Wielerronde van Bedum Bedrijvenvereniging gemeente Bedum
Mensenwerk Hogeland
          Evenementen Agenda BedumColumns

Historie
Volgende stap centrumplannen Bedum
Gepubliceerd op donderdag 21 november 2019

Het college heeft ingestemd met een ontwerpovereenkomst met Warber Fonds Ontwikkel B.V. uit Drachten. Daarmee komt een volgende stap in de verdere ontwikkelingen van de centrumplannen voor Bedum dichterbij.

Het Drachtster bedrijf gaat een locatie aan De Vlijt in het dorp ontwikkelen. Er komen appartementen en winkelruimtes. Op de locatie staan nu het voormalige Groene Kruis-gebouw en het voormalige politiebureau. De locatie is eigendom van de gemeente. Voor de huidige gebruikers van de panden wordt naar alternatieven gezocht.

Volgende stap centrumplannen Bedum - ontwerpovereenkomst met Warber Fonds Ontwikkel B.V. Drachten 

Warber Fonds Ontwikkel BV beschikt sinds 2018 over een vergunning voor de nieuwbouw. De grond wordt aan de ontwikkelaar verkocht. De nieuwbouw start waarschijnlijk in de zomer van 2020.

Het naastgelegen winkelcentrum ‘De Nieuwe Vlijt’, waar onder meer een groenteboer, een slijter en een slager zijn gevestigd, moet plaats maken voor een plein met parkeergelegenheid. Samen met de ondernemers daar wordt naar vervangende ruimte gezocht.
   
De centrumplannen voor Bedum beogen de leefbaarheid van het dorp te vergroten en het centrum aantrekkelijker en toekomstbestendig te maken. Onderdeel van de plannen is het ‘doortrekken’ van een park en een waterpartij aan de oostkant van Bederawalda richting het centrum. De doorstroming van het verkeer wordt verbeterd en er is aandacht voor voldoende parkeergelegenheid.

 
Adventszangdienst zondag 15 december
Gepubliceerd op woensdag 20 november 2019

Op zondag 15 december ’s middags om 16.30 uur is in de Walfriduskerk in Bedum de “Adventszangdienst”.

Al jaren lang is het de traditie om dit op de derde zondag van advent in de Walfriduskerk te Bedum te houden.

Advent, het woord betekent verwachting. De verwachting van het kind dat in Bethlehem in een stal geboren wordt, Jezus!

Ds. C. Hoek heeft de leiding van de samenkomst. Het thema van de zangdienst is:  

“Ontmoeting rondom het adventsgeheim”

 m.m.v. Het Christelijk Zoutkamper Mannenkoor      
 o.l.v. Edwin Velvis

Er is ook veel samenzang en we worden begeleidt door dhr. E. van Olm.

 
Sinterklaas en het Pieternoten Raadsel. Help je mee oplossen?
Gepubliceerd op dinsdag 19 november 2019

Op 18, 20 en 22 november om 16:00 uur. Filmpjes op Facebook.

www.facebook.com/sinterklaasinbedum

Sinterklaasintocht Bedum op zaterdag 23 november

Verzamelen haventerrein: 13:30 uur
Aankomst Sinterklaas: 13.45 uur
Aansluitend grote optocht naar sporthal de Beemden voor het gezellige Sinterklaasfeest!

Sinterklaas en het Pieternoten Raadsel. Help je mee oplossen? 

 
Werkgelegenheid in het Noorden de dupe van verlaging snelheid naar 100km/uur
Gepubliceerd op maandag 18 november 2019

Snelle verbinding met de Randstad verder weg dan ooit.

Het klinkt te mooi om waar te zijn, de maximale snelheid op de snelwegen wordt verlaagd naar 100km/uur en we zijn volgens de voorstanders toch sneller op onze bestemming en minder kosten kwijt. Maar is dit wel waar?

Laat het voorop staan dat we allemaal een gezonder en veiliger leefomgeving willen. Maar is het verlagen van de maximale snelheid geen symboolpolitiek? Want de stikstof (stikstofoxiden / NOx) uitstoot op de snelwegen wordt door deze maatregel volgens berekeningen tussen de 0.1 en 0.2 % verlaagd, verwaarloosbaar klein.

 
Stikstofdepositie per bron
Stikstofdepositie is het neerdalen van stikstof vanuit de lucht op de grond.
Deze tabel laat zien welke bronnen stikstofdepositie veroorzaakten in 2018.

Het snelwegverkeer draagt maar voor een paar procent bij aan de totale stikstofdepositie in de Natura-2000 gebieden. Bovendien wordt dit vooral veroorzaakt door dieselvoertuigen. In Nederland zijn er ruim 8.5 miljoen personenauto's. Daarvan hebben er maar 1,2 miljoen een dieselmotor. Verder rijden er 1,1 miljoen bestelbusjes, trekkers, autobussen en vrachtwagens rond. Ook deze hebben vaak een dieselmotor. Maar voor deze auto's gaat de maximale snelheid niet met 30km/uur omlaag. De natuur gaat van de snelheidsverlaging dus niets merken.

Randstad bij vuilste gebieden Europa
De verlaging van de snelheid zal voor de stikstofreductie in de Randstad weinig effect hebben omdat de maximale snelheid in de Randstad op maar weinig plekken 130km/uur is en door de overbelasting van de wegen sta je in de randstad ook vaak in de file.

Maar de maatregel kan voor het Noorden wel eens heel slecht uitpakken. Veel bedrijven in het Noorden werken door het hele land en dan met name in de Randstad. Dit is noodgedwongen omdat er in het Noorden eenvoudigweg te weinig werk is. Als je met de auto van Groningen naar bijvoorbeeld Amsterdam of Almere rijdt via de A7 en A6 (ca. 150km), dan kan je het hele traject 130km/uur rijden. Als de maximale snelheid verlaagd wordt naar 100km/uur dan ben je straks heen en terug 45 minuten langer onderweg.
Je hebt dan wel een brandstofbesparing van 2 euro maar als bedrijf moet je wel de extra reistijd doorberekenen aan je klant. Iedereen begrijpt dat dit uiteindelijk werkgelegenheid gaat kosten in het Noorden.

Of de veiligheid op de weg door de verlaging verbeterd wordt is ook maar de vraag, want het is algemeen bekend dat hoe langzamer we rijden hoe meer andere dingen we denken te kunnen doen achter het stuur en hoe onveiliger het daardoor wordt op de weg. De tijd zal het leren.

 

Te veel stikstofneerslag is slecht voor de natuur. Daarom is er een natuurvergunning of een ander toestemmingsbesluit nodig voor activiteiten (bijvoorbeeld in de landbouw, woningbouw, wegenbouw  of de industrie) waar stikstof bij vrij komt. Door de verlaging van de maximale snelheid is er een heel klein beetje ruimte vrijgekomen om o.a. vergunningen uit te delen voor bouwprojecten. Stikstofreductie krijgen we pas als er echte maatregelen genomen worden. Deze maatregelen gaan werkgelegenheid kosten, veel werkgelegenheid.

 

 

 
Een 'ommetje' door de weilanden rond bezoekerscentrum Reitdiep aan de Wolddijk
Gepubliceerd op maandag 18 november 2019

Het Groninger Landschap organiseert op zondag 1 december een wandeling door de weilanden bij bezoekerscentrum Reitdiep.


Reitdiep - Fotograaf: Geert Job Sevink

Zin in een korte wandeling van 2.5 km door een eeuwenoud, cultuurhistorisch rijk landschap met, als we geluk hebben, zicht op schitterende wolkenpartijen? We lopen door weilanden waar elk seizoen ons een andere kijk geeft op dit deel van het Reitdiep landschap. Een gids van Het Groninger Landschap loopt met u mee.

Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.

Kijk voor meer informatie, over deze excursie of andere activiteiten van Het Groninger Landschap, op de website  www.groningerlandschap.nl.

Wanneer: zondag 1 december
Tijd: 14.00 - 15.30 uur
Locatie: Wolddijk 103,9738 AD in Noorderhoogebrug / Groningen.

 

 
Regel uw gemeentezaken online via www.hethogeland.nl
Gepubliceerd op maandag 18 november 2019

Regel gemeentezaken online via www.hethogeland.nl


Wilt u iets regelen met de gemeente of hebt u een vraag? Ga dan naar www.hethogeland.nl ! Op de website vindt u alle informatie over producten en diensten van de gemeente.

Veel zaken, zoals het doorgeven van een verhuizing of het melden van geluids- of stankoverlast, regelt u snel en eenvoudig online. Moet u voor een product of dienst wél naar het gemeentehuis komen? Via de website kunt u een afspraak inplannen.

 

 
Jaarlijkse rommelmarkt Wilhelmina Bedum op zaterdag 29 februari 2020
Gepubliceerd op maandag 18 november 2019

De Muziekvereniging Wilhelmina Bedum organiseert haar jaarlijkse rommelmarkt in 2020 op zaterdag 29 februari in het Wilhelminahuis aan de Sportlaan 24. Noteer deze datum alvast in uw agenda of op uw kalender!

Wij zijn op zoek naar spullen die u niet meer gebruikt en waar u wel  vanaf zou willen. Bent u van plan om binnenkort uw zolder, schuur of garage op te ruimen. Denk dan aan ons! Met de opbrengst van de rommelmarkt kunnen wij investeren in instrumenten en in het onderhoud van ons verenigingsgebouw.

Vanaf donderdag 28 november 2019 kunt u elke dinsdag en donderdag tussen 19 en 21 uur zelfstandig uw verkoopbare ‘rommel’ in de gang van het Wilhelminahuis plaatsen.  Wij zorgen er dan voor dat het wordt gesorteerd. Wij willen u vragen geen oude computers, televisies, bankstellen, zonnehemels en kleding langs te brengen. Hebt u grote spullen die nog waarde vertegenwoordigen of wilt u graag dat de spullen bij u thuis worden opgehaald, dan kunt u contact opnemen met Hennie Diepstra via het telefoonnummer 06-50957172.

U kunt ook een e-mail sturen naar Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

 
Voorstel over dorpsbudgetten naar gemeenteraad
Gepubliceerd op donderdag 14 november 2019

Voorstel over dorpsbudgetten naar gemeenteraad gemeente Het Hogeland
 
Het college stelt de raad voor om voor de jaren 2020, 2021 en 2022 elk jaar een bedrag van 900.000 euro beschikbaar te stellen. Dit bedrag wordt verdeeld over 52 dorpen in de gemeente Het Hogeland en is een extra middel om de leefbaarheid en de vitaliteit in de dorpen te verbeteren. Het Dorpsbudget sluit aan bij twee belangrijke pijlers van het gemeentelijk beleid: Ruimte en Inclusie. Met het Dorpsbudget krijgen inwoners de ruimte om zelf met initiatieven te komen om hun dorp te verbeteren. Omdat een initiatief brede steun onder de inwoners van het dorp moet hebben, hoopt de gemeente dat meer mensen – ook zij die minder goed mee kunnen doen in de samenleving - worden betrokken in de samenwerking. De regeling gaat in per 1 januari 2020.

De regels voor de aanvraag zijn zo ruim mogelijk en de lijnen met het team dat de initiatieven beoordeelt zijn kort. Op aanvragen wordt snel beslist. In beginsel kan elke dorpsbewoner met initiatieven komen. 
Het college heeft er voor gekozen de regels voor toekenning van budgetten zo ruim mogelijk te houden. De belangrijkste zijn dat een initiatief aantoonbaar op draagvlak in het dorp kan rekenen. Het project moet verder structureel bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp en moet een algemeen publiek belang dienen.
 
Van de dorpen wordt verwacht dat zij zelf ook bijdragen aan de initiatieven. Dat kan in de vorm van een financiële bijdrage of inzet in natura.
De dorpencoördinatoren kunnen zorgen voor begeleiding tijdens het traject.

Verantwoordelijk wethouder Eltjo Dijkhuis: “Met de dorpsbudgetten geven we ruimte aan inwoners om snel en gemakkelijk plannen te ontwikkelen die bijdragen aan de leefbaarheid en vitaliteit. We werken met zo weinig mogelijk regels en zorgen er zo voor dat inwoners de ruimte krijgen om zelf aan de slag te gaan met hun woonomgeving. Inwoners weten het best wat hun gemeenschap ten goede komt. De regeling is laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen. De regeling is een extraatje bovenop de taken die de gemeente al vervult, Hiermee zetten we een stevige ‘plus’ op de leefbaarheid van onze dorpen.  Ik hoop én verwacht dat er gretig gebruik van wordt gemaakt.”

 
Minister Wiebes (VVD) probeert aardbevingsslachtoffers Stichting WAG buiten spel te zetten
Gepubliceerd op donderdag 14 november 2019

Minister Wiebes VVD probeert aardbevingsslachtoffers Stichting WAG buiten spel te zetten

In Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (Stichting WAG) zijn 4.751 huiseigenaren uit het aardbevingsgebied in Groningen verenigd, die kampen met de waardevermindering van onroerend goed als gevolg van de aardbevingen door gaswinning.

Stichting WAG stelde de NAM aansprakelijk voor de waardevermindering. Deze belangrijke, omvangrijke zaak tegen de NAM werd bij de rechtbank op 2 september 2015 en in hoger beroep definitief gewonnen op 23 januari 2018: de NAM werd door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (opnieuw) aansprakelijk gehouden voor de waardevermindering van woningen in het bevingsgebied en is verplicht tot het vergoeden van de schade. Niet pas bij verkoop van de woning, maar al op voorhand en onafhankelijk van het feit of de woning of het pand fysieke schade heeft ondervonden.

De deurwaarder heeft op 29 oktober 2019 de dagvaarding betekend bij NAM in Assen met de eis tot compensatie voor de waardedaling van de woningen van de deelnemers in de Stichting WAG. Het totale bedrag is ongeveer € 120 miljoen, plus rente vanaf mei 2013 en proceskosten. De claim is ingediend voor 5115 woningen. De door de stichting geclaimde waardedaling is individueel berekend per woning en varieert van minder dan 1% tot ruim 20%.

Mede dankzij de rechtszaak van Stichting WAG en het arrest is minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan het werk gegaan om een generieke regeling te ontwerpen. Wanneer alle gedupeerden met waardedaling een vergoeding kunnen krijgen is dat mooi, een hele goede zaak. Maar het zal niemand verbazen dat de generieke regeling van de minister tot doel heeft om de uiteindelijk te betalen compensatie fors te verlagen. Hierdoor krijgen de Groningers niet de compensatie waar ze recht op hebben.

Verwacht wordt dat Minister Wiebes binnenkort de waardedalingsregeling voor alle Groningers bekend gaat maken.

Maar de Stichting WAG neemt geen genoegen met de voorgestelde compensatie van de minister. De eerder gepubliceerde conceptberekeningen vonden zij onvoldoende en deskundigen hebben veel gebreken gevonden in het gebruikte berekeningsmodel van EZK. Dit heeft ook geleid tot het verder vervolgen van het spoor bij de rechtbank.

Zie ook: stwag.gr

 

 
Kom lasergamen in Winsum op zaterdag 21 december
Gepubliceerd op donderdag 14 november 2019

Zaterdag 21 december verandert de Ripperdahal in Winsum in een ware arena. De hele dag door kunnen deelnemers of teams daar met elkaar de strijd aangaan door middel van professionele laserguns en uitrusting. Teams worden ingedeeld op leeftijd en sterkte, dus iedereen tussen de 6 en 110 jaar kan meedoen!

Meld je aan voor 16 december door een mail te sturen naar Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken . Je kunt je individueel of met een team van 5 personen opgeven. Bij opgave je leeftijd vermelden en hoeveel rondes je wilt spelen. Per ronde van 20 minuten betaal je op de dag zelf € 3,50. Kom in beweging, geef je op voor lasergamen en ‘watch your back!’.

Kom lasergamen in Winsum op zaterdag 21 december 

 
Waterschap Noorderzijlvest verhaalt aardbevingsschade op burgers met exorbitante belasting verhoging
Gepubliceerd op woensdag 13 november 2019

Waterschap Noorderzijlvest verhaalt aardbevingsschade op burgers met exorbitante belasting verhoging 

Tarieven waterschapsbelasting volgend jaar 5,4 procent omhoog. Rechtvaardigheid is zoek.

De waterschapsbelasting voor huishoudens stijgt volgend jaar met een dikke 5 procent. Dat staat in de begroting 2020 van waterschap Noorderzijlvest.

De kosten voor de maatregelen om verzwakte waterkeringen als gevolg van gaswinning / aardbevingen te herstellen worden niet betaald door de veroorzakers, de NAM (Shell/ExxonMobil), maar door de burgers.

De waterschap Noorderzijlvest wil blijkbaar geen moeite doen om de kosten op de veroorzakers te verhalen. Het is veel gemakkelijker om de belasting extra te verhogen. De burgers worden zo nogmaals gestraft voor de gaswinning van het bedrijf de NAM.

Een meerpersoonshuishouden met een eigen huis met een WOZ waarde van € 200.000,- gaat volgend jaar maar liefst € 410,- betalen, een gezin met huurhuis is € 288,- kwijt. Een alleenstaande huurder betaalt in 2020 € 157,- per jaar (in 2018 was dit € 128,09). Exorbitante verhogingen.

Het algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest behandelt de begroting woensdag 27 november.

 

Klik hier voor ontwerp-jaarplan 2020 van waterschap Noorderzijlvest. (PDF bestand)

 

 
Meer...
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 1 - 61 van 5889

Gerelateerde artikelen

         
       BEDUMER.NL

COLOFON 
DISCLAIMER
vertical-divider.png    ADVERTEREN

OVER ADVERTEREN   
STATISTIEKEN
vertical-divider.png    CONTACT

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
NIEUWS INSTUREN
vertical-divider.png RSS Feed bedumer.nlVolg ons op FacebookVolg ons op Twitter

K7 MEDIA - BEDUM