Wielerronde van Bedum Bedrijvenvereniging gemeente Bedum
Mensenwerk Hogeland
          Evenementen Agenda BedumColumns

Historie
Fusie tussen Bederawalda en Wierden en Borgen een feit
Gepubliceerd op zondag 11 mei 2014

Op 15 mei ondertekenen Stichting Seniorenhuisvesting Bederawalda en woningstichting Wierden en Borgen een overeenkomst, waarmee de voorgenomen fusie tussen beide organisaties wordt bezegeld.
 
De fusie is een logisch vervolg op de intensieve samenwerking tussen beide organisaties rond het plan tot sloop en nieuwbouw van Bederawalda. In de periode van 2014 tot 2018 zullen de 80 woningen van het wooncomplex gefaseerd worden gesloopt en worden vervangen door 59 moderne seniorenwoningen. Het bestemmingsplan voor de nieuwbouw is inmiddels door de gemeenteraad van Bedum vastgesteld. De eerste fase van het project, de sloop van ontmoetingscentrum De Schakel, is inmiddels in volle gang (zie foto). Op de vrijkomende locatie zullen de eerste 15 appartementen worden gebouwd. De bouw start dit najaar.

Fusie tussen Bederawalda en Wierden en Borgen een feit

De Stichting Seniorenhuisvesting Bederawalda is opgericht op 30 juli 1968. Destijds onder de naam Stichting Bejaardencentrum Bedum. De stichting had als doel  goede en betaalbare bejaardenhuisvesting te realiseren voor Bedum en omstreken en gaf hiervoor opdracht aan drie architecten uit Bedum, te weten Koopman, Nap en Veldkamp. De architecten hebben in een maatschap het Bederawalda complex ontworpen.
 
Op 4 januari 1972 werd de eerste paal van het Bederawalda complex geslagen door de toenmalige burgemeester Smallenbroek.  Om 16.00 uur in de middag van 30 januari 1973 hees men de vlag omdat het hoogste punt van het gebouw werd bereikt. De officiële opening werd verricht door mevrouw  Toxopeus, de vrouw van de toenmalige commissaris van de koningin, op 7 maart 1974. Tijdens de opening werd de naam Bederawalda onthuld, de naam die nog steeds verbonden is aan het wooncomplex en de stichting.

Het plan voor de nieuwbouw is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met een klankbordgroep bestaande uit een vertegenwoordiging vanuit de bewoners. Deze klankbordgroep heeft er met name op aangedrongen dat er voldoende woningen moeten worden teruggebouwd en dat het nieuwbouwplan vooral goed gefaseerd moet worden uitgevoerd. Dit met de bedoeling dat de huidige bewoners voldoende tijd en mogelijkheden krijgen om binnen Bederawalda, of naar elders, te kunnen verhuizen.

Stichting Bederawalda en Wierden en Borgen hebben gekozen voor een open planproces. Vanaf het prilste begin, met de eerste schetsideeën van de architect, is er overlegd met de omwonenden van Bederawalda. Benjo Verberkt, projectleider van Bederawalda, hierover: 'De punten van kritiek, zowel vanuit de klankbordgroep als vanuit de buurt, hebben we goed kunnen verwerken in het uiteindelijke plan.  Onlangs hadden we nog een laatste bijeenkomst met de buurt. Omwonenden spraken hier hun respect uit voor de wijze waarop er met hen is gecommuniceerd. De buurt heeft vooral haar waardering uitgesproken over de kwaliteit van het nieuwbouwplan (zie foto/impressie). Dit vind ik klasse!'

Fusie tussen Bederawalda en Wierden en Borgen een feit

Over de fusie tussen Bederawalda en Wierden en Borgen zegt Verberkt: 'De woningen in Bederawalda zijn sterk verouderd. Bovendien zijn ze erg klein met een vloeroppervlak van slechts 56 m2. Als je afhankelijk bent van een rolstoel .... niet te doen! In 2007 heeft het bestuur van Bederawalda onderzocht  of het wooncomplex kon worden gerenoveerd. Bijvoorbeeld door het gedeeltelijk samenvoegen van woningen. Dit bleek echter niet haalbaar. Er restte slechts een optie: sloop en nieuwbouw. Stichting Bederawalda had echter onvoldoende financiële reserve om deze opgave te kunnen bekostigen. De keuze om te gaan samenwerken met de plaatselijke woningcorporatie lag dan ook voor de hand.'

'Het bestuur van Bederawalda is zeer content met de samenwerking met Wierden en Borgen. Constructief en oplossinggericht. Samen met Wierden en Borgen, en met goed overleg met de gemeente Bedum, hebben we een plan kunnen maken waar iedereen trots op kan zijn. Een fusie tussen Bederawalda en de woningcorporatie is dan ook een logisch gevolg.'

De fusie tussen Bederawalda en Wierden en Borgen houdt in dat Bederawalda al haar bezittingen overdraagt aan de corporatie. Wierden en Borgen neemt op haar beurt de verantwoordelijkheid op zich om het plan tot sloop en nieuwbouw uit te voeren en de nieuw te bouwen woningen in beheer te nemen.  Uiteindelijk leidt dit tot de opheffing van de stichting Bederawalda. Het definitieve moment hiervan moet nog worden bepaald.

 
         
       BEDUMER.NL

COLOFON 
DISCLAIMER
vertical-divider.png    ADVERTEREN

OVER ADVERTEREN   
STATISTIEKEN
vertical-divider.png    CONTACT

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
NIEUWS INSTUREN
vertical-divider.png RSS Feed bedumer.nlVolg ons op FacebookVolg ons op Twitter

K7 MEDIA - BEDUM