Wielerronde van Bedum Bedrijvenvereniging gemeente Bedum
Mensenwerk Hogeland
          Evenementen Agenda BedumColumns

Historie
Ook Stichting Behoud Boterdiep in verzet tegen uitbreiding Friesland Campina zuivelfabriek in Bedum
Gepubliceerd op vrijdag 29 juni 2018

Ook Stichting Behoud Boterdiep in verzet tegen uitbreiding Friesland Campina zuivelfabriek in Bedum


Er is veel en fel verzet tegen de mogelijke uitbreiding van Friesland Campina zuivelfabriek in Bedum. De huidige fabriek zorgt al voor veel overlast en gezondheidsklachten bij Bedumers, nu er plannen zijn om de fabriek fors uit te breiden zien de meeste Bedumers de fabriek liever vertrekken. De paar banen die de uitbreiding in de toekomst kunnen opleveren wegen bij lange na niet op tegen de schade en overlast die de Friesland Campina zuivelfabriek veroorzaakt in de regio. Ook Stichting Behoud Boterdiep is in verzet gekomen tegen de uitbreiding. Zij willen dat het oude Boterdiep blijft zoals die nu ligt en niet wordt omgelegd. Een dergelijk grote lelijke van kilometers afstand zichtbare fabriek past niet in ons mooie Groninger landschap en al helemaal niet in een plattelandsdorp als Bedum.

Ook Stichting Behoud Boterdiep in verzet tegen uitbreiding Friesland Campina zuivelfabriek in Bedum

De gemeente Bedum heeft bekend gemaakt dat het voorontwerp bestemmingsplan uitbreiding zuivelfabriek ter inzage ligt. In een PB geeft de gemeente aan dat "Het voorontwerp voor het bestemmingsplan voor de uitbreiding van de Bedumer vestiging van FrieslandCampina ligt ter inzage. Dit is de eerste formele stap op de weg naar die uitbreiding. Tegen het voorontwerp kunnen zes weken lang zienswijzen worden ingediend. Het voorontwerp gaat uit van een compacte nieuwe productielocatie.

De mogelijke nieuwbouw – het concern moet nog besluiten over de investering – komt oostelijk van het huidige complex. Daarvoor moet een deel van het Boterdiep worden gedempt en omgelegd. De periode voor het indienen van zienswijzen is tot 16 juli .Na afloop van deze periode waarin zienswijzen kunnen worden ingediend, volgt de verwerking van die reacties.

Stichting Behoud Boterdiep roept op het bestemmingsplan in te zien en daarna zoveel mogelijk zienswijzen in te dienen.

Woordvoerder en secretaris van de stichting Behoud Boterdiep Lolke Weegenaar : " We zijn het voorontwerp bestemmingsplan zuivelpark Bedum druk aan het bestuderen. En zullen een gedegen zienswijze over dit onzalig plan inleveren. "

De stichting Behoudt Boterdiep heeft een centraal emailadres : Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken . En ook is er een Facebook pagina ingericht : www.facebook.com/BehoudBoterdiep

Wilt u advies voor het opstellen van een zienswijze ? Ga dan naar  https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/wet-algemene/vragen-antwoorden/zienswijzen-bezwaar/ 


Doel van de Stichting Behoud Boterdiep is Bescherming van erfgoed, landschap en natuur in en in de directe nabijheid van  de dorpen  Bedum, Onderdendam en Zuidwolde.

 

 
         
       BEDUMER.NL

COLOFON 
DISCLAIMER
vertical-divider.png    ADVERTEREN

OVER ADVERTEREN   
STATISTIEKEN
vertical-divider.png    CONTACT

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
NIEUWS INSTUREN
vertical-divider.png RSS Feed bedumer.nlVolg ons op FacebookVolg ons op Twitter

K7 MEDIA - BEDUM