Wielerronde van Bedum Bedrijvenvereniging gemeente Bedum
Mensenwerk Hogeland
          Evenementen Agenda BedumColumns

Historie
Lokaal Nieuws
Perspectief in een nieuw jasje
Gepubliceerd op dinsdag 18 juli 2017

Al meer dan 30 jaar bestaat ons koor en er zijn in de loop van de jaren vele leden bijgekomen en vertrokken. Begin dit jaar hebben we besloten om ons repertoire, wat tot nu toe alleen uit gospel bestond, uit te breiden met popmuziek. Een bijpassend nieuw logo en een frisse nieuwe website zijn daar het gevolg van.

Met als doel een breder perspectief te kunnen bieden aan mensen die graag willen zingen. Het is een uitdaging om deze verandering vorm te geven en we zijn volop aan het brainstormen over een komend optreden.

Er zijn plannen om een concert te geven waarvoor mensen die graag willen zingen, maar zich niet perse willen binden voor langere tijd, zich voor dat specifieke project bij ons kunnen aansluiten.

Je zou dan kunnen denken aan een optreden in een leuke zaal in Bedum of daarbuiten. We zouden ook projectmatig kunnen samenwerken met een ander koor of met een band. Ons eigen combo bestaat momenteel alleen uit een pianist en een fluitist. Nieuwe zangleden en comboleden zijn uiteraard zeer welkom.

Wij zijn op dit moment een kleine, maar zeer enthousiaste groep zangers en willen graag met elkaar muziek blijven maken. Recent hebben de jonge en energieke dirigent Floris Venema (22) en de getalenteerde pianist Roelof  Kruisinga (23) zich bij ons koor aangesloten. Hierdoor zou het ook voor jongeren wellicht weer aantrekkelijker zijn geworden om, al dan niet tijdelijk, met ons mee te zingen.

Perspectief Bedum in een nieuw jasje 

Na de zomervakantie zult u wederom over onze plannen horen. Mocht u nu al enthousiast zijn geworden en informatie willen hebben, neemt u dan contact met ons op via onze website http://www.perspectief-bedum.nl/
Neem ook eens een kijkje op onze facebookpagina www.facebook.com/perspectiefpopgospel, ook te vinden via een rechtstreekse link op onze website.

Hierop kunt u zien wie er nu al lid zijn en vindt u onze contactgegevens.

Wij repeteren elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur op onze vaste locatie: de Maranathakerk in Bedum. Na de zomerstop starten we weer op dinsdag 5 september a.s.

Houdt de websites en kranten in de gaten, na de zomer hoort u van ons!

Namens Pop- en Gospelkoor Perspectief,
Bernadet van der Werf.

 
Gemeente Bedum informeert over herinrichting Waldadrift
Gepubliceerd op maandag 17 juli 2017

 

Op woensdag 19 juli houdt de gemeente Bedum een bijeenkomst waar de plannen voor de herinrichting van de Waldadrift worden gepresenteerd. Deze belangrijke verkeersader in Bedum gaat in 2018 op de schop.

De presentatie wordt gehouden in het Trefcentrum Bedum. Geïnteresseerden kunnen daar van 17.00 tot 19.30 terecht.

De Waldadrift is de belangrijkste ontsluitingsweg voor de oostelijk woonwijken van Bedum. Ook verkeer van en naar Stedum/Ten Boer maakt er gebruik van. De weg wordt verder intensief gebruikt door fietsers.

Om de verkeersveiligheid van fietsers te vergroten, besloot de gemeenteraad vorig jaar een deel van de Waldadrift te voorzien van een vrij liggend fietspad. Die komt aan de zuidkant van de weg te liggen. Het fietspad begint bij de Groningerweg en eindigt bij het Arjen Robben voetbalveldje. De rest van de Waldadrift wordt voorzien van zogenaamde ‘fietssuggestiestroken’.  

Ook de riolering moet worden aangepast. De capaciteit wordt vergroot. Van de gelegenheid wordt verder gebruik gemaakt door ook de groenvoorzieningen aan te passen en de parkeergelegenheid langs de weg te verbeteren.
De plannen zijn tot stand gekomen in nauw overleg met straat en buurtbewoners. Die hebben met name een stempel gedrukt op de nieuwe groenvoorzieningen en de veiligheidsaspecten.

 
Raadsleden verkennen gemeenten Het Hogeland
Gepubliceerd op maandag 17 juli 2017

Ontspannen, interessant en inspirerend. Dat was de gezamenlijke excursie  van de vier gemeenteraden en colleges van de toekomstige gemeente Het Hogeland (de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond).  Op 14 juli 2017 verkenden zij de gemeenten Winsum en De Marne.

Dit bezoek concentreerde zich op de thema's; zorg, onderwijs, energie, toerisme en centrumontwikkeling.  Zo werd er in Winsum informatie verstrekt over de ontwikkelingen rondom De Tirrel, een project waar onderwijs, zorg, sport en vrije tijd samen komen. Getuige was het gezelschap van de onthulling van het bouwbord voor de nieuwe, gasloze wijk Munster.

Met kano’s en fluisterboten bekeken zij Winsum vanaf water. Op het Boogplein werd de laatste stand van zaken rondom het centrumplan gegeven, waarna de raadsleden vertrokken naar gemeente De Marne. Daar vertelden betrokkenen bij het  burgerinitiatief Coöperatie Klooster en Buren  over wat er komt kijken bij het ontwikkelen van zo’n initiatief. De vitaliteitscoördinator legde uit hoe de gemeente burgers kan ondersteunen met initiatieven.

Stichting Promotie Waddenland informeerde de raadsleden vervolgens over toerisme in het gebied. Dat deden ze op een mooie locatie: Waddenmax, een biologisch-dynamisch boerenbedrijf waar toeristen kennis kunnen maken met het boerenleven. De dag eindigde in de haven van Lauwersoog. Raadsleden werden daar bijgepraat over de ontwikkelingen rondom het Werelderfgoedcentrum en de haven.

Dit uitstapje is een geschikte manier om elkaars gemeenten te verkennen en inspiratie op te doen voor de vormgeving van de nieuwe gemeente.

Na de zomer worden de gemeenten Bedum en Eemsmond verkend. Ook zal er nog een bezoek worden gebracht aan de gemeente Hollands Kroon in de provincie Noord-Holland.  Een gemeente die in 2012 tot herindeling is over gegaan en de organisatie op een vernieuwende wijze vorm heeft gegeven.

 
De Vlijt Bedum gestremd voor doorgaand verkeer van 17 juli tot 4 augustus
Gepubliceerd op woensdag 12 juli 2017

De Vlijt Bedum gestremd voor doorgaand verkeer van 17 juli tot 14 augustus

De Vlijt, een belangrijke oost-west wegverbinding in Bedum, is van 17 juli tot en met 4 augustus gestremd voor doorgaand verkeer. De stremming houdt verband met werkzaamheden aan de riolering tussen de Kleinestraat en het Kerkplein.

Verkeer van en naar de richting Stedum/Ten Boer wordt tijdens de stremming omgeleid via de Waldadrift en de Schoolstraat. Borden geven de omleidingsroute aan.

Tijdens de werkzaamheden blijven de parkeervoorzieningen in het centrum van Bedum bereikbaar. Ook de markt op donderdagmiddag op het tijdelijke parkeerterrein voor het oude gebouw van Bederawalda vindt gewoon doorgang.

De riolering in het centrum van Bedum wordt vernieuwd en de capaciteit wordt vergroot. Een deel van de werkzaamheden is inmiddels afgerond. Na de bouwvakvakantie wordt verder gewerkt in oostelijke richting. Ook dit leidt tot stremmingen van De Vlijt en tot omleidingen.

 
Bestuursrechter buigt zich over omstreden gasbesluit Henk Kamp
Gepubliceerd op woensdag 12 juli 2017

Amsterdam/Groningen, 12 juli 2017 - Het gasbesluit van demissionair minister Henk Kamp moet worden vernietigd. Het is onverantwoord om de hoeveelheid Gronings gas die gewonnen mag worden voor vijf jaar vast te zetten. Dat stellen de Groninger Bodem Beweging, Milieudefensie, Natuur & Milieufederatie Groningen, de Waddenvereniging en 51 individuele Groningers morgen bij de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland.

Minister Kamp legde eind vorig jaar in het gasbesluit vast dat de Nederlandse Aardoliemaatschappij, de NAM, vijf jaar lang minimaal 24 miljard kubieke meter gas per jaar uit het Groningen gasveld mag onttrekken. Na een advies van het Staatstoezicht op de Mijnen eerder dit jaar werd dit teruggebracht naar 21,6 miljard vanaf 1 oktober 2017. Maar volgens de eisende partijen is deze eenmalige verlaging een druppel op de gloeiende plaat.

Buiten spel
"Kamp zet Groningers, gemeenten en milieuorganisaties voor vijf jaar buiten spel en weigert serieus te kijken naar de mogelijkheden om het gebruik van Gronings gas snel te verminderen", zegt Jorien de Lege van Milieudefensie. "Dit besluit houdt in dat Groningers nog jaren blijven zitten met aardbevingen en persoonlijke schade. "

Acute schade
Er moet elk jaar opnieuw een onderbouwde afweging worden gemaakt van de lasten en lusten. Dit kan niet alleen worden overgelaten aan de overheid en de gasindustrie. Dick Kleijer van de Groninger Bodem Beweging: "De seismische dreiging neemt toe, de versteviging van onze huizen gaat veel en veel te traag. Het aantal mensen met psychische klachten door de gaswinning is massaal, het aantal schades bijna niet meer te tellen en het enige wat het ministerie van Economische Zaken kan bedenken is maximaal gas winnen. Terwijl het snel terug brengen van de gaswinning noodzaak is."

Schokkend weinig gedaan
Minister Kamp heeft de overgang van gas naar duurzame energiebronnen als ambitie opgenomen in de energieagenda. Maar concrete stappen blijven uit. Daarom eisen de partijen een gedegen onderzoek naar de versnelling van energiebesparing en het gebruik van duurzame energie in huishoudens, de landbouw en de industrie. "Ondanks alle mooie woorden blijkt dat in de praktijk leveringszekerheid voorrang krijgt op de veiligheid van de Groningers en de aanpak van klimaatverandering", zegt Jorien de Lege. "Het is schokkend dat er zo weinig wordt gedaan aan de omschakeling van gas naar duurzame energiebronnen. Elke dag dat er niets gebeurt, laten we de Groningers in de steek."

Duidelijkheid
De Raad van State behandelt donderdag ook het beroep dat de NAM aantekende tegen het besluit van Kamp om de gaswinning vast te leggen op minimaal 21,6 miljard kubieke meter per jaar. Dick Kleijer: "De NAM zegt dat het niet gaat over de gaswinning, maar dat ze duidelijkheid willen. Wij willen ook duidelijkheid: over onze veiligheid en toekomst. Dat kan alleen als er helder afbouwplan komt voor de gaswinning."

Grote Verbouwing
De eisende partijen vinden dat het volgend kabinet echt meer werk moet maken van het sluiten van de gaskraan. Jorien de Lege: "Er is een Kamermeerderheid voor verdere verlaging van de gaswinning, doe daar wat mee. Het is tijd voor een deltaplan, voor Groningers en het klimaat." Vorige week oordeelde ook de mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties, na een klacht van de Groninger Bodem Beweging, dat de Nederlandse regering maatregelen moet nemen om de veiligheid en de mentale gezondheid van haar inwoners te waarborgen.

 

 
Open Kerk - Open Toren - Streekmarkt 'onder de Siepel' in Noordwolde op zaterdag 22 juli
Gepubliceerd op woensdag 12 juli 2017

Zaterdag 22 juli 13.00-16.00 uur.

In de kerk met het fraaie interieur en het monumentale orgel worden schilderijen van Janna Spiekhout en Piet Kruize en beelden van Diederik Storms geëxposeerd.

De toren is geopend en te beklimmen tot in de ui. In deze "siepel" was in de oorlog plaats voor 14 onderduikers. Het orgel kan worden bezichtigd. In de kerk en buiten wordt muziek gemaakt.

Op de markt rond de kerk zijn veel producten uit de streek te verkrijgen, zoals ijs, melklikeur, yoghurt, wijn, gebreide sokken, honing, biologisch vlees, plantjes, droge worst, koffie-broodjes, koper etc.

Toegang gratis.

 

Nederlands Hervormde Kerk Noordwolde

Kerk en toren zijn gebouwd in de eerste helft van de 13e eeuw.  Zo ongeveer in 1225. Toren en kerk zijn gebouwd met bakstenen. De klei daarvoor werd in de buurt gevonden en de handgevormde stenen werden ter plaatse in veldovens gebakken.
De toren stond los van de kerk. Volgens een door Blaeu in 1617 getekende kaart had de toren toen een zadeldak. In 1639 is de toren verhoogd en is het nieuwe bovendeel versierd met natuurstenen maaswerk in de bovenste galmgaten, met een z.g. balusterborstwering die aangebracht werd rond de omgang en met  een opvallende ui- vormige bekroning. De toren werd een Siepeltoren. In de siepel kunnen 15 mensen gemakkelijk een plaats vinden. Een klimmende leeuw siert als windwijzer de spits. De toren wordt verlevendigd door witte natuurstenen hoekblokken. In 1967 is de toren gerestaureerd.  Een brede witte lijst scheidt het oude en het nieuwe deel van de toren.
Rond 1650, toen vele werkzaamheden aan kerk en toren werden verricht, is door middel van een nieuw travee de toren met de kerk verbonden. Van kerk en toren is niet veel schriftelijk archiefmateriaal meer aanwezig. Veel archief materiaal is verloren gegaan. De toren is eigendom van  de burgerlijke gemeente Bedum. De toren vereist bouwkundige herstelwerkzaamheden. In de toren is een uurwerk aanwezig : het kan nog steeds opgewonden worden maar is ook van elektrische aandrijving  voorzien.  Er hangt een luidklok die met “ de hand” moet worden geluid.
De grote klok in de toren  van 1597 en de kleinere uit 1888 werden door de Duitsers in 1943 geroofd. De kleine klok verdween in de Hamburgse smeltovens. De grote klok werd gered en maakte eind 1945 een triomfantelijke rentree in het dorp. 

 

 
Beijumerweg wordt fietsstraat. Samenwerking gemeenten Bedum en Groningen.
Gepubliceerd op woensdag 12 juli 2017

De Beijumerweg wordt tussen de dorpskern van Zuidwolde en de Amkemaheerd ingericht als fietsstraat. Om te benadrukken dat fietsers prioriteit hebben op deze route, krijgt het wegdek over de volledige breedte van 3,5 meter een rode slijtlaag. Ook worden de bermen versterkt en komt aan het begin van de straat het verkeersbord L51 (fietsstraat, auto te gast).

Het fietsveiliger maken van de Beijumerweg is één van de maatregelen uit de Dorpsvisie Zuidwolde 2016-2026 en sluit naadloos aan bij de Fietsstrategie Groningen 2015-2025.

 

 

De gemeente Bedum heeft de gemeente Groningen verzocht om de weg tussen Zuidwolde en Beijum gezamenlijk aan te pakken. Het inrichten van de Beijumerweg als fietsstraat is in overeenstemming met het huidige gebruik van de straat. Nu al zijn de fietsers met 1200 per dag in de meerderheid ten opzichte van de 900 motorvoertuigen die hier dagelijks passeren.
De herinrichting van de straat zal extra benadrukken dat de fietser hier prioriteit heeft.

Naar verwachting zullen de werkzaamheden komend najaar beginnen. Formeel is de gemeente Bedum opdrachtgever van dit project. De totale kosten zijn 100.000 euro. De verdeling daarvan tussen Bedum en Groningen is 60-40.

 

 
Eerste paal tien woningen Meerkoet Bedum de grond in
Gepubliceerd op woensdag 12 juli 2017

Woensdagmorgen heeft wethouder Jan-Willem van de Kolk de eerste paal geslagen voor tien halfvrijstaande woningen aan de Meerkoet in plan Ter Laan 4 in Bedum. De woningen worden gebouwd door Kenders Bouw uit Bedum.

Bij het slaan van de eerste paal waren de toekomstige bewoners aanwezig. Die zetten de gelegenheid luister bij door confetti-kanonnen af te schieten. Voor Van de Kolk was dat het startsein om de heimachine in werking te stellen.


De toekomstige bewoners geven een kleurrijk startschot voor Jan-Willem van de Kolk

Na afloop van de officiële handeling feliciteerde Jan-Willem van de Kolk de kopers. “Jullie hebben voor Bedum gekozen. Een dorp op fietsafstand van de stad Groningen. En met een karakter dat onvergelijkbaar is met dat van stadswijken als Beijum en Lewenborg. Het dorp is rijk aan voorzieningen. En de bewoners zijn betrokken met elkaar. Er gebeurt hier van alles.”

De wethouder complimenteerde Kenders Bouw. Het bedrijf heeft verschillende projecten op diverse locaties in Bedum op stapel staan. “Kenders tref je overal in Bedum aan. Het bedrijf steekt nadrukkelijk de nek uit. Dat getuigt van lef.”

De woningen aan Meerkoet verkochten bijzonder snel: ze waren in minder dan twee maanden uitverkocht. De nieuwbouw in Bedum trekt flink aan. Ook voor andere projecten in het plan Ter Laan bestaat goede belangstelling. 

 
Veel winnaars bij Clubkampioenschappen LTC Bedum
Gepubliceerd op dinsdag 11 juli 2017

Van 3 tot en met 8 juli werden op de tennisvelden van LTC Bedum de clubkampioenschappen gehouden. In 10 verschillende poules streden de semioren om de eer en een hele mooie fles wijn. Bij de jeugd werd op maar liefst negen niveaus gestreden om de titels en mooie bekers en medailles. In totaal waren 115 leden in actie.

De enige bui viel op zaterdagmorgen en de jeugdwedstrijden werden hierdoor enigszins vertraagd. Verder is het toernooi helemaal volgens planning verlopen.

De hele week waren de tennisvelden goed bezet en er waren erg leuke wedstrijden te zien; ook op het laagste niveau en bij de jeugd.
Het eerstvolgende toernooi is het Arjen Robben tennistoernooi, waarvoor de inschrijving ook al weer geopend is op http://www.toernooi.nl/ .

Bij de senioren waren de winnaars:


Op de achterste rij vlnr: Marjo Robben, Jurgen en Mark de Vries, Jelle en Jorn Holwerda, Peter Russchen, Jan Komduur, Stef Heijnen en Hans Robben.
Voorste rij: Lilian Wiegers, Annie de Wind, Sabine Rutten, Menno Ganzeveld, Patricia van der Veek en Janet Poelma.

Bij de jeugd waren de winnaars:

Veel winnaars bij Clubkampioenschappen 2017 LTC Bedum
Achterste rij vlnr: trainer Frenk Abrahams, Jorn Holwerda, Daan Heemstra, Rosa Regtien, Joep Muntjewerf, Luna Niewzwaag en Meike Loonstra.
Op de voorste rij: Jorn Wijlhuizen, Rodin Hagenouw, Yaron van Dellen, Jean-Marc Nijhof, Vera Dijk, Ilse Dijk, Mare en Jaike Hellinga.

En nog twee winnaars:

Veel winnaars bij Clubkampioenschappen 2017 LTC Bedum
Jermain Gonzalez en Sander Geertsma

De jongste kinderen waren allemaal winnaars:

Veel winnaars bij Clubkampioenschappen 2017 LTC Bedum
Vlnr: Nanne Bruining, Marissa Rietsema, Anne Wijlhuizen, Sem de Jonge en Boudewijn Bos

 

 
Uitnodiging Gastendag. Reunie voor Bedumers en oud Bedumers op zaterdag 9 september 2017.
Gepubliceerd op maandag 10 juli 2017

Graag nodigt Dorpsbelangenvereniging Algemeen Plaatselijk Belang Bedum ( APB-Bedum), u uit deze dag bij te wonen.  APB-Bedum bestaat dit jaar 60 jaar. Van 19 juni tot en met 25 juni 2017 was er een feestweek met verschillende activiteiten in een grote tent bij het sporterrein. En nu dan de 5 jaarlijkse ontmoeting van Bedumers en oud- Bedumers op Zaterdag 9 september 2017.


APB Gastendag 1997 

Door de gemeentelijke herindeling met Winsum , Eemsmond en De Marne zal op 1 januari 2019 de zelfstandige gemeente Bedum helaas op houden te bestaan.
Dit alleen al is een extra reden om gezellig langs te komen op deze bijzondere dag !
Op deze dag is er ook OPEN MONUMENTENDAG in onze gemeente.

Uitnodiging Gastendag. Reunie voor Bedumers en oud Bedumers op zaterdag 9 september 2017.
APB Gastendag 2012

U bent hartelijk welkom tussen 10.00 uur en 10.30 uur in het Trefcentrum, Prof. Mekelstraat 1 te Bedum. Samen alvast een kopje koffie of thee drinken met een echt plakje grunneger kouk!
Om 11.00 uur zal onze geliefde burgemeester van Bedum, Mevr. Drs. Erica van Lente,  u hartelijk welkom heten.  Na een welkomstwoord van de voorzitter APB Bedum Henk van der Velde is er volop gelegenheid om met elkaar kennis te maken, en bij te praten. Een gezamenlijke  stamppot - maaltijd vindt plaats van 12.30 uur tot 14.00 uur in het Trefcentrum.

Breng ook uw familie en kennissen op de hoogte van deze dag! De kosten voor deze dag zijn € 25.00, inclusief maaltijd en enkele consumpties.

Indien u de Gastendag 2017 wilt bijwonen, stuur dan uw aanmelding naar:
Commissie Gastendag Bedum 2017, Johan van der Werf , Stationsweg 2 , 9781 CH Bedum. Email: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken . U ontvangt dan een bevestiging met wijze van betaling.

 

Zie ook: http://www.apbbedum.nl/ 

 
Meer...
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 541 - 600 van 5299

Gerelateerde artikelen

Advertisement

Agenda - er gebeurt veel meer in de gemeente Bedum

         
       BEDUMER.NL

COLOFON 
DISCLAIMER
vertical-divider.png    ADVERTEREN

OVER ADVERTEREN   
STATISTIEKEN
vertical-divider.png    CONTACT

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
NIEUWS INSTUREN
vertical-divider.png RSS Feed bedumer.nlVolg ons op FacebookVolg ons op Twitter

K7 MEDIA - BEDUM