Wielerronde van Bedum Bedrijvenvereniging gemeente Bedum
Mensenwerk Hogeland
          Evenementen Agenda BedumColumns

Historie
Besluitenlijst College van B&W gemeente Het Hogeland 19 maart 2019
Gepubliceerd op zondag 24 maart 2019

Besluitenlijst College van B&W gemeente Het Hogeland 19 maart 2019
 
Bestemmingsplan voor woningen aan Maarweg in Uithuizen
Aan de Maarweg in Uithuizen zijn enige jaren geleden 44 sociale huurwoningen gesloopt. Voor de invulling van de locatie heeft de Stichting Uithuizer Woningbouw (SUW) plannen ontwikkeld. Die plannen gaan uit van de bouw van 30 woningen, waaronder acht voor huisvesting van jongeren en kleine huishoudens.

Er is een nieuw bestemmingsplan nodig om het project te kunnen realiseren. Tijdens een gehouden inspraakronde is door omwonenden gereageerd op het voorontwerp van het bestemmingsplan. Dit heeft geleid tot aanpassing van de plannen. Het aangepaste plan komt binnenkort zes weken formeel ter inzage te liggen. Omwonenden en belanghebbenden kunnen tijdens die periode een zienswijze indienen. Dit zou opnieuw tot aanpassingen kunnen leiden. Daarna gaat het al dan niet gewijzigde plan ter vaststelling naar de gemeenteraad.   

Met het plan kan overigens pas worden begonnen als de RK basisschool ‘De Schelp’ is gesloopt. Die school neemt intrek in de Nieuwe School Uithuizen waar momenteel aan wordt gewerkt. Die school moet voor het schooljaar 2019-2020 klaar zijn.
 
Begeleiding voor bedrijven en instellingen bij energiebesparing
In 2018 is het project ‘Energiebesparing bij bedrijven en instellingen’ uitgevoerd in samenwerking met de provincie Groningen en de Omgevingsdienst Groningen. Bepaalde bedrijven in de voormalige gemeente Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum worden daarmee verplicht energie te gaan besparen. Het gaat om ongeveer 80 bedrijven en instellingen die onder de Wet Milieubeheer vallen en die meer dan 25.000 kubieke meter gas of meer dan 50.000 Kilowattuur aan stroom verbruiken. Deze zogenaamd ‘midden- en grootverbruikers’ moeten minder energie gaan verbruiken. Daarbij worden ze het komend jaar begeleid door teams van de Omgevingsdienst Groningen. De verplichting om energie te besparen wordt onderdeel van het reguliere milieutoezicht in Het Hogeland. Grote bedrijven met een milieuvergunning vallen niet onder dit project.

Compensatieregeling voor hogere OZB ‘niet woningen’
Het college heeft de ‘Uitvoeringsregeling nadeelcompensatie OZB Het Hogeland’ vastgesteld. De regeling is bedoeld om eigenaren of gebruikers van zogenaamde ‘niet woningen’ gedurende drie jaar financieel tegemoet te komen voor de hogere OZB-belasting die ze vanaf 2019 krijgen opgelegd. De regeling wordt binnenkort uitgebreid onder de aandacht van die eigenaren en gebruikers gebracht. 
   
Het Hogeland lid van club grote plattelandsgemeenten
Het college heeft besloten dat de gemeente Het Hogeland lid wordt van de club van grote plattelandsgemeenten in Nederland, de ‘P10’. Dat besluit vloeit voort uit het coalitieakkoord. Met deze deelname verwacht de gemeente goed te kunnen samenwerken met gemeenten die vergelijkbare ambities en uitdagingen hebben. Binnen de P-10 komen vooral thema’s aan de orde die specifiek zijn voor grote plattelandsgemeenten en die een eigen lobby vragen in Den Haag. In P10-verband brengen zij deze onder de aandacht van de landelijke en ook de Europese politiek.
De kosten van het lidmaatschap bedragen jaarlijks 5.500 euro.
 
Leden van het college zijn aanwezig bij de volgende activiteiten  (19 maart t/m 27 maart):


23 maart
•  Wethouder Harmannus Blok is aanwezig bij de Lenteloop in Wehe den Hoorn (start vanaf 08.00 uur, café Hoornstertil)

25 maart
•  Wethouder Harmannus Blok wethouder Kristel Rutgers brengen een bezoek aan een informatiebijeenkomst over een Multifunctionele Accommodatie in Bedum
(Trefcentrum Bedum, 19.00-21.30 uur)

26 maart
•  Wethouder Harmannus Blok brengt een bezoek aan een echtpaar dat die dag 60 jaar gehuwd is.

 

 
         
       BEDUMER.NL

COLOFON 
DISCLAIMER
vertical-divider.png    ADVERTEREN

OVER ADVERTEREN   
STATISTIEKEN
vertical-divider.png    CONTACT

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
NIEUWS INSTUREN
vertical-divider.png RSS Feed bedumer.nlVolg ons op FacebookVolg ons op Twitter

K7 MEDIA - BEDUM