Wielerronde van Bedum Bedrijvenvereniging gemeente Bedum
Mensenwerk Hogeland
          Evenementen Agenda BedumColumns

Historie
Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedum kern locatie Bederawalda’, Bedum
Gepubliceerd op donderdag 16 januari 2014

Burgemeester en wethouders van Bedum maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedum kern locatie Bederawalda’ van 16 januari tot en met 26 februari 2014 tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage ligt bij de afdeling VROM van de gemeente Bedum, Schoolstraat 1 te Bedum.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedum kern locatie Bederawalda’, Bedum 

 

Op www.bedum.nl kunt u de stukken inzien onder de knop: ‘loket’-‘ter inzage’. Voorts is het plan te raadplegen op:

www.ruimtelijkeplannen.nl met planid NL.IMRO.0005.BPBE13HERS1-OW01

Het plangebied is gelegen aan De Vlijt 1 te Bedum. Het betreft een herstructureringslocatie en het plan geeft een planologisch/juridische regeling voor het plangebied. Het plan is erop gericht om het huidige complex ‘Bederawalda’, dat bestaat uit 80 appartementen met ontmoetingsruimte ‘De Schakel’, te vervangen door 47 appartementen met een ontmoetingsruimte en 12 grondgebonden woningen.

Op het bestemmingsplan ‘Bedum kern locatie Bederawalda’ is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Deze wet bevat een aantal maatregelen waardoor procedures eenvoudiger en sneller kunnen verlopen.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan eenieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad van Bedum, Postbus 38, 9780AA Bedum. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met een medewerker van de afdeling VROM van de gemeente.


Bedum, 15 januari 2014

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum

 
         
       BEDUMER.NL

COLOFON 
DISCLAIMER
vertical-divider.png    ADVERTEREN

OVER ADVERTEREN   
STATISTIEKEN
vertical-divider.png    CONTACT

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
NIEUWS INSTUREN
vertical-divider.png RSS Feed bedumer.nlVolg ons op FacebookVolg ons op Twitter

K7 MEDIA - BEDUM