Wielerronde van Bedum Bedrijvenvereniging gemeente Bedum
Mensenwerk Hogeland
          Evenementen Agenda BedumColumns

Historie
Besluitenlijst College van B&W gemeente Het Hogeland 12 februari 2019
Gepubliceerd op donderdag 14 februari 2019

Besluitenlijst College van B&W gemeente Het Hogeland 12 februari 2019

Bestemmingsplan uitbreiding Heiploeg Zoutkamp

Het college stelt de gemeenteraad voor een bestemmingsplan vast te stellen dat uitbreiding van het garnalen verwerkende bedrijf Heiploeg uit Zoutkamp mogelijk maakt. Heiploeg wil de productiecapaciteit uitbreiden.
Het college vindt het belangrijk dat het bedrijf uitbreidingsmogelijkheden krijgt. Heiploeg is een belangrijke werkgever in Zoutkamp en daarmee ook belangrijk voor Het Hogeland.
Na de vaststelling van het bestemmingsplan door de raad kan in het voorjaar van 2019 de procedure voor benodigde omgevingsvergunning worden afgerond.
Heiploeg past de uitbreiding landschappelijk in en heeft hiervoor landschapsarchitect Libau ingeschakeld. Dit was een voorwaarde van de gemeente voor wijziging van het bestemmingsplan

Uitbreiding kippenschuur in Zuidwolde

Het college is in principe bereid planologische medewerking te verlenen aan de uitbreiding van een kippenschuur aan Boterdiep Oz 3 in Zuidwolde. De oppervlakte van de schuur wordt vergroot en de dieren krijgen een buitenverblijf. Het aantal kuikens blijft gelijk (60.000). Omwonenden en andere belangstellenden kunnen kennis nemen van de plannen tijdens een inloopbijeenkomst. Waar en wanneer die wordt gehouden, moet nog worden bepaald. Daarna volgen de officiële procedures voor de benodigde bestemmingsplanwijziging en de omgevingsvergunning.

Subsidie voor Oudeschip

Het college heeft besloten Oudeschip een subsidie toe te kennen van € 16.000,-. De dorpsbewoners kunnen met dit geld, afkomstig uit het stimuleringsbudget Maatschappelijke initiatieven WLP, hun dorpsvisie ontwikkelen. Het dorp heeft plannen voor het overnemen van het dorpshuis en  het opstellen van een meerjarig onderhoudsplan voor het dorpshuis. Daarnaast wordt er een gebiedsagenda gemaakt.

‘Gebiedswethouders’

Het college heeft vastgesteld welke wethouder voor welk deel van de gemeente aanspreekpunt wordt (‘gebiedswethouders’). De indeling is separaat bijgevoegd.

Leden van het college zijn aanwezig bij de volgende activiteiten (13 t/m 20 februari):

14 februari

  • Wethouder Blok is aanwezig bij de opening van het activiteitencentrum Lauwersnest, De Rug 1, Lauwersoog, 15.00 uur
  • De wethouders Blok en Rutgers zijn aanwezig bij de inloopbijeenkomst over
    bouw De Tirrel in het gemeentehuis in Winsum.  (16.00 – 18.00 uur)

17 februari

  • De wethouders Dijkhuis en Rutgers zijn aanwezig bij opening van de expositie van Tiny Bouter- Snijders en Linda Bouter in het kerkje van Rottum. (15.00 – 16.00 uur)

 

 Overzicht gebiedswethouders

Besluitenlijst College van B&W gemeente Het Hogeland 12 februari 2019

Besluitenlijst College van B&W gemeente Het Hogeland 12 februari 2019

 

 
         
       BEDUMER.NL

COLOFON 
DISCLAIMER
vertical-divider.png    ADVERTEREN

OVER ADVERTEREN   
STATISTIEKEN
vertical-divider.png    CONTACT

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
NIEUWS INSTUREN
vertical-divider.png RSS Feed bedumer.nlVolg ons op FacebookVolg ons op Twitter

K7 MEDIA - BEDUM