Wielerronde van Bedum Walfridusvoettocht Bedum
Mensenwerk Hogeland
          Evenementen Agenda BedumColumns

Historie
Bewoners rondom terrein oude Togtemaarschool zijn verbaasd en boos over de plannen herinrichting
Gepubliceerd op woensdag 19 augustus 2020

Bewoners rondom terrein oude Togtemaarschool Bedum verbaasd en boos over de plannen herinrichting

Stichting de Vlijt Breed heeft de bewoners rondom de voormalige Togtemaarschool per brief geïnformeerd over de plannen van de gemeente. In de gemeentelijke mededelingen van 20 februari 2020 werd het plan, zoals de gemeente het voor ogen had , gepresenteerd. Maar schrijft De Vlijt Breed :

"Na lezen van alle stukken en verslagen komen wij tot een bittere ontdekking, namelijk dat op dinsdag 10 december 2019 de laatste bijeenkomst was in het Trefcentrum met als onderwerp de invulling van het oude plein van de Togtemaarschool. De notulen, gemaakt die avond, zijn in uw bezit. Daar staat duidelijk in dat in de zomer van 2018 een eerste inloop was om te komen tot een invulling na overleg met belanghebbenden. De enige aanwezigen waren buurtbewoners en de heren Heeres en Rus, als enige 2 raadsleden van de PVDA."

Het voorgelegde plan zou aan het college worden voorgelegd. Het college zal uiteindelijk besluit moeten nemen. Na besluitvorming wordt het technisch ontwerp voor de herinvulling verder uitgewerkt. 
Een vraag als : "Past de nieuwe invulling van de locatie oude Togtemaarschool in het huidige bestemmingplan? Dan kan het voorgelegde plan meteen worden aangelegd. Het antwoord hierop is luid en duidelijk NEE. Het past niet op deze locatie want het plan overschrijdt ook de bestemming groen en water aan de Bazuinslaan. Een gebied wat ook nog eens te boek staat als Archeologisch waardevol gebied, dit staat vermeldt in het vigerende bestemmingsplan van 2008.

De 2e keuze bij indien NEE dan is het wachten op een nieuw bestemmingsplan voordat met de aanleg kan worden gestart. Dit betekent dat er zeker 2 jaar braakliggend terrein ligt en dat is niemands wens. We horen het nog zeggen tijdens een raadsvergadering dat "we niet tegen een gapend gat aan wil kijken. " 
Vervolgens staat er in het verslag dat als iedereen het met het plan eens is er overwogen kan worden om de aanleg vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplan aan te leggen. Toen is duidelijk gezegd dat er bezwaar bestaat tegen het voorliggend plan door meerdere personen en de Stichting de Vlijt Breed.

Uit de informatie naar de bewoners blijkt dat er verzet tegen de omlegging van de Bazuinslaan is gerezen. Op de tekening is bijvoorbeeld duidelijk te zien dat de in- en uitrit van de Bazuinslaan recht op de Vlijt komt wat naar alle waarschijnlijkheid nog steeds zal lijden tot verkeerschaos omdat iedereen er weer in en uit moet. Omdat het een weg van rechts blijft houdt dit het verkeer van de Vlijt op in beide richtingen, namelijk voor inslaand- en uitgaand verkeer. Dus files op de Vlijt richting dorp en richting Kids to Be.

Bewoners rondom terrein oude Togtemaarschool Bedum verbaasd en boos over de plannen herinrichting 

Of de bewoners op de Vlijt dan wel zo gemakkelijk hun uitrit kunnen afrijden is dan wel een belangrijke vraag. De Gemeente zou dit onderzoeken en of het technisch dan mogelijk is dat de Vlijt wordt uitgebogen in de Bazuinslaan. Dit zou bij de presentatie van de uitwerking duidelijk moeten zijn. Maar wanneer deze presentatie plaats gaat vinden is vooralsnog onduidelijk.
De oude Bazuinslaan wordt een fietspad en heeft op de tekening dezelfde breedte als de nieuwe Bazuinslaan. Deze zal aan het eind een paaltje krijgen zodat er met auto’s niet doorgereden kan worden. De vrees bestaat wel dat ouders daar kort hun auto’s gaan parkeren omdat de geplande parkeerplaatsen bij de school op verzoek van omwonenden zo beperkt mogelijk worden gehouden. Deze plekken zullen dan waarschijnlijk al snel ingenomen worden door het personeel van zowel Togtemaarschool als die van Kids to Be, waardoor ouders weer elders moeten parkeren.
Ook ligt het grote grasveld aan de Bazuinslaan in archeologisch waardevol gebied.

“Gemeenten hebben een belangrijke rol in de bescherming van terreinen. Zij moeten in bestemmingsplannen en vergunningen rekening houden met mogelijke archeologische vindplaatsen archeologische. En om op archeologische vindplaatsen te bouwen is bijna altijd een omgevingsvergunning nodig. Dit is geregeld in het bestemmingsplan van de gemeente. En als blijkt dat zich een archeologisch monument bevindt onder het gras moet ook een monumentenvergunning worden aangevraagd.”

Wat betekent dit nu allemaal concreet:
Net als bij het besluit om de Togtemaarschool nieuw te gaan bouwen waarbij wij als omwonenden zeer laat werden geïnformeerd en het plan door de strot geduwd kregen hebben wij ook nu weer ernstig het gevoel dat het allemaal al is beklonken is door de gemeente en dat wij als omwonenden even mochten meedenken maar vooral niet te lang.
Het was een lange en oneerlijke strijd en het heeft voor ons als omwonenden alleen maar verlies opgeleverd.

De buurt moet veel inleveren:

 • verleggen van de oude Bazuinslaan
 • de oude Bazuinslaan wordt een fietspad
 • de nieuwe Bazuinslaan loopt onlogisch en levert voor veel mensen vermindering van woongenot op
 • het huidige groenbeleid van de Gemeente Hogeland beloofd op termijn niet veel goeds voor het beoogde park
 • de skatebaan kan prima geplaatst worden in de omgeving van het Robbenveld.

De Stichting heeft daarom het volgende plan opgevat:
De Bazuinslaan blijft in zijn huidige vorm bestaan
De Groenstrook blijft onaangetast
De sloot (met daaraan 2 hele oude Tuas) blijft in zijn huidige vorm bestaan. En er komt geen brug over de sloot.
Op het oude kleuterplein van de voormalige Togtemaarschool komen parkeerplaatsen en een kiss and go plek voor een snelle doorstroming.

Wat betekent dit voor de gemeente:
Geen wijziging bestemmingsplan. Tegen deze wijziging zal door de Stichting zeker bezwaar worden ingediend.
Geen archeologisch onderzoek (dus kostenbesparend)
Geen aanleg nieuwe Bazuinslaan (dus kostenbesparend)
Geen aanleg hoogholtje over sloot (kostenbesparend)
Geen aanleg fietspad (kostenbesparend)
Wel aanleg van ruim voldoende parkeerplaatsen en een kiss & go plek
Wel aanleg van een leuk park met gestructureerd onderhoud door de gemeente.

In het laatste verslag stond:
Het nieuwe bestemmingsplan wordt in de loop van 2020 uitgewerkt als de herinvulling definitief vastligt. Dit proces zal ongeveer een jaar in beslag nemen. Dat betekent dat er twee keuzes zijn:

 1. Past de nieuwe invulling van de locatie oude Togtemaarschool in het huidige bestemmingsplan? Dan kan het meteen aangelegd worden.
 2. Indien nee, dan is het wachten op een nieuw bestemmingsplan voordat de aanleg kan starten. Dat betekent dat er ongeveer 2 jaar een braakliggend terrein ligt. En dit is niet de wens. Als iedereen het met het plan eens is kan overwogen worden om de aanleg vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplan aan te leggen.
 3. Er is trouwens al een mooie naam bedacht voor deze zandbak: Het Menno van Dijk park. Wel passend in de vele blunders van de gemeente Bedum uit het verleden, zoals het Smallenbroek park en de akker van Bakker.

Bewoners rondom terrein oude Togtemaarschool Bedum verbaasd en boos over de plannen herinrichting

Het moge duidelijk zijn dat keuze 1 niet kan omdat een nieuwe weg niet in het bestemmingsplan water en groen zit.
Dus wordt het keuze 2; dit betekent wijziging van een maatschappelijk gebied (oude Togtemaarschool) in een groen watergebied.
De nieuwe Togtemaarschool was water en groen maar wordt nu maatschappelijk, met bebouwing.
In de raad werd toen al gezegd, dat de vrijgekomen plek geen gapend gat moet worden van enkele jaren. En daar gaat het dus wel op lijken en niet doordat het bestemmingsplan door de Stichting zal worden aangevochten maar omdat er een nieuw bestemmingsplan moet worden gemaakt door de Gemeente. De Gemeente creëert dus zelf problemen. Ze hadden meteen een nieuw bestemmingsplan kunnen maken toen de bouw van de Togtemaarschool begon en waren we nu al een jaar verder geweest. En dat is dus de KEUZE van de Gemeente zelf. Dit ligt niet aan de Stichting.

Er moeten de volgende vergunningen worden aangevraagd door de Gemeente:

 • aanleggen voor een nieuwe Bazuinslaan
 • watervergunning voor dempen en aanleggen nieuwe waterpartij
 • bomenkapvergunning
 • Voor het archeologisch gedeelte: Omgevingsvergunning en monumentenvergunning.

Kortom u zult begrijpen dat dit ook zijn tijd moet hebben en dat we dus bij de Gemeente gaan aandringen op een snelle en effectieve oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is en dat is dus geen nieuwe weg maar parkeerplekken op het oude kleuterplein met een Kiss & go plek met een aparte uitrit. Dus op de Bazuinslaan erin en via de parkeerplek er weer af.
Aftoppen met een mooi park waar iedereen in kan recreëren ernaast en dan is de invulling een feit wat ook nog eens z.s.m. kan worden gerealiseerd.

Stichting de Vlijt Breed nodigt een afvaardiging van college en raad uit om de situatie ter plekke te bekijken, samen met de Stichting, om het invullingsplan z.s.m. te kunnen realiseren.

 

 
         
       BEDUMER.NL

COLOFON 
DISCLAIMER
vertical-divider.png    ADVERTEREN

OVER ADVERTEREN   
STATISTIEKEN
vertical-divider.png    CONTACT

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
NIEUWS INSTUREN
vertical-divider.png RSS Feed bedumer.nlVolg ons op FacebookVolg ons op Twitter