Wielerronde van Bedum Bedrijvenvereniging gemeente Bedum
Mensenwerk Hogeland
          Evenementen Agenda BedumColumns

Historie
Overdracht oldtimer A-Ford brandweerauto van de gemeente naar de stichting brandweer Ford Bedum
Gepubliceerd op dinsdag 13 november 2018

Overdracht oldtimer A-Ford brandweerauto van de gemeente naar de stichting brandweer Ford Bedum 

 

Edelachbare Heeren,

Hiermede bevestigen wij voor u in opdracht te hebben genomen 1 Ford-automobielmotorspuit met hoogdruk centrifugaalpomp.
Met een capaciteit van 1150 liter per minuut bij 70 meter opvoerhoogte.
Tot den prijs van 4950 gulden
En in de aanbieding extra bij geleverd
1 rein koelwater systeem …. kosten 155 gulden
4 stralen,  5 meter zuigbuis maat 4  voor de prijs van 42 gulden en 50 cent

Met de meeste hoogachting
N.V. brandspuitenfabriek Bikkers & zoon te Rotterdam
A. Bikkers.
Datum 12 juni 1929

En hiermee was de aanschaf van de brandweer Ford een feit.

Dames en heren,

Namens de stichting brandweer Ford Bedum. heet ik u alle van harte welkom.

Vandaag willen we graag met u samen de officiële overdracht van de Ford van de gemeente naar de stichting brandweer Ford Bedum vieren.
De officiële overdracht zal zo dadelijk worden gedaan door wethouder Menne van Dijk namens de gemeente Bedum.
Maar graag neem ik u eerst mee in de geschiedenis van de Ford.
Ik vond in de archieven een schrijven van 21 juli 1920 van de aanschaf van handbrandspuiten van de firma van Bergen uit Heiligerlee. Een grote versie op 4 houtenwielen voor het hoofddorp Bedum en een kleine versie (model kruiwagen) voor de dorpen Onderdendam Zuidwolde en Noorderhoogebrug. Dit waren de eerste brandblusmiddelen die de gemeente tot hun beschikking kregen. De aanschaf kwam mede tot stand door de subsidie van 2 verzekerings maatschappijen.
Het was in de periode van burgemeester Joustra.

De brandweerploeg bestond in die tijd uit…………

Opperbrandmeester Tilbusscher die aan de stationsweg 537 woonde
De Brandmeesters waren vd Veen en Kuiper
Machinisten Smedinga en vd Veen
En de pijpgasten waren Vriezema, Ubels en Heemstra.
Op 4 maart 1921 werden de heren P. Homan, G. Bodewes en K. Boer. Benoemd tot slangenhouder.
En zo was er sprake van een georganiseerde brandweer in de gemeente Bedum.
Een van de taken van de opperbrandmeester was, dat hij bij brand ook direct de veldwachter op de hoogte diende te brengen van den brand.
Ook diende hij zorg te dragen dat het personeel van den brandspuit bij brand of bij beproeving, steeds van het onderscheidingsteken was voorzien. 
Hieraan kon namelijk worden gekeken of, en wie er betaald moest worden.
In die tijd werdt er al 1 gulden per uur betaald.

Overdracht oldtimer A-Ford brandweerauto van de gemeente naar de stichting brandweer Ford Bedum
De leden van de stichting brandweer Ford Bedum;
Op de foto v.l.n.r. op de A-Ford: Bert Reitsema, Aalderik Venhuizen en Wiebe Dijkstra,
v.l.n.r. voor de A-Ford: Harry Smit, Arno Schreuder, Piet Homan en Gert Kamphuis 

Ik kwam ook nog een schrijven uit die tijd tegen van het verlenen van assistentie bij een brand. Er was namelijk brand geweest in de steenfabriek Boerdam in Middelstum en de brandspuit van Bedum had daar assistentie verleend.
 
De vergoeding van 50 gulden die de gemeente Bedum hiervoor vroeg vond B&W van Middelstum billijk en zou spoedig worden overgemaakt.

In juni 1926 zijn het weer de 2 verzekeringsmaatschappijen die de raad van Bedum een brief sturen.
In deze brief menen de beide directeuren de vrijheid te moeten nemen dat hoewel er in 1920 een belangrijke stap was gezet door de aanschaf van de motorspuit.
Maar dat er bij de boerderijbrand van de weduwe Amsing is gebleken dat de motorspuit naar hunne mening over onvoldoende capaciteit beschikt.
En naar aanleiding daarvan u te verzoeken stappen te willen doen die leiden tot verbetering van de Bedumer brandweer en speciaal… tot het aanschaffen van een nieuwe auto-motorspuit.
 
Dit werd dus de Ford met een opbouw van de Firma Bikkers te Rotterdam.
Het voertuig werd dus uitgerust met een centrifugaalpomp en had plaats voor 8 personen 2 voorin en 6 achter op.
Een bel als sirene en fakkels voor verlichting ter plaatse.

En zo geschiede…….
Op 12 juni 1929 werd de aankoop van de auto-motorspuit van de brandspuitenfabriek A. Bikkers en zoon, door de gemeente Bedum een feit.
Een officieel moment van overdracht of in gebruik name van de Ford heb ik niets kunnen vinden.
Op 4 september 1929  werd er volgens de “motor rijwielwet” het nummerbewijs (zeg maar het kenteken) afgegeven door de commissaris der koningin van de provincie Groningen.

Overdracht oldtimer A-Ford brandweerauto van de gemeente naar de stichting brandweer Ford Bedum

Onder volg nummer 612 kreeg de Ford
kenteken nummer A 16801 welke nog altijd op de bumper te zien is.
Er werd een W.A. verzekering afgesloten bij Helvetia te Amsterdam.

Enkele namen brandweerlieden die in de Ford periode bij de Bedumer brandweer werkzaam waren o.a.

Arend Siemen Bouwman
Gauke de Boer
Willem Van Olm
Lammert van kampen
R. Goosen
Heijo Ubbels
Kees Zevenberg
J. Haaksma
J. van der Maar
D. Bodewes
J de Graaf
Henny Reitsema
L. De Blecourd
Commandanten A. Koolhof en G de kiviet

Ik maak een stap naar 1955.

In augustus 55 ontvangt de gemeente Bedum een brief van de district inspecteur brandweerwezen, met de mededeling dat de huidige autospuit daterende van 1929 onbetrouwbaar was geworden en ter zijn er tijd zou komen te vervallen.
In 1952 had de gemeente al de Dodge met voorbouwpomp aangeschaft en was vanaf dat moment het eerste voertuig. Hierdoor raakte de Ford langzaam uit beeld.

Overdracht oldtimer A-Ford brandweerauto van de gemeente naar de stichting brandweer Ford Bedum

De Ford werd van enkele onderdelen ontdaan en verdween verder uit beeld. Het waren de jaren van wederopbouw na de oorlog en voor het instant houden van oud brandweer materieel had men in die jaren geen tijd en geld.
Na vele omzwervingen kwam de Ford in 1974 in de kazerne hier aan de industrie weg terecht.

Na een aantal jaren aan de kant te hebben gestaan werd in 1978 de vraag gesteld….
Wat doen we met de oude motorspuit?
Gaat de spuit uit 1929 verloren?

Hierop schijnen deze legendarische worden te zijn gevallen.

Krieg stoe hom weer aan proat Jan….. (Jan Pleiter)
Jan terug…. Met wat originele onderdaln mot dat lukken.
Zegt Aalderik Venhuizen……Den begun ik vast met raust krabbn.

Nadat de motor was nagekeken en voorzien van nieuwe olie. kwam er na een lange tijd van stilstand het moment dat de motor kon worden gestart.
Met een luide knal en flinke rookpluim (waarbij de muren van de werkplaats hierachter stonden te schudden) begon de oude Ford motor weer te pruttelen.
Dit was het begin van de 2e leven van de Ford.

2 jaar werd er in de avonduren en op zaterdagochtenden door een aantal vrijwillige brandweermannen aan de restauratie gewerkt.
Burgemeester Smallenbroek…. inmiddels ook enthousiast geraakt door de restauratie maande de restaurateurs regelmatig aan.
Zorg dat de Ford tijdig gereed is zodat hij in de bevrijdingdags optocht kan mee rijden.
En op 5 mei 1980 tijdens de optocht kon het eind resultaat van 2 jaar noeste arbeid worden aanschouwd.
Sinds dien is de Ford voor vele trouwerijen, jubilarissen en andere feestelijkheden van stal gehaald.


In 1999 kreeg de Ford voorafgaande aan de ingebruikname van de huidige DAF brandweerwagen een kleine renovatiebeurt.
En in 2006 is de motor gereviseerd.
Afgelopen voorjaar zijn er weer enkele onderdelen vervangen of hersteld.
Zo zijn na 38 jaar de banden vervangen, en is er een nieuwe voorruit geplaatst.
Ook het remlicht was aan vernieuwing toe.

Maar nu ter zake….
Waarom de Ford in een stichting?
Wel nu…….
De situatie was zo dat de gemeente Bedum eigenaar was van de Ford, maar het beheer en gebruik lag bij de gemeentelijke brandweer.
Met de overgang van de gemeentelijk brandweer naar de VRG in 2014 bleef de Ford in eigendom van de gemeente maar het beheer en gebruik bij mensen welke inmiddels in dienst waren bij de VRG.
Op zich geen probleem. Maar….
In 2015 werd duidelijk dat de gemeente Bedum op zou gaan in een nieuw te vormen gemeente. Het Hogeland.
Dit zou betekenen dat de Ford ergens tussenwal en schip zou kunnen vallen.
Tja, en daar leek ons (de Ford beheergroep) de tijd rijp om met de gemeente in overleg te gaan over de toekomst van de Ford, En hoe we deze voor de toekomst in Bedum zouden kunnen behouden.
Samen met burgemeester Henk Bakker en gemeente secretaris Richard Wiltjer zijn we gezamenlijk tot het besluit gekomen om een stichting van beheer op te richten. De Stichting Brandweer Ford Bedum.
Ook Marjan Boersma heeft ons geweldig geholpen met het opstellen van de statuten en het laten passeren van deze stukken bij de notaris.
Ik ben erg blij en vindt het een geweldige eer om samen met secretaris Aalderik Venhuizen en penningmeester Bert Reitsema als voorzitter deze stichting te mogen besturen.
Daarnaast minstens zo belangrijk…..
Piet Homan, Gert kamphuis, Harry Smit en Arno Schreuder zeg maar de technische dienst van de stichting.

Wij zijn ontzettend blij om hier vanmiddag het officiële start sein van deze stichting gezamenlijk met een afvaardiging van de gemeente bedum, donateurs, begunstigers, oud leden, partners van oud leden, leden van de brandweer van Bedum en alle ander aanwezigen mogen vieren.

Zo dadelijk zal Wethouder van sport en cultuur de heer Menne van dijk de officiële overdracht bevestigen door de bel van de Ford te laten rinkelen.

Maar eerst het woord aan de heer Menne van Dijk ……… wethouder van de gemeente Bedum

Met deze overdracht staat de stichting nu op eigen benen.
Nu is het zo dat we al een periode met de stichting onderweg zijn.
En zo begunstigers en donateurs hebben kunnen werven. Maar onderhoud en kosten blijven natuurlijk doorgaan.
Daarom zijn wij ontzettend blij met de donateurs en begunstigers die ons nu steunen.
Zeg maar de vrienden van de stichting brandweer Ford Bedum.
Wij hopen dan ook dat deze groep vrienden ons voor langere periode wil en kan blijven steunen.
Want hoofd-doel van de stichting is….
Dat we deze prachtige oude brandweer auto voor de toekomst kunnen behouden en dat hij nog lang voor feesten en festiviteiten door de oude gemeente bedum kan blijven rijden.

Dames en heren namens het bestuur wil ik u hartelijk danken voor uw komst en u uitnodigen om onder het genot van een hapje en drankje te toosten op de stichting brandweer Ford Bedum.

Dank u wel.

 

 
         
       BEDUMER.NL

COLOFON 
DISCLAIMER
vertical-divider.png    ADVERTEREN

OVER ADVERTEREN   
STATISTIEKEN
vertical-divider.png    CONTACT

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
NIEUWS INSTUREN
vertical-divider.png RSS Feed bedumer.nlVolg ons op FacebookVolg ons op Twitter

K7 MEDIA - BEDUM