Wielerronde van Bedum Bedrijvenvereniging gemeente Bedum
Mensenwerk Hogeland
          Evenementen Agenda BedumColumns

Historie
Voorstel over dorpsbudgetten naar gemeenteraad
Gepubliceerd op donderdag 14 november 2019

Voorstel over dorpsbudgetten naar gemeenteraad gemeente Het Hogeland
 
Het college stelt de raad voor om voor de jaren 2020, 2021 en 2022 elk jaar een bedrag van 900.000 euro beschikbaar te stellen. Dit bedrag wordt verdeeld over 52 dorpen in de gemeente Het Hogeland en is een extra middel om de leefbaarheid en de vitaliteit in de dorpen te verbeteren. Het Dorpsbudget sluit aan bij twee belangrijke pijlers van het gemeentelijk beleid: Ruimte en Inclusie. Met het Dorpsbudget krijgen inwoners de ruimte om zelf met initiatieven te komen om hun dorp te verbeteren. Omdat een initiatief brede steun onder de inwoners van het dorp moet hebben, hoopt de gemeente dat meer mensen – ook zij die minder goed mee kunnen doen in de samenleving - worden betrokken in de samenwerking. De regeling gaat in per 1 januari 2020.

De regels voor de aanvraag zijn zo ruim mogelijk en de lijnen met het team dat de initiatieven beoordeelt zijn kort. Op aanvragen wordt snel beslist. In beginsel kan elke dorpsbewoner met initiatieven komen. 
Het college heeft er voor gekozen de regels voor toekenning van budgetten zo ruim mogelijk te houden. De belangrijkste zijn dat een initiatief aantoonbaar op draagvlak in het dorp kan rekenen. Het project moet verder structureel bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp en moet een algemeen publiek belang dienen.
 
Van de dorpen wordt verwacht dat zij zelf ook bijdragen aan de initiatieven. Dat kan in de vorm van een financiële bijdrage of inzet in natura.
De dorpencoördinatoren kunnen zorgen voor begeleiding tijdens het traject.

Verantwoordelijk wethouder Eltjo Dijkhuis: “Met de dorpsbudgetten geven we ruimte aan inwoners om snel en gemakkelijk plannen te ontwikkelen die bijdragen aan de leefbaarheid en vitaliteit. We werken met zo weinig mogelijk regels en zorgen er zo voor dat inwoners de ruimte krijgen om zelf aan de slag te gaan met hun woonomgeving. Inwoners weten het best wat hun gemeenschap ten goede komt. De regeling is laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen. De regeling is een extraatje bovenop de taken die de gemeente al vervult, Hiermee zetten we een stevige ‘plus’ op de leefbaarheid van onze dorpen.  Ik hoop én verwacht dat er gretig gebruik van wordt gemaakt.”

 
         
       BEDUMER.NL

COLOFON 
DISCLAIMER
vertical-divider.png    ADVERTEREN

OVER ADVERTEREN   
STATISTIEKEN
vertical-divider.png    CONTACT

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
NIEUWS INSTUREN
vertical-divider.png RSS Feed bedumer.nlVolg ons op FacebookVolg ons op Twitter

K7 MEDIA - BEDUM