Wielerronde van Bedum Bedrijvenvereniging gemeente Bedum
Mensenwerk Hogeland
          Evenementen Agenda BedumColumns

Historie
CDA Het Hogeland wil OZB-compensatie voor agrariërs en winkeliers
Gepubliceerd op maandag 29 oktober 2018

CDA Het Hogeland wil OZB-compensatie voor agrariërs en winkeliers

Het CDA is geschrokken van de te verwachten toename van de lastendruk voor agrariërs en winkeliers. “Hoewel de tarieven (2019) voor de onroerendzaakbelasting (OZB) pas ná de herindeling door de nieuwe gemeenteraad worden vastgesteld, is nu al wel duidelijk dat een groot aantal ondernemers meer moet gaan betalen” zegt Kristel Rutgers, lijsttrekker van CDA Het Hogeland. 

Met name in de huidige gemeenten De Marne, Winsum en Bedum krijgen eigenaren van “niet-woningen” (dat zijn bedrijfspanden) hiermee te maken. Dat komt omdat er in de gemeente Eemsmond een relatief een hoge OZB werd geheven. De nieuwe gemeenteraad moet straks één geharmoniseerd tarief vaststellen.
Het klinkt dan prettig om dan voor te stellen de tarieven te verlagen, maar dat zorgt voor een gat in de begroting en zal dan uiteindelijk door de inwoners opgebracht moeten worden.
Het CDA wil daarom een reële overgangsregeling voor ondernemers. Een goede nadeel-compensatieregeling is nu noodzakelijk.
Het CDA vraagt aan de 4 colleges van B&W om verschillende varianten en mogelijkheden van nadeelcompensatie in kaart te brengen.

Woensdag 31 oktober worden in de Raadsklankbordgroep (vertegenwoordigers uit alle fracties van de gemeenten Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond) diverse belastingverordeningen en tarieven voor 2019 besproken. Dan hebben we het onder andere over het wel-of niet innen van hondenbelasting, toeristenbelasting en  afvalstoffen- en rioolheffing. En over de periode waarin alle regelingen voor de 4 gemeenten gelijk getrokken moeten zijn.

HET CDA IS ER VOOR IEDEREEN
“Dat een gemeentelijke herindeling een verschuiving in lastendruk met zich meebrengt is onontkoombaar. Dat er wordt gestreefd naar de minste verschuiving van lasten is goed en lijkt gelukkig ook haalbaar”, zegt Rutgers.
Het CDA wil ook dat de gemeente een duidelijk kwijtscheldingsbeleid opstelt en actief promoot, om ervoor te zorgen dat niémand door de herindeling in financiële problemen komt.

 
         
       BEDUMER.NL

COLOFON 
DISCLAIMER
vertical-divider.png    ADVERTEREN

OVER ADVERTEREN   
STATISTIEKEN
vertical-divider.png    CONTACT

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
NIEUWS INSTUREN
vertical-divider.png RSS Feed bedumer.nlVolg ons op FacebookVolg ons op Twitter

K7 MEDIA - BEDUM