Wielerronde van Bedum Bedrijvenvereniging gemeente Bedum
Mensenwerk Hogeland
          Evenementen Agenda BedumColumns

Historie
Stichting Behoud Boterdiep vraagt standpunt politieke partijen
Gepubliceerd op vrijdag 26 oktober 2018

In de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 november heeft de Stichting Behoud Boterdiep zich d.m.v. een schrijven gericht aan de politieke partijen, die meedoen met de verkiezingen. SBB vraagt hen naar hun standpunt.

SBB schrijft:
"Zoals u bekend zal zijn beijvert de Stichting Behoud Boterdiep (SBB) zich voor het behoud van de huidige loop van het Boterdiep. Vooropgesteld dat wij beslist geen bezwaar hebben tegen uitbreiding van de zuivelfabriek van FrieslandCampina (DOMO) in Bedum, hebben wij wel bezwaren tegen de voorliggende uitbreidingsplannen van de DOMO, waarbij het Boterdiep moet worden omgelegd en er een geheel nieuw zuivelcomplex voor de productie van melkpoeder, met  twee  poedertorens van 50 m. hoog, ruwweg in de al eeuwen bestaande  loop van het Boterdiep zal verrijzen.

Stichting Behoud Boterdiep vraagt standpunt politieke partijen
Melkpoederfabriek FrieslandCampina in aanbouw in Borculo.

Met de verkiezingen voor de nieuwe gemeente Het Hogeland in het vooruitzicht, zouden wij het bijzonder op prijs stellen het standpunt van uw partij te mogen vernemen v.w.b. de plannen van de DOMO. Het is onze bedoeling de standpunten van alle politieke partijen op onze Facebookpagina te vermelden, zodat geïnteresseerde inwoners van de gemeente hiervan op de hoogte zijn en het eventueel mee kunnen laten wegen bij het bepalen van hun keuze. Wellicht zullen we onze zogeheten stemwijzer ter publicatie aanbieden. "

Het  college van B.& W. van Bedum is voorstander van het verleggen van het eeuwenoude Boterdiep voor de bouw van een industrieel betonnen kolos van FrieslandCampina. Maar mede door de vele zienswijzen die zijn ingediend heeft de onafhankelijke commissie M.E.R., die milieueffectrapporten  toets voor de overheid, de gemeente laten weten dat er een  nieuw milieueffectrapport moet komen. Daardoor zal de uiteindelijke beslissing op het bordje komen van de raad van de nieuwe gemeente Het Hogeland.
De Stichting Behoud Boterdiep stelt zich ten doel het historisch cultureel erfgoed, het Boterdiep, te beschermen en te houden zoals het al meer dan 1000 jaar zijn loop heeft. De Stichting gaat zich met alle democratische middelen verzetten tegen het onzalige plan van de gemeente om het Boterdiep te verleggen.

Wij zijn niet tegen uitbreiding van de zuivelfabriek van FrieslandCampina, maar wel tegen het plan zoals het tot nu toe is gepresenteerd. De stichting betreurt het, wanneer melkveehouders veronderstellen, dat dit ook tegen hen is gericht. Dat is absoluut niet het geval: melkveehouders houden ons weidelandschap juist in stand.

U kunt de stichting steunen met een gift op bankrekening NL05RABO0330970658 ten name van Stichting Behoud Boterdiep.

Bestuur Stichting Behoud Boterdiep,

Jan Sietsema, voorzitter
Lolke Weegenaar, secretaris
Harry Hoving, penningmeester

Email: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

U kunt ons volgen op Facebook onder Stichting Behoud Boterdiep .

 

 
         
       BEDUMER.NL

COLOFON 
DISCLAIMER
vertical-divider.png    ADVERTEREN

OVER ADVERTEREN   
STATISTIEKEN
vertical-divider.png    CONTACT

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
NIEUWS INSTUREN
vertical-divider.png RSS Feed bedumer.nlVolg ons op FacebookVolg ons op Twitter

K7 MEDIA - BEDUM