meer dan 350 jaar oud is. Dat is veel ouder dan tot nu toe werd vermoed. Bewijs voor de leeftijd is gevonden in de gebinten die bestaan uit 17e eeuws grenenhout uit Scandinavië.


Euvelgunnerheem - foto Marco Glastra

Bouwhistorisch bureau BDM Frank van der Waard heeft in opdracht van eigenaar Het Groninger Landschap boormonsters van de gebinten genomen om de bouwhistorie van de boerderij in kaart te brengen. Door de breedtes van de jaarringen van het hout als een streepjescode te vergelijken met ander oud hout is er te achterhalen wanneer en waar het hout gekapt is. Daaruit blijkt dat het grenenhout in 1666 als grove den in Zuid-Zweden is gekapt.

Boerderij Euvelgunnerheem ouder dan vermoed - Het Groninger Landschap
Schuurgebinten Euvelgunnerheem - foto Mirjam Aalfs

De leeftijd van een boerderij kan men niet altijd afleiden aan de stijl en leeftijd van het voorhuis. De schuren daarachter zijn vaak veel ouder. De oudste onderdelen van een schuur zijn meestal de grote gebinten die het dak dragen. De grote gebinten worden haast nooit vervangen en zijn dan ook geschikt om te onderzoeken hoe oud een boerderij van origine is.

Boerderij Euvelgunnerheem ouder dan vermoed - Het Groninger Landschap
 Houtboringen onderzoek Euvelgunnerheem - foto BDM Frank van der Waard

Dat het hout voor de gebinten in Euvelgunnerheem helemaal uit Scandinavië werd gehaald is makkelijk te verklaren. Door de groeiende welvaart in de 16e en 17e (Gouden) eeuw was de vraag naar hout in de scheeps- en woningbouw enorm. Het gangbare eikenhout uit eigen land werd steeds schaarser en daarom ging men op zoek naar alternatieven. In het begin van de 17e eeuw  kwam de houthandel met Scandinavië goed op gang. De uitgestrekte dennenbossen in met name Zuid-Zweden vormden een rijke houtbron voor gebinten, kapconstructies en spanten in Holland. Naar nu blijkt, kwam het hout ook in Groningen terecht.

Boerderij Euvelgunnerheem ouder dan vermoed - Het Groninger Landschap
Thies Dijkhuis - foto Marco Glastra

De laatste boer van Euvelgunne, Thies Dijkhuis, overleed in maart 2019. Zijn leven lang woonde hij op boerderij Euvelgunnerheem in Euvelgunne, aan de oude bedding van de Hunze. Samen met broer Teun en zus Fré heeft hij zich ingezet om de Hunzezone te behouden tegen de oprukkende stad. Nu vormen de boerderij en het omliggende land een oase te midden van de stedelijke bebouwing en bedrijvigheid van de stad. Fietsers en wandelaars genieten van de natuur en de eeuwenoude historie in vorm van de kleine landbouwperceeltjes, het water en de boerderij.

De boerderij en het land eromheen zijn nagelaten aan Het Groninger Landschap. Euvelgunnerheem zal de komende jaren worden gerestaureerd en krijgt in de toekomst een nieuwe bestemming.

 

 

 
Wandeling langs de Stolpersteine (voormalig gemeente Bedum) - deel 3
Gepubliceerd op vrijdag 24 april 2020

Een werkgroep vanuit Het Herdenkingscomité en de Historische vereniging gemeente Bedum hebben in samenwerking met de VVV Het Hogeland-Bedum een Wandel- en Fietsroute langs de Stolpersteine in voormalige gemeente Bedum uitgebracht. VVV Het Hogeland-Bedum had het voornemen om op zaterdag 25 april een wandeling onder leiding van een gids langs een groot aantal Stolpersteine te houden. Dat gaat dus niet door.  


Huis van Notaris Wolters. Boterdiep Westzijde 32.  

We maken nu met instemming van Historische Vereniging gemeente Bedum , dorpsbelangenvereniging APB Bedum een "virtuele" wandeling langs alle Stolpersteine in de vm gemeente Bedum. Vanaf heden zal er elke dag een pagina uit het boekje worden geplaatst. Zodat we langs alle Stolpersteine zijn "gewandeld" . Vandaag deel 3. 

OPDAT WE HET NIET VERGETEN! 75 JAAR VRIJHEID .

De route langs de Stolpersteine kan wandelend, maar ook per fiets worden afgelegd. Naast de Stolpersteine is er ook aandacht voor andere bezienswaardige herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. De route kan ook in gedeelten worden afgelegd, er zijn onderweg voldoende gelegenheden om even te pauzeren.  


WANDELING LANGS DE STOLPERSTEINE - Deel 3
BEDUM

Wandeling langs de Stolpersteine (voormalig gemeente Bedum) - deel 3
 Klik op kaart voor vergroting.

Wandeling langs de Stolpersteine (voormalig gemeente Bedum) - deel 3

Wandeling langs de Stolpersteine (voormalig gemeente Bedum) - deel 3

Wandeling langs de Stolpersteine (voormalig gemeente Bedum) - deel 3

Wandeling langs de Stolpersteine (voormalig gemeente Bedum) - deel 3 

 

Het volledige boek WANDELING LANGS DE STOLPERSTEINE is te koop bij de VVV winkel in Bedum en in de webwinkel van Noordproof .

Lees ook deel 1 - WANDELING LANGS DE STOLPERSTEINE

Lees ook deel 2 - WANDELING LANGS DE STOLPERSTEINE  

 

Morgen volgt deel 4 - WANDELING LANGS DE STOLPERSTEINE

 

 

 
Lintjesregen voor vrijwilligers en dierenartsen
Gepubliceerd op vrijdag 24 april 2020

Lintjesregen voor vrijwilligers en dierenartsen

Vandaag worden er weer koninklijke lintjes uitgereikt tijdens de jaarlijkse lintjesregen.
Wij geven hem aan al onze vrijwilligsters en vrijwilligers, dierenartsen en verzorgers op onze projecten in:

Griekenland
Bonaire
Costa Rica
Curacao
Venezuela

Omdat ze al jaren onbetaald dag in dag uit klaar staan voor de zwaksten in een samenleving.
De toewijding die ze elke dag weer tonen onder vaak moeilijke omstandigheden verdienen ons aller respect.

Ook nu met het Corona virus laten ze dieren niet in de steek. Dierenhulp is geen vitaal beroep, echter de zorg voor dieren gaat wel gewoon door.
Ondanks het vele leed dat ze op hun netvlies krijgen verzaken ze niet. Dagelijks voeren ze bij, helpen ouderen met de verzorging van hun huisdieren. Regelen afspraken met dierenartsen en geven nazorg. Met name op de Nederlandse eilanden Bonaire en Curacao rekenen veel mensen op hulp nu ze zelf nog meer in nood zijn gekomen.
Dat zijn onze helden die het meer dan eens verdienen!

Stichting Dierenhulp is een vrijwilligersorganisatie die al ruim 23 jaar met louter vrijwilligers werkt aan een betere samenleving voor mens en dier. Zonder grote kantoren en directeuren, maar wel met heel veel passie en liefde voor dieren.

Meer informatie is te lezen op de website Dierenhulp.nl

 
Herneming succesvoorstelling De Poolse Bruid verplaatst naar juni 2021
Gepubliceerd op vrijdag 24 april 2020

Zomer 2019 speelde theatervoorstelling De Poolse Bruid vier weken in een uitverkochte schuur van historische boerderij De Haver in Onderdendam, een rijksmonument in het bezit van het Groninger Landschap. Het Noord Nederlands Toneel en Toneelgroep ECHO kondigden op Valentijnsdag aan dat er in juni 2020 een herneming van deze enthousiast ontvangen voorstelling zou komen. Vanwege de overheidsmaatregelen om Corona te bestrijden kan de voorstelling komende zomer helaas niet doorgaan. De voorstellingen worden verplaatst naar juni 2021, mensen die al kaarten gekocht hebben krijgen bericht.

“adembenemend minimaal” - Dagblad van het Noorden

Een mens heeft uitzicht nodig
In 1998 verscheen de film De Poolse Bruid. De film is inmiddels Cultureel Erfgoed, won twee Gouden Kalveren, kreeg een Golden Globe-nominatie en is in Groningen nog altijd de best bekeken film ooit. Omdat het platteland in hoog tempo aan het veranderen is, nam actrice Lotte Dunselman het initiatief voor een theaterbewerking van de film waarin twee mensen uit twee verschillende culturen, door het noodlot samengebracht, elkaar leren kennen, ver weg van de bewoonde wereld.

De tekst voor deze toneelbewerking is van Jibbe Willems. Hij weet op indrukwekkende wijze woorden te geven aan het landschap, de stilte en dat wat niet gezegd wordt in de oorspronkelijke film. Een ode aan het Groninger landschap in een historische boerderij!

“een imponerende performance, zonder opsmuk: je kunt er zo het Hogeland in herkennen”
- NRC ⭐⭐⭐⭐⭐

De Poolse Bruid speelt in juni 2021 opnieuw in de schuur van boerderij De Haver in Onderdendam. Meer informatie: www.poolsebruid.nl .

 
Verhalen om nooit te vergeten – 75 jaar vrijheid
Gepubliceerd op vrijdag 24 april 2020

Verhalen om nooit te vergeten – 75 jaar vrijheid - vm gemeente Bedum

75 jaar vrijheid en we kunnen het op dit moment niet vieren in alle vrijheid. Toch mogen we de vrijheid in ons hart voelen en dat we niet onderdrukt worden door bezetters. ‘Verhalen om nooit te vergeten’ is het jaarthema. Hieronder doen wij u een overzicht toekomen om op een gepaste manier aandacht te schenken in de komende paar weken die voor ons liggen op 25 april, 27 april, 4 en 5 mei 2020.

‘Virtuele wandeling’ Stolpersteine
Vanaf 22 april zal er elke dag op www.bedumer.nl, de internetkrant van Bedum, een Stolpersteine uit het boekje worden geplaatst. Totdat we langs alle Stolpersteine zijn "gewandeld". 

OPDAT WE HET NIET VERGETEN! 75 JAAR VRIJHEID

25 april, razzia
Op 25 april 1944 herdenken wij dat het 76 jaar geleden is dat er een razzia plaatsvond in de dorpskernen Zuidwolde, Bedum en omliggende dorpen. In Zuidwolde bij Moeke Vaatstra en in Bedum bij Hotel Krijthe is een plaquette aangebracht om de razzia te gedenken.

Deze dag zal door de burgemeester Henk Jan Bolding en een lid van het Herdenkingscomité bij beide plaquettes een bloemstuk worden gelegd ter nagedachtenis aan deze razzia.

Wij willen u vragen om op deze dag de vlag halfstok te hangen om de mensen te gedenken die zijn gefusilleerd, opgepakt en weggevoerd naar kamp Amersfoort.

27 april, Koningsdag
Gebruikelijk wordt op deze dag de vrijmarkt gehouden maar met de COVID-19 maatregelen is dit niet mogelijk. Wij willen u vragen om voor onze Koning deze dag de vlag voluit te laten hangen.

3 mei, uitzending bevrijdingsbijeenkomst
In 2015 heeft PKN Bedum een bevrijdingsbijeenkomst gehouden i.v.m. 70 jaar bevrijding. Deze zal opnieuw worden uitgezonden op zondag 3 mei om 9.30 uur. Via de website van PKNBedum is deze dienst te volgen.
www.pknbedum.nl/kerk-tv-live

Mochten mensen op een later moment willen terugkijken dan kan dat via
www.pknbedum.nl/kerk-tv-archief

In deze bevrijdingsbijeenkomst wordt men aan de hand van filmbeelden  meegenomen door de jaren rond de Tweede Wereldoorlog. Beelden van dreiging, angst, pijn, verdriet, hoop en bevrijding over de hele wereld, maar ook over Bedum worden afgewisseld met woord, muziek en zang.

4 mei, Nationale Herdenking
Wij willen u vragen om in plaats van tussen 18.00-20.00 uur de gehele dag de vlag halfstok te hangen.

Op verzoek van Stichting oorlogsgraven zal het Herdenkingscomité op maandag 4 mei ’s morgens een roos leggen op alle (oorlogs)graven zowel in Bedum als in Zuidwolde.

In de loop van de dag zal er een krans worden gelegd bij het herdenkingsmonument in Bedum door Wethouder Kristel Rutgers en de voorzitter van het Herdenkingscomité Johannes de Vries.

De gemeente Het Hogeland vraagt iedereen om thuis te blijven rond 20.00 uur. Bij het monument zal om 19.58 uur de taptoe geblazen worden en na de twee minuten stilte zal het Wilhelmus gespeeld worden. Daarna zal de vlag worden gehesen door twee militairen. Dit zal live gestreamd worden via YouTube.

 

 

Aan alle blazers wordt gevraagd, voor wie het mogelijk is, om twee minuten voor acht de taptoe te blazen voor hun huis.

Wilt u bij het monument een bloem of een herinnering neerleggen dan is dat overdag mogelijk. Wij willen u wel vragen om verspreid te komen over de gehele dag en de 1,5 meter afstand in acht te nemen.

5 mei, Nationale Bevrijdingsdag
Wij willen u vragen om de vlag voluit te hangen.

De vlag mag hangen tussen zonsopgang en zonsondergang.
 
De legging van het bloemstuk en de krans op 25 april en 4 mei zal gefilmd worden en later te zien zijn via een YouTube kanaal. Dit zal nog gedeeld worden.

Dank u wel voor uw medewerking en voor het gedenken van alle oorlogsslachtoffers. Wij wensen u gezondheid en kracht toe in deze bijzondere periode.

Verhalen om nooit te vergeten – 75 jaar vrijheid - vm gemeente Bedum

 

 
Walfridustochten in september afgelast i.v.m. coronacrisis
Gepubliceerd op vrijdag 24 april 2020

De organisatie van de Walfridusvoettochten heeft vandaag besloten dat zowel de Kennedymars als de Walfridusvoettocht dit jaar wordt afgelast.
 
De organisatie hoopt de tochten volgend jaar in september weer te mogen organiseren.

Zie ook: http://www.walfridusvoettocht.nl  

 
Wandeling langs de Stolpersteine (voormalig gemeente Bedum) - deel 2
Gepubliceerd op donderdag 23 april 2020

Een werkgroep vanuit Het Herdenkingscomité en de Historische vereniging gemeente Bedum hebben in samenwerking met de VVV Het Hogeland-Bedum een Wandel- en Fietsroute langs de Stolpersteine in voormalige gemeente Bedum uitgebracht. VVV Het Hogeland-Bedum had het voornemen om op zaterdag 25 april een wandeling onder leiding van een gids langs een groot aantal Stolpersteine te houden. Dat gaat dus niet door.  

We maken nu met instemming van Historische Vereniging gemeente Bedum , dorpsbelangenvereniging APB Bedum een "virtuele" wandeling langs alle Stolpersteine in de vm gemeente Bedum. Vanaf heden zal er elke dag een pagina uit het boekje worden geplaatst. Zodat we langs alle Stolpersteine zijn "gewandeld" . Vandaag deel 2. 

OPDAT WE HET NIET VERGETEN! 75 JAAR VRIJHEID .

De route langs de Stolpersteine kan wandelend, maar ook per fiets worden afgelegd. Naast de Stolpersteine is er ook aandacht voor andere bezienswaardige herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. De route kan ook in gedeelten worden afgelegd, er zijn onderweg voldoende gelegenheden om even te pauzeren.  


WANDELING LANGS DE STOLPERSTEINE - Deel 2
BEDUM


 Klik op kaart voor vergroting.

Wandeling langs de Stolpersteine (voormalig gemeente Bedum) - deel 2

Wandeling langs de Stolpersteine (voormalig gemeente Bedum) - deel 2

Wandeling langs de Stolpersteine (voormalig gemeente Bedum) - deel 2

Wandeling langs de Stolpersteine (voormalig gemeente Bedum) - deel 2 

Het volledige boek WANDELING LANGS DE STOLPERSTEINE is te koop bij de VVV winkel in Bedum en in de webwinkel van Noordproof .

Lees ook deel 1 - WANDELING LANGS DE STOLPERSTEINE

 

Morgen volgt deel 3 - WANDELING LANGS DE STOLPERSTEINE

 

 
Meer...
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende > Einde >>

Resultaten 123 - 183 van 534

Gerelateerde artikelen

Mijnkadowinkel.nl
 
         
       BEDUMER.NL

COLOFON 
DISCLAIMER
vertical-divider.png    ADVERTEREN

OVER ADVERTEREN   
STATISTIEKEN
vertical-divider.png    CONTACT

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
NIEUWS INSTUREN
vertical-divider.png RSS Feed bedumer.nlVolg ons op FacebookVolg ons op Twitter