Wielerronde van Bedum Walfridusvoettocht Bedum
Mensenwerk Hogeland
          Evenementen Agenda BedumColumns

Historie
Nieuwsbrief Groep Bedum Bij-vriendelijk
Gepubliceerd op maandag 11 januari 2021

In deze Nieuwsbrief wederom een korte schets van de stand van zaken, omdat het nog steeds niet goed mogelijk is als groep bijeen te komen.

Nieuwsbrief Groep Bedum Bij-vriendelijk

1.Groenstrook Alma-/Folkerdastraat
Het herstel van de groenzone achter de Almastraat is …… voltooid! In september zijn diverse vrijwilligers van onze groep en enkele bewoners van de Almastraat druk geweest met het harken van puin. Daar lag het pad vol mee en het geheel oogde dan ook niet geweldig.

Nieuwsbrief Groep Bedum Bij-vriendelijk 

Het puin is grotendeels verwijderd en bijeengebracht op een bult. Daarna is het pad voorzien van rode mijnsteen (met prima hulp van Groenvoorziening van der Werf) en is de bult bekleed met leemhoudend zand, waarmee het een bijenbult (zie hiernaast) is geworden, bedoeld als nestelplaats. De aanblik is aldus sterk verbeterd en nu ook het jaarlijks beheer goed is geregeld, mogen we een mooi resultaat verwachten – voor mens en dier. 

Nieuwsbrief Groep Bedum Bij-vriendelijk 

Als afronding is 18 december jl. een informatiebord geplaatst, met in het kort wetenswaardigheden rond de groenzone en vermelding van de financiële ondersteuners: de provincie Groningen (groene bewonersinitiatieven) en woningstichting Wierden en Borgen.     

Een mooie filmimpressie, gemaakt door Henk Huitsing, is te zien via
https://youtu.be/euMdf-CnSs8

2.Ter Laan 26/NAM-locatie
Het duurt nog even voor er helderheid is inzake het terrein Ter Laan 26. De agrarische natuurvereniging Wierde en Dijk is van plan dit perceel te kopen van de NAM, maar een zogeheten “schone grond verklaring” is er tot op heden nog niet.
Het idee is om van dit terrein een bijen-idylle te maken, waarbij één en ander in overleg met gemeente en provincie z’n beslag moet krijgen; dit laatste is van belang omdat deze overheden doende zijn met plannen betreffende aangrenzende terreinen en de Melkweg. Deze plannen houden deels verband met beschikbare middelen vanuit een compensatie-fonds, als “verzachting” voor de nieuw aan te leggen hoogspanningsleidingen. In de eerste helft van 2021 verwachten we meer duidelijkheid.

3.Westerdijkshorn
In Westerdijkshorn waren we de afgelopen periode ook actief: in november heeft de zeisbrigade de vegetatie gekortwiekt op een zaterdagmorgen, nadien hebben vrijwilligers van onze club alle maaisel verzameld en op zeiltjes naar een composthoop gesleept. Je moet wat over hebben voor de natuur…
Zoals eerder gemeld stelde de opkomst van het ingezaaide zaad niet veel voor, dit jaar. Volgens deskundigen is dit in vruchtbare kleigrond normaal dat het enige jaren duurt voordat je van enige bloemenpracht kunt spreken. Er wordt ook nog weer nieuw zaad van de Vlinderstichting ingezaaid. Ook hier als sluitstuk de plaatsing op 18 december jl. van een infobord, waarbij zowel “t Plukgeluk” als het Vlinderveld worden genoemd.

Nieuwsbrief Groep Bedum Bij-vriendelijk 

Daarnaast een bescheiden spandoek dat het hek siert en passerende fietsers, enz. attent maakt op deze groene zone aan Westerdijkshorn. Ondersteuners hier waren Algemeen Plaatselijk Belang Bedum, Groenvoorziening van der Werf, provincie Groningen en Wierde & Dijk.    

4.Bijen-idylle Bedumer bos
De gemeente het Hogeland heeft ons de aangevraagde subsidie toegekend, waardoor we van start kunnen gaan met de aanleg van de bijen-idylle in het Bedumer bos. Grondslag is een indertijd gemaakt plan door Landschapsbeheer Groningen, tevens medefinancier van dit project. Omdat het weer niet echt meewerkt, is de start voorjaar 2021 voorzien. Eén en ander vindt plaats met toestemming van Staatsbosbeheer en met bijdragen van Wierde&Dijk en het Algemeen Plaatselijk Belang Bedum.
Het beheer nadien, vooral door vrijwillige inzet, komt voor rekening van de groep Bedum bij-vriendelijk. Het belooft een aantrekkelijk geheel te worden, waar we in 2021 van kunnen genieten. Onderdelen van de bijenidylle zijn onder meer: bloemenmengsels met zaad van de Cruydt Hoeck, meidoorn en hop. De Bedumer basisscholen ondersteunen dit initiatief en kunnen later gebruik maken van de bijenidylle bij lessen natuureducatie.   

Tot zover deze update; heb je vragen of opmerkingen, meld ze gerust via mail of telefoon:
Harry Hoving, Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken , tel. 06 49 60 64 88.
Jan Wevers, Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken , tel. 06 36 22 06 68.


Komend voorjaar willen we aandacht geven aan de gerealiseerde projecten, bijvoorbeeld iets feestelijks aan de Almastraat, stukjes in de krant, e.d.
En we hopen dit jaar weer een bijeenkomst te kunnen aankondigen i.p.v. een Nieuwsbrief.

Eenieder wensen we alle goeds in het nieuwe jaar, wat betreft gezondheid en welbevinden.

Groeten en sterkte in deze corona-tijd, Harry en Jan.

 

Gerelateerde artikelen

         
       BEDUMER.NL

COLOFON 
DISCLAIMER
vertical-divider.png    ADVERTEREN

OVER ADVERTEREN   
STATISTIEKEN
vertical-divider.png    CONTACT

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
NIEUWS INSTUREN
vertical-divider.png RSS Feed bedumer.nlVolg ons op FacebookVolg ons op Twitter