Wielerronde van Bedum Bedrijvenvereniging gemeente Bedum
Mensenwerk Hogeland
          Evenementen Agenda BedumColumns

Historie
Omstreden miljoenen weg oostkant Bedum weggegooid geld?
Gepubliceerd op vrijdag 02 december 2016

Een weg waar bijna niemand blij mee is.


De plannen voor een oostelijke rondweg om Bedum, of beter gezegd een oostelijke ontsluitingsweg voor FrieslandFrico Domo, gaan door. Dat heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten.

Omstreden miljoenen weg oostkant Bedum weggegooid geld?

De weg komt direct ten noorden van de spoorlijn Groningen-Delfzijl te liggen en sluit 1500 meter! ten oosten van Bedum aan op de provinciale weg N993. De weg is bedoelt om als oplossing voor het toenemend vrachtverkeer in het centrum van Bedum te dienen.

Echter, volgens een grootschalig verkeersonderzoek van de  provincie Groningen gaat de miljoenen weg (kosten 13+ miljoen euro) het vrachtverkeer/verkeersdrukte probleem in Bedum niet oplossen. Volgens dit onderzoek zal het vrachtverkeer in het dorp met de komst van de nieuwe weg met slechts 15% afnemen. Een echte rondweg ten Oosten van Bedum kan veel verkeersoverlast in het dorp en aangrenzende wijken verhelpen, maar nu worden er vele miljoenen in een weg gestopt die alleen door vrachtverkeer van en naar één bedrijf gebruikt gaat worden. De weg ligt dermate ongunstig dat het voor alle overige verkeer gemeden gaat worden. Niemand gaat vrijwillig 10 kilometer! omrijden over deze weg van en naar Groningen.  Wat een extra milieu vervuiling levert dit bovendien op. De bewoners van de wijk Ter Laan, waar de nieuwe weg aan komt te liggen, krijgen geen ontsluiting met de weg, dat heeft de gemeente Bedum aan een paar bewoners van deze wijk toegezegd. De mensen die nabij de nieuwe weg wonen krijgen zo wel de lasten, maar niet de lusten van de weg.

Sinds de afschaffing van de melkquota op 1 april 2015 wordt er extra melk geproduceerd. Hierdoor is een overschot aan melk ontstaan dat zorgt voor extreem lage melkprijzen, waardoor boeren gedwongen worden om extra melk te produceren om hun rekeningen te kunnen betalen. Mede hierdoor gaat FrieslandFrico Domo uitbreiden, om de extra melk te kunnen verwerken. Vanwege de stijging van het aantal koeien in de afgelopen jaren overtreed Nederland ruim de milieuregels. Nederland mag meer mest produceren dan veel andere Europese landen omdat de bodem hier makkelijker fosfaat uit mest opneemt. Voorwaarde is dat Nederland zich aan de milieuregels houdt. De Europese Commissie wil nu dat het aantal melkkoeien teruggebracht wordt met 175.000. Dat is nodig om te voorkomen dat de Europese Commissie de hoeveelheid koeienmest die Nederland mag produceren inperkt en er 480.000 melkkoeien moeten verdwijnen. Goed voor de boeren en ons milieu, maar slecht voor de zuivelondernemingen.

Wat het terugbrengen van de melkproductie voor FrieslandFrico Domo in Bedum gaat betekenen is nog niet bekend. Dat het aantal koeien teruggebracht moet worden om aan de milieu eisen te voldoen staat vast. Want het is niet de energie slurpende plasma-tv, de benzine vretende Hummer of die vakantievlucht naar Verweggistan die nummer één veroorzakers zijn van het broeikaseffect, maar het is de koe. Ook wordt ons drinkwater vervuild door kunstmest en de antibiotica en hormonen die de koeien krijgen toegediend, deze spoelen weg en komen in ons drinkwater terecht. Bovendien is er voor elke liter melk ook nog eens zo'n 990 liter water nodig.

Nu uit onderzoek is gebleken dat Bedum vrijwel niets aan de nieuwe miljoenen weg heeft en dat het ook niet de verkeersproblemen/drukte op bijvoorbeeld de drukke en gevaarlijke Stationsweg, verkeersdrukte de Reiger in Plan Ter Laan en de drukke en voor fietsers gevaarlijke Waldadrift gaat oplossen, blijft de vraag waarom de nieuwe miljoenen weg er überhaupt moet komen. En hoe denkt de gemeente de verkeersproblemen dan wel te gaan oplossen in het dorp. Want een extra drempeltje of een versmalling van een weg zorgen voor omwonenden voor nog meer overlast en gevaarlijke situaties voor de verkeersdeelnemers.

Provinciale Staten en de gemeenteraad van Bedum besluiten in december over de plannen. De werkzaamheden voor de ontsluitingsweg gaan naar verwachting in 2019 van start. De weg is naar verwachting in 2020 klaar. Het wordt hiermee de duurste ontsluitingsweg voor één fabriek in Nederland.
 

 
         
       BEDUMER.NL

COLOFON 
DISCLAIMER
vertical-divider.png    ADVERTEREN

OVER ADVERTEREN   
STATISTIEKEN
vertical-divider.png    CONTACT

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
NIEUWS INSTUREN
vertical-divider.png RSS Feed bedumer.nlVolg ons op FacebookVolg ons op Twitter

K7 MEDIA - BEDUM