Wielerronde van Bedum Bedrijvenvereniging gemeente Bedum
Mensenwerk Hogeland
          Evenementen Agenda BedumColumns

Historie
Verlening omgevingsvergunning voor tijdelijke instandhouding van de bouwweg plan Ter Laan 4
Gepubliceerd op maandag 08 februari 2016

Verlening omgevingsvergunning voor tijdelijke instandhouding van de bouwweg plan Ter Laan 4

Ontwerp afwijkingsbesluit omgevingsvergunning instandhouding van de bouwweg gelegen tussen de St. Annerweg en de Aalschover te Bedum met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3, van de Wabo.

Burgemeester en wethouders van Bedum maken bekend dat zij het voornemen hebben om op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning (dossiernummer HZ_WABO-215-0035) te verlenen voor de tijdelijke instandhouding van de bouwweg gelegen tussen de St. Annerweg en de Aalschover te Bedum.

Het bouwplan is in strijd met de op grond van het bestemmingsplan “Buitengebied 2009” toegekende bestemmingen “agrarisch” (artikel 3) en “wonen” (artikel 17). Met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3, van de Wabo kan ten behoeve van dit plan worden afgeweken van het bestemmingsplan. De aanvraag moet worden opgevat als een verzoek om dat te doen. De aanvraag is voorzien van een “ruimtelijke onderbouwing” waarmee wij instemmen. Aan de vergunning wordt de voorwaarde verbonden dat de bouwweg uiterlijk zes maanden na de gereedmelding van de laatste woning moet worden opgebroken.

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 4 februari 2016 tot en met 16 maart 2016 tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage bij de afdeling VROM van de gemeente Bedum, Schoolstraat 1 te Bedum. Op http://www.bedum.nl/ kunt u de stukken inzien onder de knop: ‘loket’-‘ter inzage’. Voorts is het plan te raadplegen op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ met planid NL.IMRO.0005.OMBU16HERS3-VA01.

Gedurende de termijn van inzage kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum, Postbus 38, 9780 AA Bedum. Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar van de afdeling VROM. Uw zienswijze dient te zijn voorzien van uw naam, adres en de datum. Uw zienswijze dient verder te vermelden tegen welk besluit die is gericht en dient de redenen daarvoor te bevatten.

 
         
       BEDUMER.NL

COLOFON 
DISCLAIMER
vertical-divider.png    ADVERTEREN

OVER ADVERTEREN   
STATISTIEKEN
vertical-divider.png    CONTACT

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
NIEUWS INSTUREN
vertical-divider.png RSS Feed bedumer.nlVolg ons op FacebookVolg ons op Twitter

K7 MEDIA - BEDUM