Wielerronde van Bedum Bedrijvenvereniging gemeente Bedum
Mensenwerk Hogeland
          Evenementen Agenda BedumColumns

Historie
Besluitenlijst College van B&W gemeente Het Hogeland 19 maart 2019
Gepubliceerd op zondag 24 maart 2019


 
Bestemmingsplan voor woningen aan Maarweg in Uithuizen
Aan de Maarweg in Uithuizen zijn enige jaren geleden 44 sociale huurwoningen gesloopt. Voor de invulling van de locatie heeft de Stichting Uithuizer Woningbouw (SUW) plannen ontwikkeld. Die plannen gaan uit van de bouw van 30 woningen, waaronder acht voor huisvesting van jongeren en kleine huishoudens.

Er is een nieuw bestemmingsplan nodig om het project te kunnen realiseren. Tijdens een gehouden inspraakronde is door omwonenden gereageerd op het voorontwerp van het bestemmingsplan. Dit heeft geleid tot aanpassing van de plannen. Het aangepaste plan komt binnenkort zes weken formeel ter inzage te liggen. Omwonenden en belanghebbenden kunnen tijdens die periode een zienswijze indienen. Dit zou opnieuw tot aanpassingen kunnen leiden. Daarna gaat het al dan niet gewijzigde plan ter vaststelling naar de gemeenteraad.   

Met het plan kan overigens pas worden begonnen als de RK basisschool ‘De Schelp’ is gesloopt. Die school neemt intrek in de Nieuwe School Uithuizen waar momenteel aan wordt gewerkt. Die school moet voor het schooljaar 2019-2020 klaar zijn.
 
Begeleiding voor bedrijven en instellingen bij energiebesparing
In 2018 is het project ‘Energiebesparing bij bedrijven en instellingen’ uitgevoerd in samenwerking met de provincie Groningen en de Omgevingsdienst Groningen. Bepaalde bedrijven in de voormalige gemeente Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum worden daarmee verplicht energie te gaan besparen. Het gaat om ongeveer 80 bedrijven en instellingen die onder de Wet Milieubeheer vallen en die meer dan 25.000 kubieke meter gas of meer dan 50.000 Kilowattuur aan stroom verbruiken. Deze zogenaamd ‘midden- en grootverbruikers’ moeten minder energie gaan verbruiken. Daarbij worden ze het komend jaar begeleid door teams van de Omgevingsdienst Groningen. De verplichting om energie te besparen wordt onderdeel van het reguliere milieutoezicht in Het Hogeland. Grote bedrijven met een milieuvergunning vallen niet onder dit project.

Compensatieregeling voor hogere OZB ‘niet woningen’
Het college heeft de ‘Uitvoeringsregeling nadeelcompensatie OZB Het Hogeland’ vastgesteld. De regeling is bedoeld om eigenaren of gebruikers van zogenaamde ‘niet woningen’ gedurende drie jaar financieel tegemoet te komen voor de hogere OZB-belasting die ze vanaf 2019 krijgen opgelegd. De regeling wordt binnenkort uitgebreid onder de aandacht van die eigenaren en gebruikers gebracht. 
   
Het Hogeland lid van club grote plattelandsgemeenten
Het college heeft besloten dat de gemeente Het Hogeland lid wordt van de club van grote plattelandsgemeenten in Nederland, de ‘P10’. Dat besluit vloeit voort uit het coalitieakkoord. Met deze deelname verwacht de gemeente goed te kunnen samenwerken met gemeenten die vergelijkbare ambities en uitdagingen hebben. Binnen de P-10 komen vooral thema’s aan de orde die specifiek zijn voor grote plattelandsgemeenten en die een eigen lobby vragen in Den Haag. In P10-verband brengen zij deze onder de aandacht van de landelijke en ook de Europese politiek.
De kosten van het lidmaatschap bedragen jaarlijks 5.500 euro.
 
Leden van het college zijn aanwezig bij de volgende activiteiten  (19 maart t/m 27 maart):


23 maart
•  Wethouder Harmannus Blok is aanwezig bij de Lenteloop in Wehe den Hoorn (start vanaf 08.00 uur, café Hoornstertil)

25 maart
•  Wethouder Harmannus Blok wethouder Kristel Rutgers brengen een bezoek aan een informatiebijeenkomst over een Multifunctionele Accommodatie in Bedum
(Trefcentrum Bedum, 19.00-21.30 uur)

26 maart
•  Wethouder Harmannus Blok brengt een bezoek aan een echtpaar dat die dag 60 jaar gehuwd is.

 

 
Raymon Bijsma uit Bedum Nederlands kampioen
Gepubliceerd op zondag 24 maart 2019

Afgelopen donderdag 21 maart zijn Raymon Bijsma (Bedum) samen met Sil de With (Ezinge) en Gerwin Reijngoud (De Wilp), alle drie leerlingen van Gomarus College Groningen, Nederlands kampioen geworden bij Skills Talent Nederland onderdeel PIE(Produceren, Instaleren en Energie).

Finale was in de Rai in Amsterdam.

De finale opdracht was een slimme sproeisysteem maken voor in de tuin.

Raymon Bijsma uit Bedum Nederlands kampioen 

 
Vrijwilligers (m/v) gevraagd voor sportsoos voor mensen met een verstandelijke beperking in Bedum
Gepubliceerd op zondag 24 maart 2019

Op zaterdagmiddag (om de 14 dagen) is er SPORTSOOS voor ruim 20 mensen met een verstandelijke beperking, afkomstig van (vooral) ’s Heeren Loo Opmaat en de Sprank. De sportsoos start en eindigt in het ontmoetingscentrum van ’s Heeren Loo aan de Fazant, mét een kopje koffie of thee; tussendoor zijn we een uurtje actief in de nabijgelegen sporthal, vanaf ca. 14.15 uur. De activiteiten staan onder leiding van bewegingsdocente Marieke Buitenweg, met medewerking van (gemiddeld) zes vrijwilligers.
 
In de sporthal starten we, zittend in een kring, met allerlei warming-up oefeningen, meestal op muziek. Daarna doet ieder mee in een groep, met een voor hem/haar geschikt programma, variërend van balspelen tot bewegen op muziek. Met veel afwisseling, maar altijd gezellig!   

Wie als vrijwilliger mee wil doen of een keer wil komen kijken: neem contact op met  Jan Wevers (vrijwilliger), tel. 06-36220668 of via de mail: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
 
Doe ook u/je zelf een plezier en doe mee als vrijwilliger!

 
Back to the 80s/90s/00s Party in Flits Loppersum
Gepubliceerd op zondag 24 maart 2019

Back to the 80s/90s/00s Party in Flits Loppersum

Op zaterdag 30 maart wordt er in discotheek Flits in Loppersum een dansavond gehouden met als thema 'Back to the 80s/90s/00s'.

DJ Melson draait de hele avond de grootste hits voor iedereen die opgroeide in de jaren 80, 90 of de 00s.

Flits is te vinden aan de Wirdumerweg 5 te Loppersum. De deuren gaan open om 21 uur. Toegang is € 3,-

 
Doorsnee inkomen werkenden al 10 jaar vrijwel constant
Gepubliceerd op zondag 24 maart 2019

Doorsnee inkomen werkenden al 10 jaar vrijwel constant
 
Het jaarlijkse, doorsnee persoonlijk inkomen van werkenden is, gecorrigeerd voor de prijsontwikkeling, in de periode 2007-2017 nagenoeg gelijk gebleven.

Bij werknemers kwam het in 2017 uit op 35,2 duizend euro, bij de zelfstandigen zonder personeel was dat 28,0 duizend euro. In beide gevallen is dat iets hoger dan in 2007.

Het doorsnee inkomen van zelfstandigen met personeel bedroeg 48,5 duizend euro, 3 procent minder dan het inkomen in 2007 van de toenmalige groep zelfstandigen.

Dit meldt het CBS op basis van onderzoek naar het inkomen van werkenden in 2017.

Zie voor de statistieken: CBS.NL  

 

 
Fietsclub Opmaat Bedum zoekt vrijwilligers
Gepubliceerd op zondag 24 maart 2019

“Op dit moment hebben we al 22 vrijwilligers maar er moeten er eigenlijk nog een paar bijkomen” vertelt Anton Heikamp.

De fietsclub van ’s Heeren Loo Opmaat uit Bedum (een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking) gaat zijn vierde seizoen tegemoet. En het is niet zomaar een fietsclub. Voor cliënten met een ernstige meervoudige beperking is er vier jaar geleden met steun van de Stichting Vrienden van Opmaat een speciale fiets aangeschaft. Het is een fiets met trapondersteuning  die speciaal gebouwd is om cliënten in een rolstoelen te kunnen vervoeren. Anton vertelt ons: “De rolstoelen komen op een soort verhoging te staan die aan de fiets vastzit. Dan worden ze verankerd en gaan ze wat omhoog. Cliënten hebben een prachtig uitzicht en genieten erg van de wind, zon en regendruppels die er soms vallen”

Er wordt vanaf april tot en met eind september bijna dagelijks met cliënten gefietst. Anton is verantwoordelijk voor de roosters. “Iedereen geeft zelf aan hoe vaak hij of zij wil fietsen en dat verwerk in dan in het rooster. Als je onverwachts niet kunt kan er altijd geruild worden.”  Toch is Anton nog niet geheel tevreden met het aantal vrijwilligers. “Cliënten komen nu ongeveer tweemaal per seizoen aan de beurt. Dat is mooi maar ik gun deze groep nog meer aandacht het fietsplezier” vertelt hij ons enthousiast.

Vrijwilligers zijn bij ’s Heeren Loo Opmaat goed verzekerd en iedereen wordt goed ingewerkt om met cliënten te kunnen fietsen. Verder worden vrijwilligers zo goed mogelijk bij Opmaat betrokken en is er op einde van het jaar voor iedereen een mooi geschenk. Vrijwilligers bij ’s Heeren Loo Opmaat dienen in het bezit te zijn van een VOG. Zin om mee te fietsen? Bel met Jannes Klaassen (Coördinator Vrijwilligerswerk) 06-52376846 of mail: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken . In een persoonlijk gesprek kunnen we kijken wat er allemaal mogelijk is.

 
Afbraak Bederawalda
Gepubliceerd op zaterdag 23 maart 2019

Henk van der Velde maakte vandaag een foto van de afbraak van Bederawalda.

Een bijzonder gezicht!

 

 
Huurdersfront: Pijnlijk mediaoptreden Wierden en Borgen legt kernproblematiek bloot
Gepubliceerd op zaterdag 23 maart 2019

Image

De Woningstichting reageerde afgelopen dinsdag (19 maart) op een brief van Huurdersfront, door eerst een persbericht te sturen naar de media, dat ze de waakhond een brief gestuurd hadden. Huurdersfront zelf werd door de media op de brief geattendeerd en bleek bij controle een kwartier eerder de brief in de mailbox te hebben ontvangen. Woordvoerder Dijkema, die dit vooral een pijnlijk mediaoptreden van de corporatie noemt; “Hier is niet goed over nagedacht en van de argumentatie in de brief klopt ook helemaal niks van. Dit is ook zeer eenvoudig te weerleggen omdat wij uiterst zorgvuldig met onze woordkeuze omspringen. Wij doen dit bewust omdat we in eerste instantie graag zo nauwkeurig en integer mogelijk willen zijn, daarnaast kunnen we het ook aantonen wanneer er dingen uit het verband gerukt worden. Daarom zetten wij de correspondentie nu ook op de site. Als woningen die eerst versterkt moesten worden ineens veilig genoeg zijn voor een veel goedkopere renovatie, willen wij graag weten hoe dat kan. Daarnaast vinden wij dat er niet mag worden weggekeken wanneer het bijvoorbeeld op bodeminstabiliteit aankomt. Dat probleem wordt alsmaar groter als je nu niet de juiste maatregelen treft.”

Op 23 februari, ontvingen 99 huurders uit Bedum een brief van Huurdersfront waarin de huurderswaakhond twijfel deelde over de voorlopige planvorming, die de Woningbouw voor hun woning in gedachten heeft. Een aanzienlijk gedeelte van deze woningen heeft schade en is ook voorbereid op de versterkingsprocedure, die later werd afgekondigd. Het team wilde dit actief met de projectleider bespreken, maar die ondernam weinig moeite om enigszins serieus op de kwestie in te gaan. Huurdersfront heeft daarnaast uiteraard de kwestie aan huurders overlegd. Ze zijn inmiddels met diverse huurders in gesprek. Dit is ook de werkwijze die past bij een organisatie die zich voor waakhond uitgeeft, die dit ook vanaf de oprichting zeer duidelijk heeft uitgedragen. Halverwege vorig jaar is Wierden en Borgen akkoord gegaan om met Huurdersfront samen te werken, omdat de wooncorporatie zich duidelijk herkende in de aangedragen problematiek en daar dan ook het boetekleed voor aantrok. Maar de samenwerking verliep wel stroef. Al met al viel de actie van Huurdersfront niet bepaald goed bij de nieuwe directeur bestuurder Peter van Heeswijk, die drie dagen later aan de lijn hing en verhaal kwam halen bij de woordvoerder.

Huurdersfront bestuurslid Diana Kamphuis wil hier graag wel even iets over kwijt: “Van Heeswijk heeft tijdens het telefoongesprek vooral op het gevoel van onze woordvoerder willen inspelen en zich niet bepaald gedragen op een wijze zoals je van een directeur zou mogen verwachten. Niet dat onze woordvoerder dat niet kan handelen, die blijft altijd in dialoog en heeft zelfs nog voorgesteld om een afspraak te maken voor een gesprek. Wij hebben als team besloten om dat niet te doen en ons ongenoegen per brief kenbaar te maken. Het is al vaker voorgekomen dat ze de woordvoerder op het matje wilden roepen, wij hebben al eerder aangegeven dat wij dit niet kunnen accepteren. Communiceren vinden ze bij Wierden & Borgen nog steeds vooral erg lastig. Wij hebben van Heeswijk dan ook op 11 maart in een nette brief proberen aan te spreken en aangegeven dat wij niet langer meer door één deur willen, als er elke keer weer dramatisch gereageerd moet worden, op het moment we bij kritische vraagstukken uitkomen. Het komt ook best veel voor dat ze trouwens gewoon niet reageren. Deze brief was in feite een laatste kans voor Wierden & Borgen om te kunnen laten zien dat ze wel met ons op een normale manier zouden willen praten. Uit de reactie is nu dan denk ik wel gebleken dat dit dus gewoon echt niet mogelijk is.” Kamphuis denkt dat dit komt omdat deze Woningstichting waarschijnlijk nog niet eerder zo’n volhardende groep huurders tegenover zich gehad heeft, die zich alleen laat overtuigen aan de hand van daadkracht; “En we blijven netjes.”

Volgens het team lijkt Wierden & Borgen zich totaal geen raad meer te weten met deze volledig onafhankelijk opererende huurdersbelangenorganisatie. “Deze huurderswaakhond wordt men gewoon niet zomaar even de baas.” Bestuurslid Henri De Weerd uit Middelstum licht toe; “Wij willen legitieme antwoorden op hele legitieme vragen en zolang wij die niet krijgen overtuig je ons gewoon niet. Ze hadden kunnen weten dat deze beweging zich maximaal zal blijven inzetten voor het maximale resultaat en geen onderscheid maakt tussen huurders. Inmiddels vertegenwoordig ik voor Huurdersfront mijn eigen buurt in Middelstum want het is één grote chaos hier. Dat mag je eigenlijk niet zeggen want dat is veel te confronterend voor ze. Alleen zit ik dus nu al drie kwart jaar in een uitzichtloze situatie, terwijl het maar een paar maanden zou duren. Met mij vele andere buurtgenoten waarvan een aantal zelfs al medicatie moeten slikken. En het gaat volgens mij ook nog wel even duren dit. In Middelstum werd het plan haast aangeprezen als een ware utopie, het is één grote bouwkundige grap gebleken. Ik woon zelf in een pas versterkte en gemoderniseerde jaren zestig rijtjeswoning en voel me er allesbehalve blij mee. Ik blijf met een waslijst aan klachten zitten en voel me bekeken vanwege die 0 op de meter onzin. Mijn voorkeur was nieuwbouw en ben gedwongen om hierin mee te gaan. Ik wil inmiddels graag naar een andere woning verhuizen alleen krijg geen urgentie op de inschrijving. Je bent er als huurder mooi klaar mee. Ik zou de bewoners uit Bedum graag uitnodigen om hier eens in de buurt te komen kijken en met bewoners in gesprek te gaan, dan weet je meteen waarom Huurdersfront voor een veel beter plan pleit.”

Volgens de huurders van Huurdersfront heeft de Woningstichting het zelf zover laten komen dat ze in opstand kwamen en zullen ze dat nu echt niet zomaar meer kunnen terugdraaien. Bestuurslid Gerben Schutter: “Op de infoavonden hoor ik ze het nog beloven dat ze er alles aan zouden doen om het vertrouwen terug te winnen, nou dat gaat ze op deze manier alvast niet lukken. Ik herinner me nog meer toezeggingen die voorlopig nog steeds niet bevestigd zijn. Ze konden alleen jarenlang wegkomen met het gedrag wat ze tot dusver tonen, maar die tijd is echt geweest. En dat zijn ze zelf ook echt wel gaan beseffen. Een kat in het nauw maakt immers rare sprongen.”

 

 
Twee ruime overwinningen DWA/Argo
Gepubliceerd op maandag 18 maart 2019

Image

De korfballers hebben afgelopen zaterdag en donderdag een wedstrijd. Beide thuiswedstrijden werden ruim gewonnen. Op donderdag werd het inhaalduel tegen Deinum gespeeld. Bij rust was het 17-8 en de eindstand was 24-13. Zaterdag ging het in het eerste bedrijf iets lastiger. WIK’34 uit Damwoude wilde zich niet zomaar laten verslaan en moest pas in de tweede helft capituleren. Dit duel eindigde bij 25-15. De vraag is echter of DWA/Argo met deze winstpartijen voldoende heeft gewerkt aan het doelsaldo. Concurrent DTS deed het wat dat betreft beter door te winnen met 39-11.

Donderdag was de thuisploeg van trainer-coach André Pettinga van meet af aan scherp. In de eerste helft stoomde de ploeg naar maar liefst 17 treffers. Opvallend was het hoge schotpercentage van Sam Pestoor. Hij schoot in de eerste helft vier maal raak uit vijf pogingen. Ook Karen Oostmeijer was scherp en schoot vier maal raak. In de tweede helft liep het allemaal wat minder soepel bij de thuisploeg en hier vergat DWA/Argo zichzelf te belonen. In de race om zoveel mogelijk treffers te maken om een goed doelsaldo te krijgen, speelde de ploeg te gehaast en werden te veel kansen gemist. Deinum bleef beter bij en zo werd het uiteindelijk 24-13.

Zaterdag was WIK’34 uit Damwoude niet van plan om mee te werken aan een goed doelsaldo voor de Winsumers en Bedumers. De ploeg die in de eerste ontmoeting met 11-23 werd verslagen, gaf flink tegengas en stond halverwege de wedstrijd nog slechts op 12-10 achterstand tegen DWA/Argo. In de tweede helft kon de thuisploeg echter wel het verschil maken. Met name in het slotkwartier werd de marge vergroot naar uiteindelijk tien treffers verschil. De uitslag werd 25-15.

DWA/Argo houdt door deze overwinning aansluiting met de koploper Spannum en concurrent DTS. Aan het einde van het seizoen zijn bij een gelijke stand de doelsaldi bepalend voor het kampioenschap. Aangezien DWA/Argo in het laatste duel op 30 maart koploper Spannum in eigen huis ontvangt, kan de ploeg mee aan kop komen. Gezien de huidige doelsaldi kon DTS echter dan wel eens de lachende derde zijn.

Komende zaterdag speelt DWA/Argo tegen Zunobri. Die ploeg werd in het eerste duel met 28-15 verslagen. De wedstrijd begint om 15.00 uur in sporthal Quicksilver in Zuidhorn.

Scores DWA/Argo (tegen Deinum):  Sam Pestoor (5), Nick Brandsma (4), Karen Oostmeijer (4), Tom van der Laan (4), Lisette Hamminga (3), Natasja Schuuring (2), Lisanne Pettinga (1) en Benjamin Pestoor (1).

Scores DWA/Argo (tegen WIK’34): Natasja Schuuring(8), Nick Brandsma (5), Sam Pestoor (4), Lisette Hamminga (3), Tom van der Laan (2), Lisanne Pettinga (1), Karen Oostmeijer (1), Gert Jan Stulp (1).

Uitslagen:
Deinum   - Zunobri  21-17
DWA/Argo  - WIK’34   25-15
Veenwouden   - DTS   11-39
DWA/Argo  - Deinum  24-13

Stand:
Spannum      10-18 (+63)
DTS          11-18 (+112)
DWA/Argo     10-16 (+75)
Deinum       10- 8 (+6)
Zunobri      10- 7 (-54)
WIK’34       10- 5 (-49)
Veenwouden   10- 0 (-153)

 

 
Leerlingen van CBS de Regenboog vieren het letterfeest
Gepubliceerd op maandag 18 maart 2019

Op vrijdagmiddag 15-03-2019 hebben de leerlingen van CBS de Regenboog (Bedum) het letterfeest gevierd.

De kinderen in groep 3 kennen alle letters en dat is natuurlijk een feestje waard. Ieder kind mocht een gast meenemen om deze middag mee te beleven. Nadat de kinderen aan de gasten hadden laten horen dat ze de letters echt allemaal kunnen lezen, werd er een letter-speurtocht door de hele school gedaan. Na wat drinken met letterkoekjes, werd er letterbingo gespeeld. Daarna volgde het officiële moment van de middag; het uitreiken van de letterdiploma’s.

Vol trots mochten de kinderen met elkaar, voorzien van een zelfgemaakte hoed, op de foto.

 

 
Oud-wethouder Van de Kolk (PvdA) kandidaat voor de staten
Gepubliceerd op maandag 18 maart 2019

Oud-wethouder Van de Kolk PvdA kandidaat voor de staten

Jan-Willem van de Kolk staat op de kandidatenlijst van de Partij van de Arbeid.

20 maart kunnen de kiezers zijn vakje rood kleuren. De oud-wethouder van de gemeente Bedum staat als tiende op de PvdA-lijst. “Met veel plezier en vol ideeën word ik lid van de provinciale staten. Zeker is dat niet. Maar als genoeg mensen PvdA stemmen, kan het best gebeuren!”, aldus de door de wol geverfde bestuurder.

“Ik stel me kandidaat omdat de provincie voor belangrijke keuzes staat.. Buiten de Eemshaven komen er, als het aan mij ligt, geen grote windmolens in Het Hogeland.
Eerst moeten we de mogelijkheden op zee benutten. Laten we ons landschap koesteren. Bovendien moet de energietransitie betaalbaar zijn voor iedereen. Onze inwoners moeten zeker zijn van veilige en betaalbare woningen. Het gaat om de mensen. Vandaar dat de PvdA wil dat alle kinderen en volwassenen deel kunnen nemen aan sport- en cultuur. We zijn en blijven een partij van de aanpak. Samen voor Groningen!”

 
Meer...
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 1 - 61 van 5622

Gerelateerde artikelen

         
       BEDUMER.NL

COLOFON 
DISCLAIMER
vertical-divider.png    ADVERTEREN

OVER ADVERTEREN   
STATISTIEKEN
vertical-divider.png    CONTACT

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
NIEUWS INSTUREN
vertical-divider.png RSS Feed bedumer.nlVolg ons op FacebookVolg ons op Twitter

K7 MEDIA - BEDUM