Wielerronde van Bedum Bedrijvenvereniging gemeente Bedum
Mensenwerk Hogeland
          Evenementen Agenda BedumColumns

Historie
Voorbereiding bestemmingsplan Oostelijke ontsluitingsweg om Bedum
Gepubliceerd op zondag 09 oktober 2016

Voorbereiding bestemmingsplan Oostelijke ontsluitingsweg om Bedum

Op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken burgemeester en wethouders van Bedum bekend dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid ten behoeve van een oostelijke ontsluitingsweg om Bedum. Het nieuwe wegtracé loopt vanaf de St. Annerweg richting de spoorlijn Groningen-Delfzijl en kruist de spoorlijn middels een tunnel en loopt vervolgens parallel aan de spoorlijn richting de vestiging van de zuivelfabriek van FrieslandCampina. De ontsluitingsweg heeft tot doel om het dorp Bedum te ontlasten van vrachtverkeer.

Inspraak bestemmingsplan Oostelijke ontsluitingsweg om Bedum

De ontwerpschetsen van de ontsluitingsweg met bijkomende voorzieningen en maatregelen liggen met ingang van maandag 10 oktober 2016 tot maandag 7 november 2016 voor een ieder ter inzage bij de afd. VROM van de gemeente Bedum. Op www.bedum.nl kunt u de stukken inzien onder de knop: 'loket'-'ter inzage'. Tijdens de ter inzage periode kan een ieder schriftelijk een inspraakreactie indienen bij Burgemeester en Wethouders.

Vervolgprocedure

Vooruitlopend op het te maken ontwerpbestemmingsplan nemen Provinciale Staten een realisatiebesluit en neemt de Gemeenteraad een besluit t.a.v. een gemeentelijke bijdrage voor de ontsluitingsweg. Bij het te nemen realisatiebesluit en het  ontwerpbestemmingsplan wordt aangegeven hoe is omgegaan met de ontvangen inspraakreacties. Het ontwerpbestemmingsplan zal 6 weken ter inzage worden gelegd, waarbij een ieder de mogelijkheid krijgt om een zienswijze in te dienen.

Inloopbijeenkomst op 10 oktober

De provincie Groningen en de gemeente houden een inloopbijeenkomst over de oostelijke ontsluitingsweg bij Bedum en de plannen voor het 'Zuivelpark Bedum' van FrieslandCampina. De bijeenkomst is op maandag 10 oktober 2016 tussen 17:00 en 20:00 uur in Trefcentrum Bedum, Prof. Mekelstraat 1-5 in Bedum. Medewerkers van de provincie, de gemeente en FrieslandCampina zijn aanwezig om bezoekers te informeren over onder meer:

  • het ontwerp van de ontsluitingsweg om Bedum;
  • de spoortunnel;
  • de uitbreidingsplannen van de zuivelfabriek;
  • de aansluiting van de weg op het zuivelpark;
  • de omlegging van het Boterdiep;
  • de planning van de werkzaamheden.

Tijdens de bijeenkomst kunnen bezoekers een inspraakreactie op de plannen geven.  Deze reacties worden verwerkt in aparte nota's. Tijdens de bijeenkomst zijn medewerkers aanwezig die kunnen helpen met het opstellen van een reactie. 

 

 
         
       BEDUMER.NL

COLOFON 
DISCLAIMER
vertical-divider.png    ADVERTEREN

OVER ADVERTEREN   
STATISTIEKEN
vertical-divider.png    CONTACT

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
NIEUWS INSTUREN
vertical-divider.png RSS Feed bedumer.nlVolg ons op FacebookVolg ons op Twitter

K7 MEDIA - BEDUM