Wielerronde van Bedum Walfridusvoettocht Bedum
Mensenwerk Hogeland
          Evenementen Agenda BedumColumns

Historie
Onverwachte miljoenentekorten dreigen voor gemeente Het Hogeland - financiële positie onzeker
Gepubliceerd op dinsdag 16 juni 2020

Onverwachte miljoenentekorten dreigen voor gemeente Het Hogeland - financiële positie onzeker

Wethouder Eltjo Dijkhuis over Voorjaarsnota:

“HET HOGELAND MOET IN ZEKERE ZIN OPNIEUW WORDEN UITGEVONDEN”

De financiële positie van de gemeente Het Hogeland is onzekerder dan eerder was verwacht. Bij ongewijzigd beleid dreigen miljoenentekorten, ook op de langere termijn. Dit blijkt uit de voorjaarsnota die op 1 juli aanstaande door de gemeenteraad wordt behandeld.

De tekorten zijn onder meer een gevolg van de oplopende kosten in de jeugdzorg en de inkomensondersteuning. Ook op andere beleidsterreinen zijn tegenvallers te noteren. Daarnaast vallen de inkomsten uit de onroerende zaak-belasting lager uit. De verwachte inkomsten op dit terrein worden nu een half miljoen euro lager ingeschat dan was voorzien.

De tekorten zouden nog verder kunnen oplopen. Er staat een herziening van het gemeentefonds - de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten – op stapel Die herziening lijkt voor Het Hogeland tot minimaal twee miljoen euro minder aan inkomsten te gaan leiden.  Daarnaast is nog onduidelijk wat de financiële gevolgen van de coronacrisis gaan worden. Daarover schrijft het college: ‘Onzeker is verder in hoeverre het rijk gemeenten tegemoet komt waar het gaat om compensaties. Dit gegeven zet het perspectief in deze nota zo mogelijk nog meer onder druk.’

Het college meldt in de nota de financiële positie ‘zonder meer zorgelijk’ te vinden. De oplopende tekorten in de jeugdzorg en de inkomensondersteunende maatregelen vereisen ‘fors ingrijpen’ en ‘versoberen’.

Het college wil de reservepositie van Het Hogeland op orde brengen. Die positie is onder druk komen te staan. ‘De reserves dreigen bij ongewijzigd beleid ver onder het noodzakelijke minimumbedrag uit te komen. Dat moet worden voorkomen en dat willen we hoe dan ook keren.’, meldt het college.

‘De gemeente Het Hogeland wacht lastige tijden. Er lagen al flinke opgaven als het gaat om het op orde krijgen van de personele formatie en ombuigingen in de jeugdzorg. Daar zal het de komende jaren niet bij blijven. Er zullen linksom of rechtsom fundamentele keuzes moeten worden gemaakt. Keuzes die alle Hogelandsters gaan raken.’, aldus het college.

Ondanks het sombere financiële perspectief wil het college in beginsel vast blijven houden aan  speerpunten uit het coalitieakkoord. Wel zal daarop een heroverweging plaats moeten vinden. Verantwoordelijk wethouder Eltjo Dijkhuis: “Het college wil de komende maanden op een zorgvuldige manier op zoek naar mogelijkheden om te besparen zonder de essentie van het coalitieakkoord geweld aan te doen. Daarvoor moeten onze ambities en onze accenten opnieuw worden geformuleerd. We moeten tegen het licht houden wat er nog wel en wat er niet meer kan en of we oud beleid moeten vervangen door iets nieuws. Het Hogeland moet in het kader van de financiële problemen in zekere zin opnieuw worden uitgevonden. En in dat verband sluiten we niks uit. We hopen de raad in september een afgewogen pakket te kunnen voorleggen. Een pakket waaruit aan de ene kant ambitie en aan de andere kant realiteitszin spreekt.”

Het college komt in september met een ‘bouwstenennotitie’ voor de gemeenteraad. Op basis daarvan kan de raad besluiten nemen die de grondslag gaan vormen voor de begroting voor 2021 en het financiële perspectief voor de jaren daarna. Eltjo Dijkhuis: “Het is dan aan de raad om te bepalen hóe de koers moet worden verlegd. Dat zullen bepaald geen gemakkelijke keuzes worden. We staan voor hele pijnlijke ingrepen.”

Tegelijk met de voorjaarsnota legt het college op 1 juli de jaarrekening over 2019 voor aan de gemeenteraad. Die rekening sluit met een bescheiden overschot van bijna zes ton.

Klik hier voor de Voorjaarsnota 2020 (PDF bestand)
Klik hier voor de Jaarstukken 2019 (PDF bestand)

 

 

 
         
       BEDUMER.NL

COLOFON 
DISCLAIMER
vertical-divider.png    ADVERTEREN

OVER ADVERTEREN   
STATISTIEKEN
vertical-divider.png    CONTACT

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
NIEUWS INSTUREN
vertical-divider.png RSS Feed bedumer.nlVolg ons op FacebookVolg ons op Twitter