Wielerronde van Bedum Bedrijvenvereniging gemeente Bedum
Mensenwerk Hogeland
          Evenementen Agenda BedumColumns

Historie
Lokaal Nieuws
Hans Robben aangesteld als talentenbegeleider FC Groningen
Gepubliceerd op vrijdag 05 oktober 2018

Hans Robben aangesteld als talentenbegeleider FC Groningen

Hans Robben is door FC Groningen aangesteld als talentenbegeleider bij FC Groningen. Hij gaat bij FC Groningen jonge spelers begeleiden. En als iemand geschikt is voor deze functie dan is dat de vader van wereldster Arjen Robben wel.

Het is volgens technisch manager Ron Jans geen full-time functie, Hans Robben is ook nog werkzaam voor het Noorderpoort.

De benoeming van de Bedumer heeft volgens Ron Jans niets te maken met een eventuele terugkeer van Arjen naar de FC.

 
Een mooie Dierendag voor de zwerfdieren in Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond
Gepubliceerd op vrijdag 05 oktober 2018

De overeenkomst voor dierennoodhulp met BMWE is een feit. Gisteren werd op het gemeentehuis in Winsum door burgemeester Marijke van Beek namens de vier gemeenten en Joyce Schorren van de Dierenbescherming de officiële handtekening gezet. Deze samenwerking werd op passende wijze bezegeld, waarbij hond Maxima de eer had de officiële documenten aan te dragen voor de ondertekening.

Vanaf 1 januari 2019 gaan de vier gemeenten (BMWE) op in de nieuwe gemeente Het Hogeland en dient er vanuit één nieuwe organisatie invulling gegeven te worden aan dierennoodhulp. De Dierenbescherming heeft een pakket van producten opgesteld waarin de opvang van zwerfdieren, in het wild levende dieren en preventie is opgenomen.
“Het is een mooie gedachte dat we met de Dierenbescherming een professionele en efficiënte uitvoering aan dierennoodhulp kunnen geven”, aldus burgemeester Marijke van Beek van de gemeente Eemsmond.

Zwerfdieren uit de gemeenten van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond worden vanaf 2019 opgevangen en verzorgd in Dierenasiel Zuidwolde. Bij de uitvoering van deze overeenkomst werkt de Dierenbescherming samen met verschillende onderaannemers zoals Dierenambulance Groningen en de Fügelhelling.

“Wij zijn zeer verheugd dat we met deze samenwerking de regie hebben om voor de vier gemeenten invulling aan het basisarrangement dierennoodhulp te geven”, zei een trotse Joyce Schorren, regio Manager van de Dierenbescherming.

Een mooie Dierendag voor de zwerfdieren in Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond
v.l.n.r. Sanne Bouwman (DAG), Tineke Arends (DAG bestuur), Andre Nijdam (DAG), Joyce Schorren (Regio Manager Dierenbescherming), hond Maxima (eigendom Dierenbescherming), Marijke van Beek (Burgemeester Gemeente Eemsmond), Yvonne Struijck (IC Manager Dierenbeschering) en Annemarie Andringa (beheerder asiel Zuidwolde).

 
Schenken op papier: slimme zet om (klein)kinderen te steunen
Gepubliceerd op donderdag 04 oktober 2018

Schenken op papier - slimme zet om klein - kinderen te steunen
 
Door het doen van schenkingen verkleint u uw vermogen zodat uw erfgenamen later minder erfbelasting hoeven te betalen. Daarnaast stelt u met schenken uw vermogen ter beschikking aan anderen die daarmee kunnen investeren in bijvoorbeeld een bedrijf of een huis kunnen kopen.  Elk jaar kunnen ouders een bedrag belastingvrij aan hun kind schenken; dit bedrag is € 5.363,00 (2018) per kind. Voor kleinkinderen is het jaarlijkse belastingvrije bedrag € 2.147,00 (2018) per kleinkind.

Eenmalig kunnen ouders aan hun kinderen een groot bedrag belastingvrij schenken. Het kind moet dan tussen de 18 en 40 jaar oud zijn (of het kind is ouder dan 40 maar heeft een partner jonger dan 40 jaar). Deze eenmalige schenking is vrijgesteld voor een bedrag van € 25.731,00 (per kind). Dit bedrag mag onder voorwaarden per kind tot  € 53.602,00 (2018) worden verhoogd als het kind het bedrag besteedt aan studie en tot  € 108.000,00 (2018) als het kind het bedrag investeert in een eigen woning. Aan een neef, nicht of een andere persoon kan jaarlijks € 2.147,00 per persoon (2018) belastingvrij worden geschonken. U kunt natuurlijk ook meer schenken dan het vrijgestelde bedrag. Over dat wat u meer schenkt, moet de ontvanger schenkbelasting betalen.

Wilt u een bedrag schenken maar heeft u het niet voorhanden omdat uw vermogen bijvoorbeeld uit uw huis en/of aandelen bestaat en u wenst dat uw (klein)kinderen na uw overlijden minder erfbelasting betalen over het vermogen dat u nalaat? Dan is schenken op papier een interessante optie.
 
U kunt uw (klein)kinderen een geldbedrag schenken op papier. U kunt het geschonken bedrag in uw portemonnee houden en tegelijkertijd gebruik maken van de vrijstelling van de schenkbelasting. De belastingdienst stelt aan deze schenking meerdere eisen, waaronder het vastleggen ervan in een notariële akte en het jaarlijks betalen van 6 procent rente over het geschonken bedrag. Door deze rente betaling schenkt u in feite extra. Het gevolg van de schenking op papier is dat de ouder bij de jaarlijkse opgave van de inkomstenbelasting de schuld opgeeft in box 3. Voor de ouder betekent dit een verlaging van de belastingdruk in box 3. Voor het (klein)kind zal het vermogen in box 3 door de schenking toenemen. Omdat de rente die de ouder jaarlijks aan het kind betaalt hoger is dan het rendement waar de belastingwet van uitgaat, ‘voelt’ het kind deze vermogenstoename in box 3 niet. Meer weten, neem contact met ons op. Maak vrijblijvend een afspraak op het servicepunt van Emmius Notarissen, gevestigd aan de Vlijt 2a te Bedum of kom even binnen lopen. Wij zijn geopend van maandag tot en met donderdag van 13:00 uur tot 17:00 uur of op afspraak. Uiteraard bent u ook van harte welkom op een van onze andere vestigen (in Ten Boer, Delfzijl of Appingedam). U kunt ons bereiken op telefoonnummer 050-3021202 of maak een afspraak via onze website www.mijnemmiusnotarissen.nl.

 
Jan Bakker verlaat na 20 jaar bestuur Schaatsclub Bedum
Gepubliceerd op donderdag 04 oktober 2018

Club heeft nog plek voor (beginnende) schaatsers!

Het schaatsseizoen staat weer te beginnen! Schaatsclub Bedum hield traditiegetrouw haar ledenvergadering, altijd 1 week voor opening van Kardinge. De vergadering van 3 oktober was bijzonder, want na 20 jaar bestuurslid te zijn geweest nam oud huisarts Jan Bakker afscheid. Hij is zeker 15 jaar voorzitter geweest. Hij blijft actief, maar dan als verzorger bij Jong FC Groningen.

"Ons ledental fluctueert mee met de strengheid van de winters" aldus Jan. "Na een jaar met natuurijs groeit de wens om het schaatsen wat beter onder de knie te krijgen, erna zakt ons ledental vaak weer in". Met een stabiel ledental van circa 60 a 70 leden, wordt er elke woensdagavond getraind, op het gewone publieksuur. Herkenbaar aan de gele jasjes van sponsor Eldorado, wordt in vier groepen getraind. "In groep 4, waar iedereen kan beginnen die iets beter wil leren schaatsen, is nog ruimte" aldus de nieuwe voorzitter Han-Paul van Westing. "Met 4 ervaren trainers is er ook aandacht voor techniek. Ook voor de gevorderde rijders".

IJsbaan op het stadspark?
Jan Bakker maakte in die 20 jaren meerdere elfstedentochten, de (laatste) Tocht om de Noord en vele reizen naar de Weissensee in Oostenrijk mee. Zelfs een hele touringcarbus vol met 40 liefhebbers vertrok er in vroegere jaren. Dit jaar organiseert Bedumse Jolanda Langeland wederom zo'n reis met bus. Oude tijden herleven dus! Oudere leden haalden woensdag herinneringen op aan de tijd nog voordat het Kardinge er was; de kunstijsbaan op de lokatie van het Stadspark. Niks overdekt en windvrij; schaatsen in de regen en hagel, zoals dat in Nederland nu alleen nog op de Jaap Edenbaan kan. Droog oefenen en kennismaken kan, vanaf woensdag 10 oktober, 20uur.

Op de foto van links naar rechts; bestuurslid Ger Warink, scheidend voorzitter Jan Bakker, Han-Paul van Westing (nieuwe voorzitter) en Grietje Steentjes (secretaris). Op de foto ontbreekt Sipke Holtes, de penningmeester.

 
Onderdendamsterweg afgesloten in verband met wegwerkzaamheden
Gepubliceerd op woensdag 03 oktober 2018

Onderdendamsterweg afgesloten in verband met wegwerkzaamheden

De Onderdendamsterweg tussen Warffum en Onderdendam is van maandag 8 oktober t/m vrijdag 2 november afgesloten in verband met wegwerkzaamheden. Dit omdat er asfaltwapening (een manier om te zorgen dat asfalt langer meegaat), reflecterend asfalt en betonstroken worden aangelegd.

Nadat vorig jaar al een deel werd geasfalteerd  is nu het stuk tussen de brug Hoantil en de kruising Kloosterweg aan de beurt. Tijdens deze periode is de Onderdendamsterweg afgesloten voor al het verkeer. Verkeer tussen Warffum en Onderdendam zal omgeleid worden via de N363 en De Vennenweg.

Door het aanbrengen van de asfaltbewapening kan de weg kan langer mee en door het reflecterende asfalt wordt er een bijdrage geleverd aan de verkeersveiligheid.

 
Plannen herinrichting Waldadrift Bedum gewijzigd
Gepubliceerd op woensdag 03 oktober 2018

Plannen herinrichting Waldadrift Bedum gewijzigd

De plannen voor de herinrichting van de Waldadrift in Bedum worden noodgedwongen bijgesteld. Als gevolg daarvan wordt de weg vanaf volgende week maandag gestremd tussen de Ommelanderdrift en De Wilgen.

Aanvankelijk zou het deel tussen de rotonde in de St. Annerweg en de Ommelanderdrift worden gestremd in verband met werkzaamheden. Een waterleiding en gebrek aan materialen gooien echter roet in het eten. Dat bleek eind vorige week.

Momenteel wordt gewerkt aan het asfalteren van de Waldadrift tussen de Groningerweg en de Schoolstraat. Dat werk wordt eind deze week afgerond. Het weggedeelte wordt dan weer opengesteld voor het verkeer. Daarmee is de eerste fase van de herinrichting afgerond.

De fasen twee en drie worden nu omgewisseld. Dit gebeurt om vertraging van het werk te voorkomen. De Waldadrift moet eind van dit jaar helemaal klaar zijn.
Met de uitvoering van de tweede fase is naar verwachting ongeveer vijf weken gemoeid. Vanaf half november gaat het laatste deel van de Waldadrift, tussen De Wilgen en de rotonde in de St. Annerweg, op de schop. Ook dat leidt weer tot stremmingen en omleidingen.

De herinrichtingsplannen voor de Waldadrift zijn tot stand gekomen in nauwe samenspraak met de bewoners. De belangrijke oost-westverbinding wordt niet alleen opnieuw ingericht; ook de riolering en de groenvoorziening worden vervangen. Naast de weg komt deels een vrij liggend fietspad.

 
LED verlichting ijsbaan Bedum
Gepubliceerd op woensdag 03 oktober 2018

In 1985 is de ijsbaan van de ijsvereniging Bedum verplaatst van de oude “DOMO”-locatie naar het huidige terrein langs het Boterdiep in Bedum. De verlichtingsmasten met armaturen zijn wat betreft de armaturen aan vervanging toe. De bestaande  armaturen zijn vervangen door zogenaamde LED armaturen. Er is een berekening gemaakt van de verlichtingssterkte door de nieuwe LED verlichting. De Led verlichting is geïnstalleerd door Coolman Elektro & Techniek.

De aanleg van de nieuwe verlichting is mede mogelijk geworden door subsidies. 

Bij de aanleg van een tijdelijke noodschool voor de versterking van scholen in Bedum op het terrein van de stichting ijsbaan werd geadviseerd om subsidie aan te vragen bij de NAM. Dit resulteerde in een bijdrage van € 10.000,--. Daarnaast werd een aanvraag ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om gebruik te maken van een landelijke subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS).  Dit resulteerde in een bijdrage van  5.713,62. De totale kosten bedragen € 20.000,--.

Met deze investering is voor de komende jaren een goede verlichting gewaarborgd.

 
Bedrijfsbezoek BvgB en gemeente aan landbouw mechanisatie bedrijf Rutgers in Bedum
Gepubliceerd op woensdag 03 oktober 2018

 

Focus op veehouderij. 

Het begon allemaal op Ter Laan bij Bedum, ruim 85 jaar geleden. De smederij van Slagter  was een begrip in Bedum en omstreken. Hij repareerde en maakte wielen en deed ander smeedwerk. Maar vooral  zijn hoefijzers vonden flink aftrek bij de vele boerenbedrijven die voor het zware werk een beroep op échte paardenkrachten deden.

“De paarden verdwenen relatief laat van de Groningse landerijen”, zegt Ewold Oostmeijer die LMB Rutgers sinds oktober 2008 samen met zijn vrouw Hannie runt. Na een korte periode waarin het bedrijf in staat van faillissement verkeert. “De smederij op Ter Laan speelde in de jaren ’70 in op de behoefte  aan mechanisatie in de landbouw. Zo werd het bedrijf dealer van de roemruchte John Deere tractors. Ook leverde het veel melkmachines in de regio.”

Van het een kwam het ander: het bedrijf verhuisde in 1990 naar een ruimer onderkomen aan de Stedumerweg in Bedum; aan de voet van de Eemshavenweg. “Melkmachines verkopen we niet meer. Onze  omzet halen we vooral uit de verkoop en de reparatie van machines voor de veehouderij.  Voor reparaties hebben we twee bussen op de weg die als een soort van Wegenwacht voor onze klanten fungeren. Iets kapot? Dan rijden onze medewerkers voor met de hulpbus en repareren ter plaatse.”

Het magazijn van LMB Rutgers mag er zijn: 25.000 producten op voorraad. Van bouten en riemen tot brandstofslangen en tandwielen. Geen klus is ze te gek. Daarnaast is in het bedrijfspand, een 19e- eeuwse boerderij, een klein winkeltje te vinden waar, naast wat speelgoed, geneesmiddelen voor vee, gereedschappen en kleding is te vinden.

LMB Rutgers heeft tien personeelsleden. Vrouwen en mannen waarin Ewold en Hannie Oostmeijer graag investeren: “We hebben een fantastische ploeg mensen die we aan het bedrijf willen binden.  Nog niet zo lang geleden hebben we samen de toekomst van LMB Rutgers besproken en de koers uitgezet. ” Of het bedrijf ook geplaagd wordt door gebrek aan vakkundige, nieuw personeel? “Geen sprake van”, zegt Oostmeijer. “Stagiaires gaan hier na afronding van de opleiding graag aan de slag.”

Het college van burgemeester en wethouders van Bedum en het bestuur van de Bedrijvenvereniging gemeente Bedum (BvgB) brachten op 2 oktober een bezoek aan LMB Rutgers. Dat gebeurde in het kader van de bedrijfsbezoeken die drie tot vier keer per jaar worden gehouden. De bezoeken worden voorbereid door de BvgB.

 
Oud papier a.s. vrijdag 5 oktober
Gepubliceerd op woensdag 03 oktober 2018

Oud papier a.s. vrijdag 5 oktober 2018

A.s. vrijdag 5 oktober wordt de gebruikelijke huis-aan-huis oud papier actie van SV Bedum in samenwerking met de St. Walfridusschool gehouden.

Het verzoek is om het oud papier voor 18.00 uur goed zichtbaar, bij voorkeur in groepjes, (gebundeld of in dozen) bij de weg te plaatsen. Maximaal 15 kilogram in een doos. Geen gebruik maken van groene afvalcontainers a.u.b. !!

Door wegopbreking van een gedeelte van de Waldadrift is het niet mogelijk daar het papier bij u voor de deur weg te halen.  Graag het papier daar plaatsen waar wel doorgaand verkeer mogelijk is.

Het papier kan ook op maandag t/m zaterdag in of bij de container op het sportpark worden afgeleverd. Op donderdag en vrijdag staat er ook een container aan de Industrieweg nabij de ingang van Gemeentewerken. Het papier graag zo ver mogelijk de container inbrengen.

Verzoeke geen afval mee aan te bieden of af te leveren. Afval hoort in de grijze container.

Een ieder alvast bedankt voor de medewerking

 
Bedum Broest - muziekfestival voor en door de Bedumer muzikanten
Gepubliceerd op dinsdag 02 oktober 2018

Muziekfestival Bedum Broest op zaterdag 3 november 2018. Diverse locaties in Bedum.

 

 
Meer...
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 121 - 180 van 5524

Gerelateerde artikelen

         
       BEDUMER.NL

COLOFON 
DISCLAIMER
vertical-divider.png    ADVERTEREN

OVER ADVERTEREN   
STATISTIEKEN
vertical-divider.png    CONTACT

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
NIEUWS INSTUREN
vertical-divider.png RSS Feed bedumer.nlVolg ons op FacebookVolg ons op Twitter

K7 MEDIA - BEDUM