Wielerronde van Bedum Bedrijvenvereniging gemeente Bedum
Mensenwerk Hogeland
          Evenementen Agenda BedumColumns

Historie
CDA, PvdA en CU presenteren nieuw bestuursprogramma
Gepubliceerd op maandag 05 mei 2014

 CDA, PvdA en CU presenteren nieuw bestuursprogramma - Bedum 5 mei 2014

´Vertrouwen, verbinden en verantwoorden' is de titel van het bestuursprogramma van CDA, PvdA en CU in Bedum. De drie partijen zijn hierover onlangs tot overeenstemming gekomen. Alle partijen leveren een wethouder voor het nieuw te vormen college.

De VVD is betrokken bij het opstellen van het bestuursprogramma en onderdeel van de gevormde coalitie. Het bestuursprogramma voor de jaren 2014-2018 is nog niet definitief; er volgt nog een ronde onder maatschappelijke organisaties in de gemeente. Ook krijgen de inwoners de mogelijkheid om er hun zegje over te doen. De definitieve vaststelling volgt dan in juni. Het nieuwe college wordt op 8 mei aanstaande geïnstalleerd.

De collegepartijen zetten voor de komende periode in op het behoud van het huidige voorzieningenniveau. In het programma wordt verder uitgebreid stilgestaan bij de komende decentralisaties in het sociale domein en de veiligheidsbeleving in de gemeente en de regio als gevolg van de aardbevingsproblematiek. Voor wat betreft de decentralisaties van maatschappelijke taken streven de partijen naar 'de menselijke maat' en 'persoonlijk contact'. "Ook in tijden van krapte willen wij zwakkeren zo veel als mogelijk ontzien." Over de aardbevingsproblematiek schrijven de partijen dat de inwoners "zich weer veilig moeten voelen in hun eigen huis." De verdeling van geld vanuit het Rijk en de NAM moet "samen met de omliggende gemeenten" worden aangepakt.

CDA, PvdA en CU willen dat het gemeentebestuur de ingezette lijn in de herindelingsdiscussie blijft volgen. Ze spreken daarbij een eerste voorkeur uit voor een zelfstandige, samenwerkende gemeente Bedum. Dat is, vinden de partijen, "de beste optie voor een nabij en benaderbaar gemeentebestuur."

De woningbouw in de gemeente moet volgens de partijen worden afgestemd op verschillende doelgroepen. Daarbij wordt de komende periode intensief samengewerkt met woningstichting Wierden en Borgen. Een mogelijke uitbreiding van de Bedumer vestiging van FrieslandCampinaDomo wordt door de partijen verwelkomd, "vooropgesteld dat die uitbreiding planologisch en milieutechnisch haalbaar is." De partijen hebben afgesproken geen koopzondagen in de gemeente toe te staan. De coalitie wil verder met het plaatselijke bedrijfsleven in gesprek om de jeugdwerkloosheid te bestrijden.

De partijen streven naar het behoud van de culturele voorzieningen en die op het gebied van de sport. Wel willen de partijen onderzoeken of er een 'meer efficiënte' inzet van middelen in de sportaccommodaties mogelijk is. Onderzocht wordt verder hoe het beheer van het openbaar groen samen met inwoners en bedrijven kan worden uitgevoerd.

De partijen zijn overeengekomen de lasten voor de inwoners pas te verhogen nadat er kritisch naar de eigen bedrijfsvoering is gekeken. " Tekorten dichten door lasten te verzwaren, is voor ons niet de eerst aangewezen optie", schrijven de partijen. Bedum wacht de komende jaren een bezuinigingsopgave van rond de half miljoen euro.

Het college wordt, zo stellen de partijen voor, gevormd door drie wethouders. Het CDA stelt als wethouder Johannes de Vries voor. Hij was de afgelopen vier jaar raadslid voor die partij. Hij krijgt onder meer de portefeuilles verkeer en vervoer en ruimtelijke ordening. De wethouderskandidaat van de PvdA is Jan-Willem van de Kolk. Hij was 16 jaar lang wethouder van de gemeente Stadskanaal. Van de Kolk krijgt onder andere financiën, dagelijks bestuur werkvoorzieningsschap Ability , volkshuisvesting en sport in portefeuille. De huidige wethouder Menne van Dijk wordt voorgedragen door de CU. Van Dijk gaat de portefeuilles in het sociale domein beheren. De wethouders werken parttime. Burgemeester Henk Bakker behoudt zijn huidige portefeuilles met toevoeging van economische zaken. De installatie van het nieuwe Bedumer college is op 8 mei.

Klik hier voor het Bestuursprogramma.

 
         
       BEDUMER.NL

COLOFON 
DISCLAIMER
vertical-divider.png    ADVERTEREN

OVER ADVERTEREN   
STATISTIEKEN
vertical-divider.png    CONTACT

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
NIEUWS INSTUREN
vertical-divider.png RSS Feed bedumer.nlVolg ons op FacebookVolg ons op Twitter

K7 MEDIA - BEDUM