Wielerronde van Bedum Bedrijvenvereniging gemeente Bedum
Mensenwerk Hogeland
          Evenementen Agenda BedumColumns

Historie
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (fase 1) voor 18 woningen aan Kwekerij te Bedum
Gepubliceerd op maandag 24 juli 2017

Burgemeester en Wethouders van Bedum maken bekend dat zij het voornemen heeft om met toepassing van art. 2.12. lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning (dossiernummer HZ WABO-2017-0058) te verlenen voor fase 1 – afwijken van het bestemmingsplan – voor het realiseren van 18 woningen aan Kwekerij te Bedum.

Het bouwplan is strijdig met het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Bedum Kern Locatie Vogelzang/gemeentelijke kwekerij. Het aantal te realiseren woningen bedraagt 3 meer dan volgens het bestemmingsplan is toegestaan.

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 20 juli tot en met 30  augustus 2017 tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage bij de afdeling VROM  van de gemeente Bedum, Schoolstraat 1, te Bedum. Klik hier om de stukken digitaal in te zien.

Gedurende de termijn van inzage kan eenieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum, postbus 38, 9780 AA Bedum.

Mondeling kunt u zienswijzen kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar van de afd. VROM.

 
         
       BEDUMER.NL

COLOFON 
DISCLAIMER
vertical-divider.png    ADVERTEREN

OVER ADVERTEREN   
STATISTIEKEN
vertical-divider.png    CONTACT

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
NIEUWS INSTUREN
vertical-divider.png RSS Feed bedumer.nlVolg ons op FacebookVolg ons op Twitter

K7 MEDIA - BEDUM