Wielerronde van Bedum Bedrijvenvereniging gemeente Bedum
Mensenwerk Hogeland
          Evenementen Agenda BedumColumns

Historie
FrieslandCampina Domo Bedum houdt mensen wakker
Gepubliceerd op maandag 14 november 2016

FrieslandCampina Domo Bedum houdt mensen wakker

Een nood stoomketel op het terrein van FrieslandCampina Domo in Bedum hield twee weken lang mensen in Bedum wakker. Deze noodketel zorgde voor geluidsoverlast. Het lawaai dat de noodketel maakte was op een afstand van zelfs 1 km nog duidelijk hoorbaar. Enkele mensen meldden dat het lawaai zo hard was dat het binnenshuis boven het TV geluid uitkwam en dat ze 's nachts slecht konden slapen door het lawaai.

Volgens een woordvoerder FrieslandCampina Domo is de nood stoomketel afgelopen donderdag uitgeschakeld waardoor de overlast voorbij is.

De FrieslandCampina Domo fabriek in Bedum is de laatste jaren fors uitgebreid, waardoor de bedrijvigheid maar ook het lawaai navenant is toegenomen. Bedumers hebben sinds de uitbreiding rgelmatig, vooral ’s nachts, last van een soort lage bromgeluid. Dit geluid wordt door mensen die gevoelig zijn voor laagfrequent geluid (LFg) als zeer storend ervaren. Een zacht laagfrequent geluid houdt iemand al uit zijn slaap en kan hoofdpijn en andere klachten veroorzaken.

Heeft u overlast?
Meldt uw klacht dan bij FrieslandCampina Domo, de ervaring leert dat zij serieus met de klachten omgaan en proberen iets aan de overlast te doen. Telefoonnummer centraal kantoor FrieslandCampina 033 713 33 33. U kunt uw klacht ook via het contactformulier op de website van FrieslandCampina melden. https://www.frieslandcampina.com/nl/contact/

 Gevolgen LFg
Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar de gevolgen die langdurige blootstelling aan laagfrequent geluid heeft op mensen die in staat zijn deze frequentie waar te nemen, naar schatting zo’n 2,5% van de bevolking. Wel is duidelijk dat de impact ernstig van aard kan zijn op zowel lichamelijk, geestelijk, emotioneel, sociaal en maatschappelijk gebied.

Een van de eerste organisaties die zich bezig heeft gehouden met LFg, is de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG). Zij heeft in 1999 een richtlijn opgesteld voor, met name, klachtenbehandelaars en onderzoekers, maar gaat daarbij ook in op de stress-factor van laagfrequent geluid voor mensen.
 Met ‘gewoon’ omgevingsgeluid kunnen mensen in de omgeving de ervaren stress begrijpen, ook al ervaart men zelf geen of minder overlast. Veel gecompliceerder is het over het algemeen met stress door laagfrequent geluid. Vaak is er in een woonomgeving maar één persoon die het laagfrequente geluid waarneemt en bij deze persoon ontstaat soms twijfel aan de eigen geestelijke vermogens. Daarbij is een belangrijke factor dat de bron door de klager veelal niet is aan te wijzen. Als men een klacht indient bij de betrokken autoriteiten, wordt daar niet altijd serieus op gereageerd en indien wel, wordt door geluidmetingen niet altijd even duidelijk aangetoond waar de bron te vinden is. Dit heeft vaak tot gevolg dat de betrokkene steeds sterker geobsedeerd raakt door het laagfrequente geluid, en steeds slechter gaat functioneren, hetgeen tot uiting komt in gebrek aan concentratie, gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, depressieve gevoelens, slapeloosheid. De voornaamste aspecten die overlast veroorzaken zijn, het continu dieselen/dreunen van het geluid, het optreden van het geluid ’s nachts en de sterkte ervan.

Meer info over LFg zie: http://www.laagfrequentgeluid.nl

 
         
       BEDUMER.NL

COLOFON 
DISCLAIMER
vertical-divider.png    ADVERTEREN

OVER ADVERTEREN   
STATISTIEKEN
vertical-divider.png    CONTACT

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
NIEUWS INSTUREN
vertical-divider.png RSS Feed bedumer.nlVolg ons op FacebookVolg ons op Twitter

K7 MEDIA - BEDUM