Wielerronde van Bedum Bedrijvenvereniging gemeente Bedum
Mensenwerk Hogeland
          Evenementen Agenda BedumColumns

Historie
Lokaal Nieuws
Rad van Natuur op zondag 25 november
Gepubliceerd op dinsdag 13 november 2018

Het Groninger Landschap organiseert op zondag 25 november om 14.00 uur de jeugdactiviteit: Rad van natuur bij Bezoekerscentrum Reitdiep.

Wat weet jij van de natuur? En hoe bekend ben jij met de omgeving van het bezoekerscentrum? Geef een slinger aan het rad en de pijl wijst je een natuurlijke opdracht aan. Aan het einde van het spel weet je veel meer van de natuur!

Tijd: 14.00 tot 16.00 uur
Locatie: Bezoekerscentrum Reitdiep Wolddijk 103 Noorderhoogebrug /Groningen

Kijk voor meer informatie op onze site www.groningerlandschap.nl.

Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.

foto bezoekerscentrum Reitdiep / Fotograaf: Geert Job Sevink 

Het Groninger Landschap beschermt, behoudt en beheert een belangrijk deel van de Groningse natuur, Gronings historisch erfgoed en maakt zich sterk om de identiteit van ons prachtige landschap te bewaren. 

 
Steunpunt Mantelzorg Hogeland informeert VoorElkaar in Zuidwolde
Gepubliceerd op maandag 12 november 2018

Op vrijdag 16 november zijn Marga van Reemst en Monica Blom van Steunpunt Mantelzorg Hogeland te gast in de dorpshuiskamer.  Zij zullen informatie geven over hun dagelijkse praktijk bij het ondersteunen van mantelzorgers.
 
Mensen die langdurig of intensief voor hun ouders, partner, familielid, vriend of buur zorgen noemt men mantelzorgers. Deze hulp geven overkomt je en het voelt vaak vanzelfsprekend. Je doet het gewoon.  Maar de zorg voor een naaste kan ook (te) zwaar zijn, waardoor de mantelzorger overbelast raakt. Eén op de tien mantelzorgers wordt overspannen of zelf ziek.

Het steunpunt biedt gratis informatie en advies, begeleiding en emotionele steun. Men denkt mee over mogelijke oplossingen om de mantelzorg te verlichten. Dat kan ook respijtzorg zijn, waardoor de mantelzorger even vrij is en de zorg tijdelijk overgenomen wordt.

Marktplaats
VoorElkaar, Burenhulp Zuidwolde is er natuurlijk ook om mantelzorgers te ondersteunen. Een telefoontje of een mailtje met een hulpvraag wordt meestal snel gekoppeld aan een dorpsgenoot, die zich heeft opgegeven om hulp te bieden.  VoorElkaar is de marktplaats voor hulpvragen en hulpaanbod in Zuidwolde.  Het is een eigentijdse vorm om burenhulp te stimuleren.  Dat het werkt blijkt wel uit de opgeloste hulpvragen. Een van de laatste vragen kwam van de werkgroep Groen, die iemand zocht met ervaring in het wetten van zeisen.  Een professionele metaalbewerker was in een mum van tijd gevonden en woonde ook nog eens vlakbij!

16 november Steunpunt Mantelzorg
Noteer  in de agenda:  vrijdag 16 november om 15.30 uur Steunpunt Mantelzorg bij VoorElkaar. Locatie:  De Kern. Zaal open om 15.00 uur.

VoorElkaar, Burenhulp Zuidwolde
T. 06-81957647
E. Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
NB:  is uw e-mailadres sinds najaar 2016 gewijzigd?  Geeft u dit a.u.b. door aan VoorElkaar.

 
Jongeren Adviesteam Bedum organiseert 24 november: Spooktocht voor 11 t/m 16 jarigen in Bedum
Gepubliceerd op maandag 12 november 2018

Jongeren Adviesteam Bedum organiseert 24 november - Spooktocht voor 11 tm 16 jarigen in Bedum

Het jongeren adviesteam, bestaande uit 8 jongeren organiseren voor andere jongeren in Bedum een spooktocht op zaterdag 24 november.

De tocht wordt in groepjes gelopen en de eerste groep start om 20.00 uur. Opgeven voor 20 november kan als individu of als groep van maximaal 6 personen door een mail te sturen naar Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

Na opgave ontvang je bericht over het tijdstip waarop jouw groep van start gaat en de locatie.

Mensenwerk Hogeland ondersteunt de groep jongeren. Deelname is op eigen risico en er zijn geen kosten aan verbonden.

 
3 Daagse aardbevingsoefening
Gepubliceerd op maandag 12 november 2018

 

Wij gaan oefenen!

Aardbevingen leiden tot stress, zorgen, het gevoel van onveiligheid en schade aan huizen, gebouwen en belangrijke infrastructuur.

Op zaterdag 17 (in Zuidwolde), maandag 26 (in Groningen) en vrijdag 30 november 2018 gaan wij drie dagen oefenen hoe te handelen bij de fysieke en maatschappelijke effecten van een zware aardbeving. Bij zowel de voorbereiding als de oefening zelf trekken wij op met diverse (zorg)partners, maatschappelijke instellingen, overheden, hulpdiensten belangenverenigingen, inwoners en bestuurders. 
 
Door te oefenen willen we ons voorbereiden op de mogelijke effecten van een aardbeving en het bewustzijn hiervan vergroten bij alle betrokkenen. We willen daarnaast de zelfredzaamheid van inwoners stimuleren en toetsen of voldoende duidelijk is wat zij kunnen doen (handelingsperspectieven). In de oefening testen wij ook onze planvorming.
 
Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte. 

 

 
Verzoamelstees organiseren informatieve ochtend met Colourful het Hogeland
Gepubliceerd op maandag 12 november 2018

Op donderdag 15 november a.s. organiseren de Verzoamelstees van Bedum en Onderdendam een interessante informatieve ochtend met medewerking van Colourful Het Hogeland. Dit vindt plaats in het Grand Cafe van Alegunda Ilberi. Deze ochtend begint om 10 uur, vanaf 9:30 uur staat de koffie klaar. De toegang is gratis, voor koffie en thee wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Colourful Het Hogeland
Colourful Het Hogeland heeft als doel om inwoners van het Hogeland met buitenlandse roots een thuisgevoel te geven. Deze stichting doet dat door inwoners kennis te laten maken met de buitenlandse culturen, maar daarnaast verbinden zij de internationale Hogelanders met mensen, verenigingen en bedrijven die hij hun interesses passen. Colourful het Hogeland laat de trots en de gebruiken zien van de culturen die onze samenleving rijk is. Op die manier ontstaat begrip voor elkaar en kun je van elkaar leren.

Colourful het Hogeland organiseert verschillende activiteiten die verbindend zijn, zoals koken, sporten of muziek. Jenny ander Werf, de oprichtster en bedenker van Colourful het Hogeland vertelt over wat deze stichting doet en ze zal ook iets vertellen over het bezoek aan de Ridderzaal tijdens Prinsjesdag, waar ze op uitnodiging van de Provincie Groningen samen met Wahabou Alidou aanwezig mocht zijn.

Verder zal Maryam Zeinalizadeh vertellen over Iran, waar zij oorspronkelijk vandaan komt.

 
Schadeafhandeling TCMG nu vanuit Hoogezand
Gepubliceerd op maandag 12 november 2018

Image

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) is voortaan gevestigd aan de Techniekweg 1 in Hoogezand.

Met de verhuizing is het bezoekadres van de TCMG nu centraler gelegen in het aardbevingsgebied. De vestiging in de regio Groningen was al vastgelegd in het Besluit mijnbouwschade Groningen op basis waarvan de TCMG in maart van dit jaar van start ging. 

Het gebouw in Hoogezand is voorzien van ontvangstruimten voor bezoekers die er in gesprek kunnen met bijvoorbeeld een zaakbegeleider. Een klein deel van de organisatie blijft voorlopig nog wel in Groningen-stad. Het gaat onder andere om het telefonisch serviceloket.

Het adres van onze hoofdvestiging en daarmee ons bezoekadres is daarmee de Techniekweg 1, 9601 MD, in Hoogezand. Ons postadres is: antwoordnummer 3061, 8000 WB Zwolle. U kunt ons bellen op: 0800-4444 111. We zijn ook te bereiken via www.schadedoormijnbouw.nl/contact.

 
Besef, waardering en support voor oude en nieuwe BHV’ers
Gepubliceerd op woensdag 07 november 2018

Op maandag 5 november, werd er afscheid genomen van de BHV’ers van gemeente Bedum, De Marne en Winsum. Dezelfde middag nog werden nieuwe BHV’ers van gemeente Het Hogeland welkom geheten. Een feestelijke moment wat samen viel met de landelijke dag van de BHV.


Burgemeester Erica van Lente en bedrijfshulpverleners.

‘We kunnen niet zonder bedrijfshulpverleners. Het uitspreken van onze waardering voor hun inzet is op een dag als vandaag echt op zijn plek. Door opleiding, maar ook diverse herhalingsopleidingen van deze medewerkers kunnen we hulp bieden bij incidenten. Dit is van groot belang voor een veilige omgeving.’ aldus Burgemeester Erica van Lente.

De BHV’ers van de drie gemeentes werden met bloemen bedankt voor hun bijdrage van de afgelopen jaren. Namens de nieuwe gemeente werd er voor de nieuwe lichting bedrijfshulpverleners ’s middags een welkomstbijeenkomst georganiseerd. Op de dag van de BHV wordt landelijk aandacht gevraagd voor de ruim 500.000 bedrijfshulpverleners die Nederland rijk is. Een dag in het jaar om waardering en support te tonen voor elke BHV’er die zich inzet voor de ander.

 
Gemeentelijke lasten omlaag - stop geldverslindende projecten
Gepubliceerd op woensdag 07 november 2018


De VVD wil de lage gemeentelijke tarieven van Bedum en Winsum leidend maken in de nieuwe gemeente het Hogeland. De voorgestelde belastingverhoging verwijst de VVD direct naar de prullenbak. Lijsttrekker Stefan van Keijzerswaard: “Dat zou voor mensen en bedrijven in de rest van de gemeente neerkomen op een verhoging tot soms wel 30%. Dat vindt de VVD onacceptabel. Dan kunnen we beter wat prestigieuze maar geldverslindende projecten schrappen. Zoals de Haven in Uithuizen en De Tirrel in Winsum.”
 
De VVD vindt niet alleen dat de belastingen omlaag moeten, maar ook dat de tering naar de nering moet worden gezet. En het huidige voorstel om eerst de gemeentelijke belastingen te verhogen en daarna sommige bedrijven en inwoners terug te gaan betalen (door middel van een Compensatiefonds) noemt de VVD ‘dom rondpompen van geld’. Stefan van Keijzerswaard: “Daarmee geeft je mensen die eerst teveel betaald hebben een sigaar uit eigen doos. Onnodig ingewikkeld.”
 
De VVD wil ook niet, dat inwoners en bedrijven opdraaien voor gaten in de begroting van de nieuwe gemeente. Stefan: “Dan eerst maar even een pas op de plaats of de broekriem aanhalen. Eerst maar even kijken of we kunnen inverdienen. Met lagere gemeentelijke lasten wordt het bijvoorbeeld voor ondernemers interessanter om zich hier te vestigen. Meer bedrijven betekent meer werkgelegenheid en kansen voor inwoners van Het Hogeland.”

 
Leer bridgen!
Gepubliceerd op woensdag 07 november 2018

Image

Bridgen is een spel wat een beroep doet op je hersenen, je speelt het samen met een partner en tegen andere paren. Bridgeclub Bedum en Bridge Rui-Ten-Boer organiseren samen een cursus voor mensen die kennis willen maken met bridgen.

De cursus van 12 bijeenkomsten start op 12 november in het Trefcentrum in Bedum. We beginnen om 13.30 uur en we eindigen om 16.00 uur. De kosten van de cursus zijn €79,50, exclusief koffie en thee.

Aan het eind van de cursus kunt u, als u dit wilt, het geleerde toepassen bij Bridge Club Bedum of
Bridge Club Rui-Ten-Boer.

Wilt u meer weten neem dan contact op met Marry Thijssen-Paddenburg, mary.peter@xs4all of 050-3013141.

 
Bedumer waarderingsroos uitgereikt aan de vrijwilligers Oranjevereniging Noord- en Zuidwolde
Gepubliceerd op woensdag 07 november 2018

De Waarderingroos voor vrijwilligersgroepen van de gemeente Bedum (periode september - oktober 2018) is maandagavond 29 oktober uitgereikt aan de vrijwilligers van de Oranjevereniging Noord- en Zuidwolde. Vanuit de jury: “Het is een groep mensen die veel voor het dorp organiseert. Ze pakken dingen snel op, het zijn echte doeners. Hun energie en positiviteit heeft een aanzuigende werking op de inwoners van Noord- en Zuidwolde”.


Voorzitter Remko van der Sluis neemt, namens de vrijwilligersgroep, de roos en het certificaat in ontvangst van Wethouder Menne van Dijk.


De vrijwilligers van de Oranjevereniging, te weten: Jan Jelle De Vries, Ruard Wolkers, Erna Veening, Anita van Echteld, Brenda Boer, Johan Hoeksema en Remko van der Sluis organiseren een vol programma voor kinderen, volwassenen én ouderen op Koningsdag. Zo was er vorig jaar een Brunch-tafel, Mini en Maxi Playbackshow, Vrijmarkt, Schijt je rijk, Fietstocht en Live muziek. Maar dat is nog niet genoeg voor de actieve vrijwilligers. Zij organiseerden vorig jaar ook een spectaculaire survival GPS Tocht en dit jaar een grote dorps BBQ met muziekspektakel. Veel mensen in de dorpen Noord en Zuidwolde zijn vol lof over hetgeen zij organiseren.

Welke vrijwilligersgroep uit Bedum verdient volgens u extra waardering?
In december reikt de Gemeente Bedum de laatste waarderingsroos uit.
Iedereen kan een vrijwilligersgroep aanmelden voor de komende periode tot en met 30 november. Aanmelden kan via een formulier in de Bibliotheek (Kapelstraat 9 in Bedum) of via de website van Mensenwerk Hogeland, www.mensenwerkhogeland.nl klik op “Meer Thema’s” en vervolgens op “Vrijwilligers”. Eind december wordt bekend gemaakt wie de laatste Waarderingsroos van de periode november/december 2018 in ontvangst gaat nemen. Ten tijde van dit persbericht is nog niet bekend of Gemeente Hogeland deze traditie voort gaat zetten.
Kortom grijp de kans: Doe mee en meldt een vrijwilligersgroep aan!

 

 
Meer...
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 61 - 120 van 5528

Gerelateerde artikelen

         
       BEDUMER.NL

COLOFON 
DISCLAIMER
vertical-divider.png    ADVERTEREN

OVER ADVERTEREN   
STATISTIEKEN
vertical-divider.png    CONTACT

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
NIEUWS INSTUREN
vertical-divider.png RSS Feed bedumer.nlVolg ons op FacebookVolg ons op Twitter

K7 MEDIA - BEDUM