Wielerronde van Bedum Bedrijvenvereniging gemeente Bedum
Mensenwerk Hogeland
          Evenementen Agenda BedumColumns

Historie
Toespraak wethouder Menne van Dijk ingebruikname kunstgrasveld sportcomplex De Beemden
Gepubliceerd op maandag 28 oktober 2013

Toespraak wethouder Menne van Dijk ingebruikname kunstgrasveld sportcomplex De Beemden

Dames en heren,

‘We zijn trots’.  Die drie woorden heeft iedereen kunnen lezen op de uitnodiging voor vanmiddag.

En die drie woorden geven kernachtig weer hoe we ons vanmiddag voelen.
Want we zijn met elkaar trots. En niet zo’n klein beetje ook. Trots natuurlijk op het schitterende veld dat hier vanmiddag officieel in gebruik wordt genomen.

Maar ik ben, als wethouder Sport van de gemeente Bedum, ook trots, heel erg trots, op de saamhorigheid en de eensgezindheid waarmee het project is opgepakt, waarmee het project is opgepakt en tot dit resultaat heeft geleid.

Kunstgras. Dat was voor voetballend Bedum een lang gekoesterde wens.
Een dure wens, dat moet er bij worden gezegd.
De wens om op kunstvezels te voetballen, borrelde al in de jaren ’80 – en dat is lang geleden – op. Niet in de laatste plaats omdat de hockeyvereniging, even verderop, en de tennissende overburen in dat decennium verblijd werden met een dergelijke ondergrond.
Waarom de voetbalverenigingen dan niet? Daarop ontspon zich met enige regelmaat een discussie over nut en noodzaak.

Ik geef toe: het heeft tijd gekost voor het zover was dat er groen licht was om tot aanleg van het kunstgrasveld over te gaan. In de Sportnota 2009 - 2013 is bij de actiepunten de noodzaak tot onderzoek van de aanleg van een kunstgrasveld aangegeven. In het Collegeprogramma 2010-2014 is dit overgenomen.

En daarmee was voor mij, als wethouder Sport, een opdracht geboren, en een flinke uitdaging. Eén die, als het even kon, met een positief resultaat tot een goed eind moest worden gebracht.
Die opdracht, die uitdaging vroeg om een gedegen en afgewogen voorbereiding: ambtelijk en bestuurlijk én in nauwe samenwerking met de toen nog twee voetbalverenigingen.

In het eerste overleg met de verenigingen heb ik duidelijk gemaakt dat een planmatige aanpak nodig zou zijn.
De verenigingen zaten gelukkig op dezelfde lijn. We hebben eerst onderzocht of kunstgras het probleem van de beperkte trainingscapaciteit zou kunnen oplossen.
Dat die capaciteit tekort schoot, bleek inderdaad. Op termijn zou dat tot gevolgen kunnen leiden voor het niveau waarop CVVB en vv Bedum acteerden.

In het proces is ook de gemeenteraad nauw betrokken; verschillende fracties gaven aan voor kunstgras te voelen toen aangetoond was dat een kunstgrasveld het probleem van die trainingscapaciteit zou  kunnen tackelen. Een grote meerderheid in de gemeenteraad wilde dat hiervoor middelen beschikbaar moesten worden gesteld.
Een te nemen beslissing die valt te waarderen in een tijd waarin financiële middelen voor investeringen steeds moeilijker zijn.

Ondertussen kwam de vraag aan de orde welk veld van kunstgras zou worden voorzien. Veld 1, het hoofdveld, luidde de unanieme conclusie. En bij een nieuw hoofdveld hoort ook nieuw hekwerk, doelen, dug-outs, en verlichting. Daarmee zou de hele entourage van het hoofdveld een enorme opwaardering krijgen.

Eind vorig jaar, bij de begrotingsbehandeling 2013, heeft de gemeenteraad het krediet beschikbaar gesteld onder de voorwaarde dat er en substantiële bijdrage van de verenigingen zou komen. Die toezegging lag er inmiddels en dat betekende: groen licht. Het veld kon er komen.

Het vervolg heeft mij op een plezierige manier verrast. Was er in de voorbereiding naar het raadsbesluit al sprake van eendrachtige samenwerking tussen gemeente en de, toen nog, twee voetbalclubs; na dat groene licht werd er verder gewerkt om tussen het eind van het seizoen 2012/2013 en het begin van het seizoen 2013/2014 realisatie uit te voeren.
Het doel dat we samen voor ogen hadden, was helder: het beste en mooiste kunstgrasveld van Noord Nederland, dat ligt aan het begin van dit nieuwe seizoen in Bedum. Geen twijfel over mogelijk.

En dat is gelukt. Dankzij de inspanning van onze ambtelijke organisatie én dankzij de fenomenale inbreng van dat, wat sinds juni, de SV Bedum heet.
Ik heb dat met bewondering aangezien: bestuursleden en technische mensen van de club die de mouwen opstroopten.
Vrijwilligers en spelers die met zand en tegels en met verf en kwast in de weer waren.
Trouwe sponsoren die menskracht en materieel beschikbaar stelden.
Eenheid. Saamhorigheid. En solidariteit. Bedum op zijn allerbest.
Het nieuwe veld is het product van die gezamenlijke krachtsinspanning. Een door-en-door product van Bedumers voor Bedumers.

Ik kijk terug op een intensieve periode van nauwe samenwerking. Een periode waarin we elkaar goed hebben leren kennen, elkaar hebben leren vertrouwen en elkaar bijna blindelings wisten aan te voelen.
En natuurlijk: in zo’n intensief proces ontkom je niet aan af en toe wat wrijving en kleine schermutselingen. Dat mag. Als we daar tegenaan liepen dan werden plooien professioneel glad gestreken. Want het doel: het nieuwe kunstgrasveld, dat prevaleerde boven alles.

Het product van die innige (nauwe) samenwerking openen we dadelijk. En dat doen we natuurlijk ook weer samen.
Daarmee voegen we verbeterde kwaliteit toe aan ons voorzieningenniveau.
Met het veld bewijzen we onze status als sportgemeente van de regio andermaal. 
SV Bedum heeft er een glanzend, schitterend visitekaartje bij!

Ja, en dan kom ik tot een afronding. Zal ik de mensen persoonlijk gaan bedanken? Al die vrijwilligers van de SV Bedum benoemen? Al die medewerkers van de gemeente die hun best hebben gedaan de aanleg van het kunstgras mogelijk te maken? Al die sponsoren die zich belangeloos in het zweet hebben gewerkt voor hun club? Al die medewerkers van de bedrijven en adviesbureaus die hier een mat-van-jewelste hebben neergelegd? Ik noem ze niet bij naam, het zijn er teveel.

Ik constateer dat we hier samen een prestatie van topformaat hebben neergelegd.
In goed overleg en samenwerking. In harmonie.
Ik kijk terug op een schitterende, heel prettig verlopen missie.
En daarvoor wil ik iedereen, werkelijk iedereen, hartelijk bedanken.

Daaraan koppel ik de afspraak dat we ook in de toekomst – en onze wegen kruisen elkaar vast nog wel weer een keer – als partners, in het volste vertrouwen om de tafel gaan zitten.
De eerste contacten. De voorbereiding. De uitvoering van het werk. De nasleep. En: de invulling van het programma voor vanmiddag. Samen hebben we het gedaan.
En dat houden we in de toekomst graag zo.

Bedum wint aan uitstraling met een voetbalclub die op hoog niveau acteert. Ik hoop dat dit kunstgrasveld nog een extra impuls mag zijn voor het niveau.
Bedumers en buitenlui voelen zich aangetrokken tot een vereniging die gezelligheid, eenheid, clubgevoel en saamhorigheid uitstraalt.  Daarom houden we onze contacten met SV Bedum – maar die niet alleen- open. Samen hebben we een wereld te winnen. En dat we dat kunnen, dat hebben we het afgelopen  jaar bewezen.

Het gevaar dreigt dat ik de volgende spreker, de voorzitter van SV Bedum, nogal wat kunstgras voor de voeten heb weggemaaid.  Het zij zo.  Maar Edwin van Zanten weet de plekken waar nog wel vezels zitten ongetwijfeld te benutten.
Om hem een beeld van die plekken te geven, heb ik een cadeau.
Voor de SV. Voor de spelers. Voor sponsoren. Voor toeschouwers. Voor sympathisanten. Voor Edwin, nu. En eigenlijk: voor heel Bedum. Gefeliciteerd!. Iedereen. En bedankt! (overhandiging luchtfoto sportcomplex).

 

 
         
       BEDUMER.NL

COLOFON 
DISCLAIMER
vertical-divider.png    ADVERTEREN

OVER ADVERTEREN   
STATISTIEKEN
vertical-divider.png    CONTACT

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
NIEUWS INSTUREN
vertical-divider.png RSS Feed bedumer.nlVolg ons op FacebookVolg ons op Twitter

K7 MEDIA - BEDUM