Wielerronde van Bedum Bedrijvenvereniging gemeente Bedum
Mensenwerk Hogeland
          Evenementen Agenda BedumColumns

Historie
Steelande wonen wordt: Groninger Huis en Wierden en Borgen uit Bedum
Gepubliceerd op dinsdag 26 juli 2016

Steelande wonen wordt Groninger Huis en Wierden en Borgen uit Bedum 

Woningcorporaties dienen officiële aanvraag in bij minister Blok.

Woningcorporatie Steelande wonen uit Hoogkerk heeft toestemming gevraagd aan minister Blok (wonen) om de woningcorporatie te splitsen in twee werkgebieden: Hoogezand- Sappemeer en Groningen. Als de minister toestemming geeft worden de beide werkgebieden op 1 januari 2017 samengevoegd met respectievelijk Groninger Huis in Zuidbroek en Wierden en Borgen in Bedum. Door de samenvoeging houdt Steelande wonen op te bestaan. Alle huurders, gemeenten en overige betrokkenen zijn geïnformeerd over de plannen.

Aanleiding

Steelande wonen is een woningcorporatie in Hoogkerk met ongeveer 3.500 huurwoningen in de gemeenten Groningen en Hoogezand-Sappemeer. In 2014 werd duidelijk dat Steelande wonen door verschillende oorzaken niet zelfstandig kan blijven bestaan. Er zijn een aantal scenario’s ontwikkeld om te onderzoeken hoe de woningcorporatie de dienstverlening aan haar huurders en de volkshuisvestelijke opgave kan waarborgen. Hieruit bleek dat een splitsing en samenvoeging van de woningcorporatie de beste oplossing is.

‘In gesprek met de buren’

In 2015 is Steelande wonen in gesprek geraakt met Groninger Huis uit Zuidbroek en Wierden en Borgen uit Bedum. Beide woningcorporaties zijn financieel gezond en hebben een solide organisatie. Bovendien grenst hun werkgebied aan het werkgebied van Steelande wonen. Dat heeft uiteindelijk de doorslag gegeven om in januari 2016 een intentieverklaring te ondertekenen voor een verregaande samenwerking.

Onderzoek en besluitvorming

De drie woningcorporaties zijn niet over één nacht ijs gegaan. Er is zorgvuldig onderzoek gedaan naar de financiële kansen en risico’s en de maatschappelijke meerwaarde. Voorop staat dat de huurders geen nadelige gevolgen mogen ondervinden van een splitsing en samenvoeging. Ook is er uitgebreid overleg gevoerd met direct betrokkenen, zoals huurdersorganisaties, ondernemingsraden en gemeentenen landelijk toezichthouders.

De minister beslist

Vorige week hebben de woningcorporaties een officieel verzoek ingediend bij de minister van Wonen en Rijksdienst. De minister gaat de aanvraag beoordelen en neemt voor 1 januari 2017 een beslissing over de splitsing van Steelande wonen en de samenvoeging van het deel Hoogezand-Sappemeer met Groninger Huis en het deel Groningen met Wierden en Borgen.

Van drie naar twee woningcorporaties

Door de samenvoeging houdt Steelande wonen op te bestaan en wordt het werkgebied van Groninger Huis en Wierden en Borgen groter. Dat levert efficiencyvoordelen op en biedt de mogelijkheid om de noodzakelijke investeren te doen in het werkgebied van Steelande wonen. Bovendien wordt het makkelijker om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, zoals een gemeentelijke herindeling of krimp. Groninger Huis neemt ongeveer 1.600 woningen in de gemeente Hoogezand-Sappemeer over en heeft na de samenvoeging ruim 4.200 woningen in bezit. Wierden en Borgen neemt ongeveer 1.800 in de gemeente Groningen over. Het totaal aantal woningen komt daarmee op ongeveer 7.000.

Werkgarantie voor de medewerkers

De medewerkers van Steelande wonen hebben een werkgarantie. Dat betekent dat er geen gedwongen ontslagen vallen. Alle medewerkers hebben inmiddels een functieaanbod ontvangen voor de nieuwe werkplek.

Wat verandert er voor de huurders?

Alle huurders hebben een brief ontvangen waarin de plannen zijn uitgelegd. Voor de huurders van Steelande zullen een aantal dingen veranderen. Zo wijzigen bijvoorbeeld de telefoonnummers en het rekeningnummer waarop de huur moet worden overgemaakt. Na de zomervakantie krijgen de huurders uitgebreide informatie van hun nieuwe verhuurder over de dienstverlening vanaf 1 januari 2017. De drie woningcorporaties werken daarbij nauw samen met de huurdersorganisaties die de huurders vertegenwoordigen.

 

 
         
       BEDUMER.NL

COLOFON 
DISCLAIMER
vertical-divider.png    ADVERTEREN

OVER ADVERTEREN   
STATISTIEKEN
vertical-divider.png    CONTACT

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
NIEUWS INSTUREN
vertical-divider.png RSS Feed bedumer.nlVolg ons op FacebookVolg ons op Twitter

K7 MEDIA - BEDUM