Wielerronde van Bedum Bedrijvenvereniging gemeente Bedum
Mensenwerk Hogeland
          Evenementen Agenda BedumColumns

Historie
College steunt initiatief voor MFA Bedum en stelt voor om 50.000 euro subsidie te verstrekken
Gepubliceerd op woensdag 26 september 2018

College steunt initiatief voor MFA Bedum en stelt voor om 50.000 euro subsidie te verstrekken

Het college van burgemeester en wethouders  van Bedum heeft een haalbaarheidsstudie naar een Multifunctionele Accommodatie (MFA) op het sportcomplex in Bedum ontvangen.  Een groep initiatiefnemers, bestaande uit ondernemers en betrokkenen bij SV Bedum, heeft in eigen tijd en voor eigen rekening een plan voor die accommodatie ontwikkeld.

Het college stelt de gemeenteraad voor een subsidie van 50.000 euro te verstrekken voor de kosten die de vrijwilligers maken om dit bijzondere burgerinitiatief van de grond te tillen. De subsidie kan worden betaald uit beschikbare leefbaarheidsgelden. De gemeenteraad behandelt dit voorstel  tijdens de commissievergadering van 4 oktober.

In de plannen voor de MFA worden diverse functies ondergebracht, waaronder de kleedkamers en de kantine van de Bedumer voetbalclub. Het haalbaarheidsonderzoek geeft aan dat er belangstelling is om binnen de MFA ontmoetings-, sport-, kinderopvang, zorg- en dagbestedingsfuncties te combineren. 

Volgens het college is het initiatief uniek door de omvang en de aanpak door inwoners, ondernemers en lokale organisaties. Het sluit naadloos aan bij de visie ‘Ruimte’, die is vastgesteld voor de nieuwe gemeente Het Hogeland.

Sportwethouder Jan-Willem van de Kolk merkt op dat het huidige gebouw vervangen wordt door een eigentijdse accommodatie. Dat biedt meerwaarde: “Door de gezamenlijke huisvesting ontstaan naar verwachting nieuwe samenwerkingsvormen  die bijdragen aan de kwaliteit van wonen en leven. De voorziening krijgt daarmee een brede betekenis voor de inwoners van Bedum.”

Met de plannen is een investering van rond de zes miljoen euro gemoeid. Het voorlopig ontwerp is afkomstig van het Bedumer architectenbureau Niels Feddema en het bureau Van der Plas uit Groningen. De MFA moet verrijzen op het huidige oefenveld van het Bedumer sportcomplex.

Het college van Bedum wil met de subsidie vervolgstappen mogelijk maken. Zo komt er een onderzoek naar het gebruik van restwarmte  van de nabijgelegen vestiging van Friesland Campina; een techniek die sinds een aantal jaren ook in sporthal en zwembad  De Beemden wordt toegepast. De initiatiefnemers zijn inmiddels gestart met de kansrijke zoektocht naar subsidies. Ook moet een besluit worden genomen over de eigendom- en beheersvorm van de nieuwe MFA.

Per 1 januari aanstaande gaat de gemeente Bedum op in de gemeente Het Hogeland. Het is aan de nieuwe gemeenteraad van Het Hogeland om een definitief besluit te nemen of de MFA wordt gerealiseerd.

Volgens wethouder Van de Kolk kan definitieve besluitvorming niet onbeperkt worden  uitgesteld:  “Vanwege de samenwerkingskansen  en de werving van subsidies is  het wenselijk dat de nieuwe gemeenteraad bij de vaststelling van de gemeentebegroting 2019 een besluit neemt. Als de nieuwe  raad positief is over dit initiatief dan kan daarna een apart raadsbesluit worden genomen  over de exacte kredietaanvraag, de verdere invulling en de uitwerking”.

 

 
         
       BEDUMER.NL

COLOFON 
DISCLAIMER
vertical-divider.png    ADVERTEREN

OVER ADVERTEREN   
STATISTIEKEN
vertical-divider.png    CONTACT

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
NIEUWS INSTUREN
vertical-divider.png RSS Feed bedumer.nlVolg ons op FacebookVolg ons op Twitter

K7 MEDIA - BEDUM