Wielerronde van Bedum Walfridusvoettocht Bedum
Mensenwerk Hogeland
          Evenementen Agenda BedumColumns

Historie
De zomertijd gaat vannacht in
Gepubliceerd op zaterdag 28 maart 2020

De zomertijd gaat vannacht in - 29 maart 2020

Komende nacht gaat de zomertijd weer in. Om twee uur vannacht wordt de klok een uur vooruit gezet. Veel mensen zijn blij dat het 's avonds weer een uur langer licht is.

Zomertijd is de tijd die gedurende de zomermaanden wordt aangehouden door de klok een uur vooruit te zetten, dit wil zeggen de klok een uur voor te laten lopen op de standaardtijd (die in dit verband ook wel wintertijd genoemd wordt).

In de zomer komt de zon zo vroeg op dat het al licht is terwijl de meeste mensen nog slapen. Door de klok te verzetten lijkt de zon later op te komen en weer onder te gaan. Hierdoor is het 's morgens langer donker, en blijft het 's avonds juist langer licht. De periode van daglicht komt zo beter overeen met de periode waarin de meeste mensen wakker zijn.

Ongeveer 70 landen verzetten momenteel twee keer per jaar de klok. In de Europese Unie loopt de zomertijd van de laatste zondag van maart tot de laatste zondag van oktober.

Bron: Wikipedia

 
Huis-aan-huis actie oud papier 3 april a.s. vervalt
Gepubliceerd op vrijdag 27 maart 2020

Bericht oud papier inzameling SV Bedum / St. Walfridusschool voor de inwoners van Bedum:

In verband met de Coronacrisis vervalt de huis-aan-huis inzameling van oud papier op vrijdag 3 april a.s.

 

Het oud papier kan wel worden afgeleverd in of bij de container op het Sportpark, nabij de ingang van het trainingsveld. Als deze container vol is kunt u het kwijt in of bij de tweede container op de grote parkeerplaats tussen de sporthal en het voetbalcomplex.

Wij verzoeken u zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid het zelf te brengen. Wilt u het oud papier zo compact mogelijk aanleveren en bij een geopende container zover mogelijk in de container brengen en gestapeld achterlaten. Het dringende verzoek is geen afval (plastic, piepschuim of melk-/ sappakken) af te leveren. Scheiding in de container bezorgt de vrijwilligers een hoop werk. Wij bedanken u alvast voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

SV Bedum en St. Walfridusschool.

 
Nieuwe noodverordening van kracht in Veiligheidsregio Groningen
Gepubliceerd op vrijdag 27 maart 2020

Nieuwe noodverordening van kracht in Veiligheidsregio Groningen

Sinds 27 maart 11.00 uur is in de Veiligheidsregio Groningen een nieuwe noodverordening van kracht. De noodverordening is afgekondigd door de voorzitter van de Veiligheidsregio, Koen Schuiling. Met deze nieuwe regels wordt invulling gegeven aan de al eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen waaronder het verbod op groepsvorming, maar ook het verbod op bezoek aan bepaalde zorginstellingen. Deze en andere maatregelen staan op Rijksoverheid.nl. De noodverordening is hieronder als bijlage toegevoegd.
 
De belangrijkste maatregel in de noodverordening is dat het verboden is om met 3 personen of meer in de openbare ruimte samen te komen zonder dat de afstand tot andere personen minder dan 1,5 meter bedraagt. Dit geldt niet voor personen die een gezamenlijke huishouding vormen en kinderen tot en met 12 jaar die samen spelen. Bij een begrafenis of huwelijk mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn. Ook bij deze uitzonderingen geldt dat 1,5 meter afstand gehouden moet worden.

Handhaving

De handhaving van de nieuwe noodverordening wordt gedaan door de gemeentelijke handhavers, BOA's en de politie. Zij hebben de mogelijkheid om boetes uit te schrijven op het moment dat mensen zich niet aan de verboden houden. Echter, om het draagvlak voor de maatregelen in de samenleving te behouden is en blijft de lijn dat de handhavers mensen in eerste instantie zullen aanspreken op hun gedrag en wijzen op het belang van het in acht nemen van de regels. Zoals overal op straat mensen elkaar nu ook aanspreken.

Sanitair gebouwen op recreatieterrein dicht

Alle veiligheidsregio's in Nederland baseren zich op dezelfde model noodverordening. In overleg met de buurregio's Friesland en Drenthe is er in Groningen een afwijking ten opzichte van het model. Dit is namelijk dat in Noord-Nederland is besloten dat toilet-, was- en douchevoorzieningen op campings en jachthavens gesloten moeten worden. De voorzitters vinden het risico te groot dat het op deze plekken niet lukt om de maatregelen met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand in acht te nemen. De recreatiebedrijven mogen wel open blijven voor gasten die niet van die sanitaire voorzieningen gebruik hoeven te maken, zoals bijvoorbeeld gebruikers van een stacaravan. Het verbod gaat gelden voor vakantieparken, campings, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes en jachthavens.

 
Gemeenteraad Het Hogeland komt op 8 april a.s. bijeen om noodzakelijke besluiten te kunnen nemen
Gepubliceerd op donderdag 26 maart 2020

Gemeenteraad Het Hogeland komt op 8 april a.s. bijeen om noodzakelijke besluiten te kunnen nemen

De gemeenteraad van Het Hogeland komt op 8 april om 19.00 uur bijeen om noodzakelijke besluiten te kunnen nemen. Om een rechtsgeldig raadsbesluit te kunnen nemen is een quorum - een minimum aantal raadsleden – nodig. Dit is de helft van het aantal raadsleden + 1. Dit betekent dat er deze raadsvergadering 15 raadsleden aanwezig zijn, naar rato van het aantal raadszetels verdeeld over de fracties. Alle besluiten van de vergadering zijn digitaal voorbereid. De reacties van de verschillende fracties op de raadsvoorstellen en de reactie door het college worden voorafgaand aan de raadsvergadering bij de vergaderstukken geplaatst op www.raadhethogeland.nl .

De raadsleden zijn tijdens deze raadsvergadering zo kort als mogelijk bijeen. Het accent ligt tijdens de korte vergadering vooral op het nemen van de noodzakelijke besluiten; het stemmen. De gemeenteraad moet daarvoor ‘fysiek’ bij elkaar komen. Digitale besluitvorming is volgens de gemeentewet (nog) niet mogelijk. Naar verluid is de Rijksoverheid bezig om met een noodwet op afstand vergaderen toch mogelijk te maken.

Alle maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan worden in acht genomen. Raadsleden zitten op meer dan 1,5 meter afstand in de raadszaal. Bovendien worden de zaal en alle apparatuur vooraf grondig schoongemaakt en ontsmet. Ook worden geen toehoorders tot de vergaderzaal toegelaten. De mogelijkheid om te kunnen inspreken wordt vervangen door de mogelijkheid de raad schriftelijk - over een geagendeerd voorstel - te benaderen via Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken . De griffie adviseert dit zo spoedig mogelijk te doen na het raadplegen van het betreffende voorstel.

“Dit was een moeilijke beslissing. Ondanks deze bijzondere tijd, kunnen we het democratische proces niet stil zetten. Ook niet op lokaal niveau. De raad is het hoogste orgaan van de gemeente. Af en toe zal er vergaderd moeten worden. Daarom laten we de raadsvergadering, met een groot aantal aanpassingen, doorgaan. Mocht er vanuit de Rijksoverheid een noodverordening worden gemaakt waarbij digitale besluitvorming in de zin van stemmen op afstand wettelijk wordt toegestaan, dan heroverwegen we dit besluit natuurlijk. Ook omdat dan elk raadslid een bijdrage kan leveren”, aldus burgemeester Henk Jan Bolding, voorzitter van de gemeenteraad.

De raadsvergadering is 8 april vanaf 19.00 uur te volgen via de livestream op www.raadhethogeland.nl . Ook de raadsagenda staat op deze website. Als door veranderende omstandigheden de raadsvergadering niet doorgaat of op een ander moment wordt gehouden, wordt dit op www.raadhethogeland.nl kenbaar gemaakt.

 

 
Cruciale beroepsgroepen en vitale processen voor COVID-19
Gepubliceerd op donderdag 26 maart 2020

Cruciale beroepsgroepen voor COVID-19 en vitale processen - Bedum gemeente Het Hogeland

Sommige ouders of verzorgenden kunnen gebruik maken van de ‘noodopvang’ als de kinderen geen klachten hebben zoals koorts, hoesten of verkoudheid. Door deze noodopvang kunnen zij gewoon naar hun werk en de samenleving zo draaiende houden. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de huidige omstandigheden vragen om continue bezetting. Ook ouders of verzorgenden die in vitale bedrijven werken of onmisbaar zijn voor vitale processen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang blijven brengen.
 
Cruciale beroepsgroepen voor COVID-19

Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19-uitbraak. Ouders of verzorgenden in deze beroepsgroepen kunnen gebruik maken van noodopvang. De lijst met deze cruciale beroepsgroepen is als volgt:

 • Zorg, Jeugdhulp en (Maatschappelijke) Ondersteuning, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 • Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
 • Openbaar vervoer.
 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
 • Vervoer van afval en vuilnis.
 • Kinderopvang.
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard): meldkamerprocessen , brandweerzorg, ambulancezorg, GHOR, crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken.

Vitale processen

Voor Nederland gelden altijd al bedrijven die processen hebben die zijn aangemerkt als ‘vitaal’. Ouders en verzorgenden die in deze vitale sectoren werken of onmisbaar zijn voor vitale processen, kunnen een beroep doen op de noodopvang als de kinderen geen klachten hebben zoals koorts, hoesten of verkoudheid. Het gaat om circa 100 bedrijven die hier al van op de hoogte zijn.

 • Landelijk transport en distributie elektriciteit
 • Regionale distributie elektriciteit
 • Gasproductie, landelijk transport en distributie
 • Regionale distributie gas
 • Olievoorziening  
 • Internet- en datadiensten
 • ICT/telecom
 • Internettoegang en dataverkeer  
 • Spraakdienst en SMS 
 • Plaats- en tijdsbepaling middels GNSS
 • Drinkwatervoorziening
 • Drinkwater
 • Keren en beheren waterkwantiteit
 • Vlucht- en vliegtuigafhandeling
 • Scheepvaartafwikkeling  
 • Grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen
 • Opslag, productie en verwerking nucleair materiaal
 • Toonbankbetalingsverkeer
 • Massaal giraal betalingsverkeer  
 • Hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken  
 • Effectenverkeer 
 • Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000
 • Inzet politie 
 • Basisregistraties personen en organisaties B Digitale overheids-processen
 • Interconnectiviteit (transactie-infrastructuur voor informatie uit basisregistraties)  
 • Elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing aan burgers  
 • Identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven  
 • Inzet defensie
 • Vervoer van personen en goederen over (hoofd)spoorweginfrastructuur
 • Vervoer over (hoofd)wegennet

Zie ook: Vragen over noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen of vitale processen

 
Gemeente Het Hogeland sluit tijdelijk Werkplein Ability in Uithuizen in verband met coronavirus
Gepubliceerd op donderdag 26 maart 2020

Gemeente Het Hogeland sluit tijdelijk Werkplein Ability in Uithuizen in verband met coronavirus

Het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland heeft besloten de vestiging van Werkplein Ability in Uithuizen met ingang van vandaag tot 6 april te sluiten. Dit is een gevolg van de Coronacrisis. Gebleken is dat door de aard van de productieprocessen de minimum-afstand van anderhalve meter tussen werknemers moeilijk haalbaar is. Om alle risico's uit te bannen, is tot sluiting van de vestiging besloten.

Eerder al werd de vestiging van Werkplein Ability in Winsum gesloten. De dienstverlening is verplaatst naar het gemeentehuis in Winsum. De vestiging in Wehe den Hoorn, waar de groenvoorzieningstak is gehuisvest, blijft voorlopig open.

Het bedrijf in Uithuizen vormt de industrie- en dienstverleningstak van Werkplein Ability en biedt beschut werk aan ongeveer 300 werknemers. Die zijn onder meer werkzaam in de metaal- en houtbewerking. Ook verpakkingswerkzaamheden, schoonmaak en postbezorging behoren tot de activiteiten. De postbezorging en schoonmaak blijft voorlopig gehandhaafd. Een aantal opdrachten op locatie wordt verder nog afgerond.

De relaties van Werkplein Ability zijn gisteren op de hoogte gesteld van de sluiting. Voorlopig wordt uitgegaan van sluiting tot 6 april. Door de herindeling is Werkplein Ability een volledig onderdeel van de gemeente Het Hogeland.

 
Uitstel betaling belasting ondernemers en ZZP'ers in de gemeente Het Hogeland
Gepubliceerd op donderdag 26 maart 2020

Uitstel betaling belasting ondernemers en ZZP'ers in de gemeente Het Hogeland

Ondernemers en ZZP'ers in de gemeente Het Hogeland kunnen sinds woensdag 25 maart uitstel van de betaling van gemeentelijke belastingen aanvragen.

Als ondernemer kunt u 3 maanden uitstel van betaling vragen voor:

 • gemeentelijke belastingen
 • bouwleges
 • leges voor evenementenvergunningen
 • marktgelden

Het aantal betaaltermijnen blijft gelijk. Heeft u een automatische incasso afgegeven? Dan kunt u de maandelijkse betaling zonder problemen terug laten storten binnen de periode van uitstel.

Het uitstel geldt voor een periode van drie maanden. Het aantal betaaltermijnen blijft ongewijzigd.

Aanvragen kunnen via de website van de gemeente worden ingediend.

Uitstel aanvragen per brief kan ook: Gemeente Het Hogeland, Team Belastingen, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen .

 
Noorderpoort biedt scholieren online studieadvies aan
Gepubliceerd op woensdag 25 maart 2020

Noorderpoort organiseert voor aankomende studenten en hun ouders/verzorgers online studieadvies. Het Studiekeuze-event van 12 maart moest op het allerlaatste moment worden afgelast, en ook de Last Minute Informatiemarkt op 28 mei kan vanwege het coronavirus niet doorgaan. Veel scholieren hebben zich daarom niet voldoende kunnen oriënteren op een mbo-vervolgopleiding. Noorderpoort biedt deze scholieren nu een alternatief met online studieadvies.
 
Online studieadvies
Aankomende studenten die nog niet weten welke opleiding ze willen gaan volgen of die andere vragen hebben over studeren bij Noorderpoort, willen we graag helpen via online studieadvies . Op de website van Noorderpoort staat een digitaal formulier waarin aankomende studenten of hun ouders kunnen aangeven waarover ze graag informatie willen krijgen en wanneer en hoe ze dit wil ontvangen:

Ook als studenten specifieke vragen hebben over opleidingen of een beroepskeuzetestje willen doen, kunnen zij dit aangeven in het studiekeuzeformulier. Studieadviseurs van Noorderpoort nemen vervolgens contact met hen op via Skype, WhatsApp, telefoon of e-mail. Ook ouders/verzorgers die vragen hebben over de opleiding van hun kind of over studiefinanciering of andere zaken, kunnen het studiekeuzeformulier invullen.

Noorderpoort biedt scholieren online studieadvies aan

Aanmelden voor 1 mei
Aankomende studenten die een mbo-opleiding willen gaan volgen, moeten zich uiterlijk op 1 mei hebben aangemeld. Alleen dan heb je recht op toelating tot de opleiding van je keuze. Dit geldt ook voor numerus fixus-opleidingen (opleidingen met een beperkt aantal opleidingsplaatsen). De aanmelddatum van 1 april 2020 is i.v.m. de coronamaatregelen verschoven naar 1 mei 2020. Dit geeft scholieren langer de tijd om zich goed te oriënteren op een vervolgstudie.
 
Schoollocatie
Een kijkje in de school van jouw opleiding kan online minder goed worden gegeven dan wanneer je zelf in de kantine staat, in een klaslokaal zit of door de gangen loopt. Een leuk alternatief hiervoor is te vinden op de website van Noorderpoort. Op bijna elke locatiepagina laten studenten van Noorderpoort in een filmpje de school aan jou zien.

 

 

 
5 thuiswerktips die echt werken
Gepubliceerd op woensdag 25 maart 2020

Niet in pyjama blijven lopen, schema maken en je niet constant laten storen. Dat is zo ongeveer de strekking van een lucratieve thuiswerkdag. Dan blijf je fris en kun je gemotiveerd aan de slag. Dan houd je dit het langste vol.

1
Werkplek
Trek soepel vallende kleding aan, zorg voor een goede stoel en het liefst een comfortabele werkplek. Je laat rugzak laptop voor wat deze is. Vanaf nu staat je laptop op de keukentafel. Of liever nog, op een bureau in een andere kamer. Dat laatste is niet voor iedereen weggelegd, maar als je de mogelijkheid hebt is een rustige plek het beste.

2
Werktijden
Pak een vast ritme om te werken. Start in de ochtend, neem regelmatig even pauze en stop aan het einde van de middag. Eigenlijk net als wanneer je op kantoor werkt. Je kunt met de tijden schuiven, maar wees je er bewust van dat je productief moet blijven. Niet tussendoor met je Cowboysbag ‘even’ naar de supermarkt. Ga niet lanterfanten. Voor je het weet rommel je maar wat aan en daar heeft niemand iets aan. Je werkgever niet, maar jij zelf ook niet.

3
Werktaken
Als je moeite hebt om de taken te overzien, is het handig een schema te maken, en een to-do lijst te maken. Alles om je te motiveren op een fijne en functionele manier aan de slag te gaan. Schrijf je taken uit, vink ze af. Online zijn er ook programma’s beschikbaar die je kunnen helpen structureel te werken.

4
Bereikbaarheid
Wees duidelijk over wanneer je voor collega’s of anderen bereikbaar bent. Het gevaar zit ‘m erin dat je tot ’s avonds laat op een werk-app zit. Dat is niet de bedoeling. Met andere woorden: stel je grenzen. Het is goed om gemotiveerd te zijn en te blijven. Dat doe je vooral door structuur aan te houden en jezelf ook tegen te veel werken te beschermen.

5
Pauze
Neem op tijd pauze. Ga af en toe naar buiten. Dat is nog steeds mogelijk zolang je maar de juiste afstand houdt van andere mensen. Wie lekker aan het werk is, vergeet dat snel. Die dendert maar door. Dat is niet bevorderlijk voor je concentratie.
Het is zelfs goed om bijvoorbeeld ’s morgens wat eerder te beginnen en met je Rains backpack op met daarin een paar heerlijke boterhammen, tussen de middag een flinke wandeling te maken. Heb je meteen je lunch en sportmoment gehad.

 

 
Vrachtwagen met aardgascondensaat gekanteld nabij Hornbach
Gepubliceerd op woensdag 25 maart 2020

Vrachtwagen met aardgascondensaat gekanteld nabij Hornbach

Een vrachtwagen met gevaarlijke stoffen is woensdagochtend gekanteld op de oprit naar de N46. Volgens de brandweer is er geen sprake van gevaar. Meldt Oogtv.nl

Het ongeluk gebeurde even na de klok van 08.30 uur. “De bestuurder heeft het voertuig veilig kunnen verlaten”, meldt een woordvoerder van de brandweer. “Ook is er geen sprake van een lekkage. Uit voorzorg hebben we wel meerdere brandweervoertuigen opgetrommeld.”

De vrachtwagen is geladen met een aardgascondensaat. Volgens de woordvoerder van de brandweer komt er een specialistisch bedrijf ter plaatse om het voertuig te bergen.

Lees verder ....  (met foto's en video)

Aardgascondensaat bestaat uit een mengsel van stoffen, hoofdzakelijk koolwaterstoffen, die condenseren bij de winning van aardgas als gevolg van de temperatuur- en drukverlaging die optreedt bij gasbehandeling. Het condensaat wordt verzameld en naar een olieraffinaderij afgevoerd voor raffinage.

 
Wat is de maximale huurverhoging in 2020?
Gepubliceerd op maandag 23 maart 2020

Wat is de maximale huurverhoging in 2020?

De huur van uw huis mag vanaf 1 juli 2020 maximaal 5,1% tot 6,6% omhoog. De stijging hangt af van uw inkomen in 2018 en geldt alleen voor sociale-huurwoningen. Huurt u in de vrije sector? Dan geldt er géén maximum huurverhoging. De meeste verhuurders verhogen de huur per 1 juli.

Inkomen tot € 43.574: 5,1%
Was uw huishoudinkomen € 43.574 of minder in 2018? Dan mag de huur van uw huis vanaf 1 juli 2020 hooguit 5,1% (2,6% inflatie 2019 + 2,5 procentpunt) omhoog. Dat geldt dus voor de huurverhoging per 1 juli 2020.

Bestaat uw huishouden uit meer dan 3 personen? Of telt uw huishouden een of meer AOW-gerechtigden? Ook dan is de huurverhoging per 1 juli 2020 maximaal 5,1%, ongeacht uw inkomen.

Inkomen boven € 43.574: 6,6%
Was uw huishoudinkomen € 43.574 of meer in 2018? En heeft geen van de bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en bestaat uw huishouden uit maximaal 3 personen? Dan mag de huur met meer dan 5,1%, maar met hooguit 6,6% (2,6% inflatie 2019 + 4,0 procentpunt) omhoog. Gaat uw huur met meer dan 5,1% (maar maximaal 6,6%) omhoog? Dan moet uw verhuurder een huishoudverklaring van de Belastingdienst bij zijn huurverhogingsvoorstel voegen. Uit die verklaring moet blijken dat uw huishoudinkomen 2018 hoger was dan € 43.574.

De hogere huurverhoging geldt niet voor:

 • huishoudens waarvan 1 of meer bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt op de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging (meestal 1 juli);
 • huishoudens die op de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging bestaan uit 4 of meer personen.

Voor deze huishoudens mag de huur dus maximaal 5,1% omhoog.

Kamers, woonwagens, woonwagenstandplaats: vanaf 1 juli 2020 4,1%
Huurt u een kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats? Dan mag de huur vanaf 1 juli 2020 hooguit 4,1% (2,6% inflatie 2019 + 1,5 procentpunt) omhoog.

Hoeveel het inkomen van uw huishouden was, doet er dan niet toe. De verhuurder mag ook geen informatie over uw inkomen opvragen bij de Belastingdienst.

Huurverhoging vrije sector
Huurt u een vrije-sectorwoning? Dan mag de verhuurder zelf weten hoeveel hij de huur verhoogt. Behalve als in het huurcontract een indexeringsclausule staat. Dan staat de jaarlijkse huurverhoging vast.

Lees verder over de regels voor huurverhoging en de indexeringsclausule in de vrije sector .

Bezwaar maken huurverhoging
Heeft u een sociale-huurwoning en bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u bij de verhuurder bezwaar maken tegen huurverhoging .

 

 
Meer...
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 1 - 61 van 6090

Gerelateerde artikelen

Mijnkadowinkel.nl
 
         
       BEDUMER.NL

COLOFON 
DISCLAIMER
vertical-divider.png    ADVERTEREN

OVER ADVERTEREN   
STATISTIEKEN
vertical-divider.png    CONTACT

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
NIEUWS INSTUREN
vertical-divider.png RSS Feed bedumer.nlVolg ons op FacebookVolg ons op Twitter

K7 MEDIA - BEDUM