Wielerronde van Bedum Walfridusvoettocht Bedum
Mensenwerk Hogeland
          Evenementen Agenda BedumColumns

Historie
1 MEI - Dag van de Arbeid
Gepubliceerd op vrijdag 01 mei 2020

De huidige parades en demonstraties op 1 mei vinden hun oorsprong in Noord-Amerika. Met de Industriële Revolutie kwamen er nieuwe machines die continu draaiden, met als gevolg dat fabriekseigenaren hun werknemers uitbuitten en verwachtten dat ze zestien uur per dag werkten. In een poging het leven van de arbeiders te verbeteren, eiste een federatie van vakbonden in de Verenigde Staten en Canada met ingang van 1 mei 1886 een achturige werkdag. Dit werd door de meeste werkgevers geweigerd en dus gingen duizenden arbeiders op 1 mei in staking. Op 3 mei 1886 werd de staking in de McCormick-fabrieken in Chicago gewelddadig, met vele slachtoffers als gevolg, beëindigd.

De Amerikaanse vakbondsfederatie (AFL-CIO) besloot in 1888 om voortaan op 1 mei jaarlijks te demonstreren voor de invoering van een achturige werkdag.

In 1889 werd tijdens een internationaal congres van socialistische partijen (Tweede Internationale) in Parijs besloten het jaar erop op 1 mei te demonstreren voor de achturige werkdag, betere arbeidsvoorwaarden en het behoud van vrede. Aan de oproep wordt massaal gehoor gegeven, blijkt in 1890 tijdens de eerste georganiseerde Dag van de Arbeid. In de jaren hierna verwordt de Dag van de Arbeid tot een jaarlijks terugkerende traditie.

In Amerika zelf vond de 1 mei-demonstratie evenwel slechts eenmaal plaats, in 1890, waarna president Cleveland de viering verplaatste naar de eerste maandag in de maand september, om te vermijden dat 1 mei een herdenking van de rellen zou worden.

Nationale feestdag

In veel Europese landen is 1 mei een officiële, doorbetaalde feestdag. In Nederland is dat niet het geval. Dat komt deels omdat wij voornamelijk op kerkelijke feestdagen zoals Kerst en Pasen vrij zijn. Een andere reden is dat de confrontaties tussen vakbonden en de overheid in ons land minder heftig waren dan in bijvoorbeeld Frankrijk, Spanje of Rusland. In die landen ging de strijd voor een menswaardig bestaan er een stuk bloederiger aan toe. In de Verenigde Staten en Canada valt de Dag van de Arbeid op de eerste maandag in september.

Bij vieringen op 1 mei wordt vaak het strijdlied De Internationale ten gehore gebracht.

 

DE INTERNATIONALE

 Ontwaakt, verworpenen der aarde!
 Ontwaakt, verdoemde in hongers sfeer!
 Reedlijk willen stroomt over de aarde
 En die stroom rijst al meer en meer.
 Sterft, gij oude vormen en gedachten!
 Slaafgeboornen,ontwaakt,ontwaakt!
 De wereld steunt op nieuwe krachten,
 Begeerte heeft ons aangeraakt!

 Makkers, ten laatste male,
 Tot den strijd ons geschaard,
 en D’Internationale
 Zal morgen heersen op aard.

 De staat verdrukt, de wet is logen,
 De rijkaard leeft zelfzuchtig voort;
 Tot ‘t merg en been wordt d’ arme uitgezogen
 En zijn recht is een ijdel woord
 Wij zijn het moe naar andrer wil te leven;
 Broeders hoort hoe gelijkheid spreekt:
 Geen recht, waar plicht is opgeheven,
 Geen plicht, leert zij, waar recht ontbreekt.

Refrein

De heerschers door duivelse listen
 Bedwelmen ons met bloedigen damp.
 Broeders, strijdt niet meer voor andrer twisten,
 Breekt de rijen! Hier is uw kamp!
 Gij die ons tot helden wilt maken,
 O, barbaren, denkt wat ge doet;
 Wij hebben waap'nen hen te raken,
 Die dorstig schijnen naar ons bloed.

Refrein

 

 

Door Lodewijk Asscher (op 1mei 2018)

Een ontspannen samenleving waarin je zeker bent van vast werk met een fatsoenlijk salaris. Zodat je een huis kan huren of kopen en een gezin kan stichten. Waarin je zeker bent van voldoende vrije tijd om te genieten van de dingen die echt van belang zijn in het leven.

In essentie is dat de basis van een fijn leven. En dat is waar de sociaaldemocratie altijd voor strijdt.

Want teveel mensen kunnen niet rekenen op een vaste baan, of staan nog steeds aan de kant. Ze hoppen van tijdelijke baan naar baan, van schijnzelfstandigheid naar nul-urencontract. Tegelijk zien we dat terwijl de lonen van gewone mensen achterblijven de winsten in het bedrijfsleven de pan uit rijzen. Het kabinet geeft intussen liever cadeaus aan multinationals dan een beter salaris aan leraren, verpleegkundigen of politieagenten. Dat moet anders. 

 

Bronnen:
FNV - De geschiedenis van de Dag van de Arbeid
PvdA - Dag van de Arbeid
WikiPedia - Dag van de Arbeid

 

 

Gerelateerde artikelen

Mijnkadowinkel.nl
 
         
       BEDUMER.NL

COLOFON 
DISCLAIMER
vertical-divider.png    ADVERTEREN

OVER ADVERTEREN   
STATISTIEKEN
vertical-divider.png    CONTACT

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
NIEUWS INSTUREN
vertical-divider.png RSS Feed bedumer.nlVolg ons op FacebookVolg ons op Twitter