Wielerronde van Bedum Bedrijvenvereniging gemeente Bedum
Mensenwerk Hogeland
          Evenementen Agenda BedumColumns

Historie
SV Bedum zet hoog in met nieuwbouwplan voor een multifunctionele accommodatie
Gepubliceerd op maandag 09 januari 2017

SV Bedum zet hoog in met nieuwbouwplan voor een multifunctionele accommodatie

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van SV Bedum kon voorzitter Edwin van Zanten meerdere positieve nieuwsberichten naar buiten brengen. De traditionele bekendmaking van de trainer voor het nieuwe seizoen was al geen verrassing meer. Het was al bekend gemaakt dat Remy van der Wal volgend seizoen hooftrainer zal zijn bij SV Bedum. Dick Visser, nu nog hoofdtrainer van SV Bedum zondag 1, zal trainer van het tweede zaterdagteam worden. Wel verrassend was de bekendmaking van de nieuwe hoofdsponsor van SV Bedum. Met verzekeringsgroep Klaverblad Verzekeringen is SV Bedum een contract overeengekomen voor vier seizoenen. Klapstuk van de middag was echter de onthulling van de ambitieuze nieuwbouwplannen voor de huisvesting van de Bedumer voetbalvereniging. De plannen werden tijdens de bijeenkomst met leden en genodigden visueel gepresenteerd door architect Niels Feddema.

Op de huidige locatie van de voetbalvereniging in Bedum, moet een compleet nieuwe accommodatie verrijzen met een nieuwe kantine, twaalf kleedlokalen en diverse vergader- en opslagfaciliteiten waarvan SV Bedum gebruik zal gaan maken. Daarnaast zijn er binnen het nieuwbouwplan diverse multifunctionele ruimtes gepland waar andere Bedumer (sport-)verenigingen en belangengroepen gebruik van zouden kunnen maken. Een belangrijke gedachtegang bij de ontwikkeling van het nieuwbouwplan is om het complex ook geschikt te maken om dagbesteding aan te bieden voor mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking.

Voorzitter Edwin van Zanten legt uit hoe de plannen tot stand zijn gekomen. “Enige maanden geleden werd ik uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dat gesprek werd mij als voorzitter van SV Bedum een presentatie gegeven van de plannen voor een nieuwe accommodatie van onze voetbalclub. Ik was op dat moment perplex. Ik wist niet dat dit al zo concreet speelde. Er werden mij nieuwbouwtekeningen en plattegronden gepresenteerd van hoe de nieuwe accommodatie van SV Bedum er uit zou moeten gaan zien. Het bleek dat een groep Bedumers al een tijdje bezig was in een werkgroep met de ontwikkeling en uitwerking van de nieuwbouwplannen.”

SV Bedum zet hoog in met nieuwbouwplan voor een multifunctionele accommodatie

Burgerinitiatief
Woordvoerder Douwe Feddema geeft namens de werkgroep een toelichting op de ideeën van de werkgroep. “De ideeën zijn ontstaan door een aantal Bedumers die onder het genot van een biertje aan het brainstormen waren over een nieuwe accommodatie voor SV Bedum. Op initiatief van Bedumer ondernemer Gert Jan Hageman zijn er toen een aantal mensen uitgenodigd om te kijken hoe haalbaar de brainstormplannen zouden zijn. Al snel was er binnen deze werkgroep sprake van een gemeenschappelijk enthousiasme en zijn er concrete plannen gemaakt. Vanaf het begin was het duidelijk dat we niet alleen een ambitieus nieuwbouwplan voor voetbalvereniging SV Bedum zouden moeten ontwikkelen maar iets neer moeten zetten voor de hele Bedumer gemeenschap.”

Met de betrokkenheid van architect Niels Feddema en bouwadviseur Douwe Feddema kon de werkgroep haar plannen meteen omzetten naar een concreet voorstel inclusief een programma van eisen en bijbehorende bouwtekeningen. “Net als bij het door ons gerealiseerde project appartementen De Krijthe in Bedum, zijn de nieuwbouwplannen een mooi voorbeeld van burgerinitiatief. Als werkgroep willen we een kant-en-klaar verhaal neerleggen inclusief bouwtekeningen en bouwadviezen. Wij werken het helemaal uit en de gemeente zal een regisserende rol gaan vervullen binnen het project. Met medewerkers van de gemeente Bedum hebben we al oriënterende gesprekken gevoerd over onze plannen. Daarnaast hebben we ook andere maatschappelijk betrokken organisaties en vooraanstaande personen binnen de Bedumer bevolking op de hoogte gebracht. Het is nu zaak dat we deze sneeuwbal aan het rollen krijgen en dat ons plan door de inbreng vanuit de Bedumer gemeenschap steeds concretere vormen aan gaat nemen en we meer mensen en organisaties achter ons krijgen voor de uiteindelijke realisatie. “

Boost voor hele dorp Bedum
Met de nieuwbouw wil de werkgroep een boost geven aan het hele dorp Bedum. Het nieuwe gebouw moet een verzamelplaats worden waar diverse groepen mensen en diverse (sport-)verenigingen en belangengroepen gebruik van gaan maken. Edwin van Zanten van SV Bedum licht dit toe: “Voor SV Bedum is het van belang dat er een modernisering komt van de bestaande accommodatie. Om als vereniging verder te groeien is dat noodzakelijk. Maar we willen geen sportcomplex waar alleen in de avonduren en in het weekend gebruik van wordt gemaakt. We denken veel breder. Een accommodatie waar overdag de mogelijkheid bestaat voor dagbesteding voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Waar ouderen, jongeren of mensen met een bepaalde verbinding elkaar overdag en ’s avonds kunnen ontmoeten. Waar Bedumer sportverenigingen kunnen vergaderen of evenementen kunnen organiseren. Waar ruimte is om sociale en culturele activiteiten te laten plaats vinden. Dat staat ons voor ogen. Eén groot multifunctioneel complex met SV Bedum als hoofdbewoner.”

SV Bedum zet hoog in met nieuwbouwplan voor een multifunctionele accommodatie 

Met de realisatie van het plan is een aanzienlijk bedrag gemoeid. Douwe Feddema: “We zijn volop bezig met de financiële realisatie van de plannen. Daarover zijn we met meerdere partijen in gesprek en verkennen we de mogelijkheden voor subsidies en financiering. Dit zal de nodige tijd in beslag gaan nemen. Maar als werkgroep hebben we gesteld dat we doorgaan met de ontwikkeling van de plannen en dat we met diverse burgers en partijen in gesprek blijven om uiteindelijk een plan te gaan realiseren waarvan zoveel mogelijk Bedumers kunnen gaan genieten.”

Werkgroep Nieuwbouw SV Bedum
De werkgroep is op initiatief van de Bedumer ondernemer en SV Bedum-lid Gert Jan Hageman tot stand gekomen. Verder zitten in de werkgroep Douwe Feddema (bouwadviseur bij Adviesburo Van der Plas), Niels Feddema (Feddema architect), Rolf van Bruggen (Van Bruggen Bestrating en CDA-gemeenteraadslid), André van Haag (bestuurslid accommodatie SV Bedum), Vincent Geerling (bestuurslid SV Bedum) en Rob van der Werf (Groenvoorziening AJ vd Werf BV en voorzitter Stichting Bedrijvenvoetbal Bedum). Namens SV Bedum is voorzitter Edwin van Zanten in een latere fase ook toegevoegd aan de werkgroep.

Voor meer informatie over bovenstaande kan contact op worden genomen met:

Edwin van Zanten - Voorzitter SV Bedum
• Tel:  06 – 22 20 77 01
• E-mail:   Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
Douwe Feddema – woordvoerder werkgroep nieuwbouw SV Bedum
• Tel: 06 – 53 80 27 37
• E-mail: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

 

 
         
       BEDUMER.NL

COLOFON 
DISCLAIMER
vertical-divider.png    ADVERTEREN

OVER ADVERTEREN   
STATISTIEKEN
vertical-divider.png    CONTACT

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
NIEUWS INSTUREN
vertical-divider.png RSS Feed bedumer.nlVolg ons op FacebookVolg ons op Twitter

K7 MEDIA - BEDUM