Wielerronde van Bedum Bedrijvenvereniging gemeente Bedum
Mensenwerk Hogeland
          Evenementen Agenda BedumColumns

Historie
Unieke Riekele Prins tentoonstelling in Bedum
Gepubliceerd op zondag 26 augustus 2012

“De etser van het Groninger landschap”, zoals de beroemde Bedumer kunstenaar RIEKELE PRINS wordt genoemd, krijgt wederom een unieke overzichtstentoonstelling in Bedum vanaf 29 augustus 2012  in het voormalig kantoorpand aan de Molenweg nr. 6.

Unieke Riekele Prins tentoonstelling in Bedum

De vele activiteiten die in Bedum in de komende maand september zullen plaatsvinden hebben  voor de dorpsbelangenvereniging  het Algemeen Plaatselijke Belang Bedum ( APB Bedum) aanleiding gegeven onderzoek in te stellen naar de  haalbaarheid van een tentoonstelling van de prachtige werken van de bekende Bedumer kunstenaar RIEKELE PRINS. Dankzij medewerking van de eigenaar van voormalig kantoorpand aan de Molenweg 6, waarin voorheen SPRANK was gevestigd, kreeg het APB Bedum de beschikking over een zeer daarvoor geschikte en passende ruimte.

Met veel plezier heeft het APB Bedum gewerkt aan de voorbereiding van deze byzondere en unieke  tentoonstelling. Hierbij heeft het APB Bedum de samenwerking tot stand gebracht met de verzamelaar en bewaker van het erfgoed van Riekele Prins Anne van der Velde uit Groningen en is hem dan ook bijzonder dankbaar voor het beschikbaar stellen van en deel van zijn collectie en andere informaties. Hij heeft uit zijn verzameling een prachtig overzicht samengesteld voor deze unieke overzichtstentoonstelling  van  de Bedumer kunstenaar RIEKELE PRINS.

RIEKELE PRINS
Riekele Prins kon geweldig tekenen en  schilderen, maar zijn grootste vaardigheid is wel in het etsen waar te nemen, waar hij erg begaafd in was. Als graficus heeft hij veel naam gemaakt en zijn werken werden  graag door verzamelaars, overheden en zelfs het Rijksprentenkabinet afgenomen. Veel werken zijn er gemaakt van zijn dorp Bedum en omgeving. Verder wist hij in zijn werken  prachtig  en op een ongeëvenaarde manier het Groninger landschap weer te geven. Juist dit laatste leidde in 1953 zelfs tot het toekennen van de culturele Prijs van Provincie Groningen. Riekele hield van reizen en heeft ook werken gemaakt van alle andere provincies en zelfs van Belgie Frankrijk,Luxemburg en Zwitserland. Ook kreeg hij veel opdrachten van inwoners, bedrijven en overheden om iets te creëren wat zij  nodig waren. Dit laatste werd niet altijd door hem op prijs gesteld want Riekele wilde het liefst datgene creëren wat hij zelf mooi  vond. Vooral de opdracht van J.B. Wolters om 7 schoolplaten met landschappen te maken werd met veel tegenzin uitgevoerd. Echter het resultaat was verbazingwekkend.

In 1934 trad Riekele toe tot de kunstkring “De Regenboog” en in 1942. tot de Groninger kunstkring “De Ploeg”.  Echter Riekele heeft nooit de trend gevolgd die toen heerste binnen “De Ploeg” van het expressionisme waarbij de werkelijke  kleuren  en het juiste perspectief vaak met voeten werd getreden. Sterker nog hij zette zich, in zijn brieven vermeld,  daartegen af en ging  volledig zijn eigen weg in een soort van realistiche vorm van werken. Hierbij werd zo getrouw mogelijk de werkelijkheid weergegeven waarbij alles klopte volgens de basisprincipes van het tekenen en schilderen. Dit samengevoegd met een daarin verwerkt cultureel Groninger  gevoel  leverde een resultaat op die zijn afnemers zo erg op prijs stelden. Dit al gaf hem tevens de titel van de “etser van het Groninger landschap”. Het wordt dus echt genieten van de werken van de Bedumer kunstenaar RIEKELE PRINS.

De tentoonstelling is vanaf woensdag 29 augustus vanaf 14.00 uur te bezoeken. Daarna elke woensdagmiddag, donderdagmiddag en vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 18.00 uur. De bezoekers worden ontvangen door één van de vrijwilligers van de VVV Bedum van de VVV Lauwersland. Een toegangskaart van 2 euro met doorop een gratis exclusieve reproductie van een werk van Riekele Prins is bij VVV kantoor te verkrijgen aan de Kapelstraat 11. De tentoonstelling zal  gedurende 3 maanden plaatsvinden tot en met 23 november 2012.

In verband met de Walfridusvoettocht op zaterdag 1 september zal ook dan de  mogelijkheid er zijn om de tentoonstelling  te  bezoeken.
Daarnaast zal de tentoonstelling op zaterdag 29 september tijdens manifestaties “MOOI BEDUM” en de start van de “TOCHT OM DE NOORD”, een groot gedeelte van de dag zijn geopend.

Het bestuur van het APB-Bedum is buitengewoon verheugd dat deze culturele activiteit van een bekende Bedumer kunstenaar gehouden kan worden.

De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van APB-Bedum ,Stichting Welzijn Bedum, Bedrijvenvereniging gemeente Bedum, en de NAM. Enkele aanvragen voor een bijdrage zijn nog in behandeling. 

Informatie bij de overzichtstentoonstelling van:

     Riekele Prins

(Etser van het Groninger landschap)

In de ontwikkeling van de kunstenaar  Riekele Prins, geboren in 1905 in het friese Kollumerzwaag, heeft Bedum   centraal gestaan. Riekele kwam een maand na zijn geboorte met zijn ouders te wonen in de bedrijfswoning van de vlasfabriek van Jakob Aalfs aan het Boterdiep Oostzijde (voorheen Stadsweg) , waar zijn vader als bedrijsleider/voorman  was aangesteld. Al vroeg  in zijn leven was het tekenen van zijn omgeving een aangeboren eigenschap. Echter dat dit door zijn ouders zou worden  gestimuleerd, daar was in de arme crisistijd van de jaren 20/30 geen enkele sprake van. Gelukkig was deze gave de kunstzinnige  Bedumer  familie Allersma niet ontgaan en terwijl de zoon Ties Allersma, die studeerde voor zijn MO acte  tekenen in Amsterdam, Riekele de eerste vaardigheden in het tekenen bijbracht ,  bekostigde de vader van Ties in de begin jaren 30 een opleiding bij de tekenleraar Jan Derksen Staats  aan het Groninger  Martinikerkhof. Daarna vestigde Riekele zich in 1935 als zelfstandig kunstenaar aan de Noordwolderweg nr. 96 in Bedum.  Hoewel veel Bedumers met enige reserve dit gadesloegen, ontstond er toch een grote kring van afnemers die zijn werken in hoge mate waardeerden. Toen Riekele in 1941 zelfstandig ging wonen op de woonboot “De Adriaan”  gelegen in het Boterdiep tegenover de vlasfabriek , werd hij daarop in de oorlogsjaren  veel bezocht met als doel een werk van hem af te nemen. Nu nog zijn er oud Bedumers in binnen en buitenland die zich deze bezoeken kunnen herinneren! In veel gevallen werd een werk cadeau gedaan omdat verder in de oorlog nauwelijks iets van waarde was te krijgen.

Riekele kon geweldig tekenen en  schilderen, maar zijn grootste vaardigheid is wel in het etsen waar te nemen, waar hij erg begaafd in was. Als graficus heeft hij veel naam gemaakt en zijn werken werden  graag door verzamelaars, overheden en zelfs het Rijksprentenkabinet afgenomen. Veel werken zijn er gemaakt van zijn dorp Bedum en omgeving. Verder wist hij in zijn werken  prachtig  en op een ongeëvenaarde manier het Groninger landschap weer te geven. Juist dit laatste leidde in 1953 zelfs tot het toekennen van de culturele Prijs van Provincie Groningen. Riekele hield van reizen en heeft ook werken gemaakt van alle andere provincies en zelfs van Belgie Frankrijk,Luxemburg en Zwitserland. Ook kreeg hij veel opdrachten van inwoners, bedrijven en overheden om iets te creëren wat zij  nodig waren. Dit laatste werd niet altijd door hem op prijs gesteld want Riekele wilde het liefst datgene creëren wat hij zelf mooi  vond. Vooral de opdracht van J.B. Wolters om 7 schoolplaten met landschappen te maken werd met veel tegenzin uitgevoerd. Echter het resultaat was verbazingwekkend.

In 1934 trad Riekele toe tot de kunstkring “De Regenboog” en in 1942. tot de Groninger kunstkring “De Ploeg”.  Echter Riekele heeft nooit de trend gevolgd die toen heerste binnen “De Ploeg” van het expressionisme waarbij de werkelijke  kleuren  en het juiste perspectief vaak met voeten werd getreden. Sterker nog hij zette zich, in zijn brieven vermeld,  daartegen af en ging  volledig zijn eigen weg in een soort van realistiche vorm van werken. Hierbij werd zo getrouw mogelijk de werkelijkheid weergegeven waarbij alles klopte volgens de basisprincipes van het tekenen en schilderen. Dit samengevoegd met een daarin verwerkt cultureel Groninger  gevoel  leverde een resultaat op die zijn afnemers zo erg op prijs stelden. Dit al gaf hem tevens de titel van de “etser van het Groninger landschap”

Rond 1936 gaf Riekele tekenles aan de Bedumers Jakob Kauw en Johannes Sterenberg

In mei 1942 trouwde Riekele met de Amsterdamse ambtenaresse Paula Niezen.

In 1945 verliet Riekele Bedum om zijn werk in de stad Groningen voort te zetten.  Hierin werd hij begeleid door zijn vriend Herman van Teerns die zorgde voor een woongelegenheid maar veel meer in het afzetten van zijn werken en wist deze hierbij vele verzamelaars voor de werken van Riekele  te interesseren. Want hoe goed Riekele ook was als kunstenaar,  hij was a-commercieel.

In zijn korte leven met een werkperiode van ca.18  jaar is Riekele met een innerlijke drang tot presteren uiterst productief geweest en heeft  ons een groot en rijk oeuvre nagelaten.

Helaas overleed Riekele Prins vroegtijdig vanwege een ernstige longziekte op 14 mei 1954 en is door zijn Bedumer vrienden  begraven op de begraafplaats van zijn Bedum.

Wilt u meer weten over het leven en werken van Riekele Prins dan kunt u de volgende website bezoeken:    www.riekeleprins.nl

Wij hebben met veel plezier gewerkt aan de voorbereiding van deze tentoonstelling. We zijn vooral de deskundige en verzamelaar van Riekele Prins, Anne van der Velde bijzonder dankbaar voor het beschikbaar stellen van enkele werken en de samenstelling van deze mooie tentoonstelling.

Wij wensen u tijdens het bezoek van deze tentoonstelling veel plezier  en spreken de wens uit dat u iets van het gevoel heeft meegekregen wat Riekele in zijn werken zo fraai heeft weergegeven.

Bedum, 29 augustus 2012.

 

Het bestuur van het Algemeen Plaatselijk Belang Bedum (APB Bedum)  www.apbbedum.nl

Henk van der Velde,voorzitter ;  Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

Janet Hoeksema, secretaris ;  Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

Joop Bierling, penningmeester;  Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

Johan Arends, vice voorzitter

Eduard van der Veen, bestuurslid.

 
         
       BEDUMER.NL

COLOFON 
DISCLAIMER
vertical-divider.png    ADVERTEREN

OVER ADVERTEREN   
STATISTIEKEN
vertical-divider.png    CONTACT

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
NIEUWS INSTUREN
vertical-divider.png RSS Feed bedumer.nlVolg ons op FacebookVolg ons op Twitter

K7 MEDIA - BEDUM